metsät

Etusivu / Posts tagged "metsät"
Metsänomistajilta kerätään luontotietoja ja mielipiteitä

Metsänomistajilta kerätään luontotietoja ja mielipiteitä

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen uutiskirjeessä 17.6.2021 kerrotaan Valonian hankkeesta, jossa kerätään Salon Hyyppäränharjun metsänomistajien luontohavaintoja. Tavoitteena on kartoittaa metsänomistajien ajatuksia ja toiveita talousmetsien luonnonhoidon parempaan huomioimiseen. Samalla selvitetään, mistä tietoa kaivattaisiin lisää. Voit osallistua kyselyyn 30.6.2021 asti! Lisätietoa ja linkki kyselyyn Ely:n uutiskirjeessä

Jatka lukemista
Metsätalous ja ilmastotavoitteet -seminaari 23.9.2021

Metsätalous ja ilmastotavoitteet -seminaari 23.9.2021

Päivämäärä talteen! Syksy alkaa tärkeällä ilmastotapaamisella Metsätalous ja ilmastotavoitteet Kohti hiilineutraalia Varsinais-Suomea 2035 Seminaari / webinaari torstaina 23.9.2021 noin klo 9–15   Varsinais-Suomen ELY-keskus (Canemure-hanke), Metsäkeskus, Varsinais-Suomen liitto ja Valonia järjestävät yhteistyössä metsätalouden ilmastotavoitteita käsittelevän seminaarin. Erityisesti kunta metsänomistajana on keskustelun ytimessä. Aiheina:  metsien merkitys hiilineutraaliustavoitteelle metsiä ja viheralueita säästävä maankäytön suunnittelu ja kaavoitus kuntametsät…

Jatka lukemista
Vesienhoidon toimenpideohjelma nyt tarinakartalla

Vesienhoidon toimenpideohjelma nyt tarinakartalla

Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpiteet on koottu tarinakarttaan Parhaillaan on käynnissä kuuleminen vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista ja niihin liittyvistä alueellisista toimenpideohjelmista vuosille 2022-2027. Kuuleminen kestää 14.5.2021 saakka. Vesienhoitosuunnitelmissa esitetään tietoa alueen pinta- ja pohjavesistä, niihin kohdistuvista kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista paineista, pinta- ja pohjavesien tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista toimenpiteistä. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle laaditussa vesienhoidon toimenpideohjelmassa…

Jatka lukemista
Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoitushaku avoinna 21.12.2020 asti

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoitushaku avoinna 21.12.2020 asti

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on avannut mittavan, noin yhdeksän miljoonan euron tutkimus- ja innovaatiorahoitushaun, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten maa- ja metsätalouden ilmastokestävyyttä voidaan vahvistaa. Kolmivuotinen Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma on keskeinen osa hallitusohjelman mukaista maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Ohjelmaan liittyvä rahoitushaku on avoinna 21.12.2020 asti, ja sen perusteella käynnistetään ensi keväänä useita tutkimushankekokonaisuuksia….

Jatka lukemista
Seuraa perinnemaisemien kartoitusta somessa!

Seuraa perinnemaisemien kartoitusta somessa!

Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteena on hoitaa ja kunnostaa uhanalaisia elinympäristöjä. Osana sitä kartoitetaan tärkeitä perinnebiotooppeja. Perinnebiotoopit eli kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat perinteisen karjatalouden muovaamia, yleensä runsaslajisia elinympäristöjä, jotka ovat tuottaneet karjan tarvitseman talvirehun tai olleet laitumina. Perinnemaisemaan luetaan perinnebiotoopin lisäksi myös maisema, rakennukset ja vaikkapa vanhat kivi- tai riukuaidat. Perinnemaisema on paitsi kaunis katsella, myös…

Jatka lukemista
Maakunnille laskettu hiilinieluarvio

Maakunnille laskettu hiilinieluarvio

Luonnonvarakeskus (Luke) on julkaissut arviot metsien tuotanto- ja käyttömahdollisuuksista maakunnittain Laskelmat osoittavat, että esimerkiksi Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa suurin ylläpidettävissä oleva hakkuukertymä johtaisi toteutuessaan siihen, että metsät olisivat väliaikaisesti päästölähteitä. Notkahduksen pituus ja syvyys riippuvat hakkuumäärien lisäksi hakkuiden kohdentumisesta. Metsät palaavat nopeasti hiilinieluiksi, jos ne uudistetaan ripeästi täystiheiksi ja niiden elinvoimaisuudesta huolehditaan, kuten laskelmissa on…

Jatka lukemista