metsät

Etusivu / Posts tagged "metsät"
Ilmastokestävän metsänhoidon valinnat – metsänhoidon suositusten ajankohtaiswebinaari 8.12.2021

Ilmastokestävän metsänhoidon valinnat – metsänhoidon suositusten ajankohtaiswebinaari 8.12.2021

Tapio järjestää Ilmastokestävän metsänhoidon valinnat – metsänhoidon suositusten ajankohtaiswebinaarin keskiviikkona 8.12.  Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja metsänhoidon muuttuvasta toimintaympäristöstä, ja mitä muutokset tarkoittavat metsänomistajille tarjottavien metsänhoidon suositusten kannalta. Lisäksi kuullaan otteita lahopuiden, metsänhoidon ja puunkorjuun ilmastotutkimuksesta. Lopuksi puhutaan ilmastokestävistä metsänhoidon suosituksista. Mitä vaihtoehtoja metsänomistajalla on ilmastonmuutoksen hillintään metsätilansa tasolla? Tilaisuus järjestetään Teams Live -sovelluksella klo 9-11. Tilausuus…

Jatka lukemista
Suomen kestävän kasvun ohjelman hankehaku auki 15.12.2021 asti

Suomen kestävän kasvun ohjelman hankehaku auki 15.12.2021 asti

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää avustusta Suomen kestävän kasvun ohjelman hankehaussa, joka on auki 15.12.2021 asti. Hankehaku on kohdennettu kehittämis- ja koulutushankkeille, joilla tuetaan metsätalouden ilmastonmuutokseen sopeutumista ja ilmastonmuutoksen riskienhallintaa sekä luonnon monimuotoisuutta. Hakuehdot ja ohjeet Maa- ja metsätalousministeriön hakuoppaassa    

Jatka lukemista
Turku vahvistaa kaupungin hiilinieluja ja edistää pihojen vihertehokkuutta

Turku vahvistaa kaupungin hiilinieluja ja edistää pihojen vihertehokkuutta

HiilineutraaliSuomi.fi -sivustolla 8.10.2021 julkaistussa artikkelissa kerrotaan Turun kaupungin keinoista hillitä ilmastonmuutosta osana kaupunkisuunnittelua. Turun kaupunki on mukana Canemure-hankkeessa ja on sen myötä ottanut vihertehokkuuden edistämisen ja hiilinielujen lisäämisen osaksi kaavoitusta ja rakennusvalvontaa. Turku hyödyntää siniviherkertoimen työkalua kaupunkisuunnittelussa. Kertoimella mitataan kasvillisuuden määrää kaupunkipihoilla ja sitä, miten paljon kasvillisuus, pinnat ja mahdolliset hulevesirakenteet viivyttävät hulevettä. Tavoitteena on,…

Jatka lukemista
Säästöpuut ovat tärkeitä metsäluonnon monimuotoisuudelle

Säästöpuut ovat tärkeitä metsäluonnon monimuotoisuudelle

Metsäkeskuksen Metsään -lehdessä 19.10.2021 julkaistussa artikkelissa kerrotaan säästöpuiden tärkeästä roolista luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Monet eläimet, hyönteiset, kasvit ja sienet ovat riippuvaisia lahopuusta elinympäristönään ja moni laji on myös sidoksissa tiettyyn puulajiin. Lajien säilymisen kannalta on tärkeää, että metsissä on eri ikäisiä  ja -lajisia säästöpuita. ”Jätettävien puiden valintaan satsaamalla voi luonnonhoidon laatua parantaa huomattavasti. Ihanteellinen tilanne…

Jatka lukemista
Erityisavustusta kunnille ja järjestöille luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi

Erityisavustusta kunnille ja järjestöille luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 14.10.2021 erityisavustuksesta, jota kunnat, yhdistykset, säätiöt ja vesiosuuskunnat voivat hakea luonnonhoitotyötä varten. Haku aukeaa 22.10.2021. Tukea haetaan Uudenmaan ELY-keskuksesta. ”On mahtavaa saada kunnat ja järjestöt mukaan toteuttamaan Helmi-ohjelmaa. Ohjelmassa tavoitteemme on turvata Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa. Uuden asetuksen myötä tämä onnistuu paremmin. Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi laajentavat toimijajoukkoa ja kasvattavat…

Jatka lukemista
Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman sidosryhmätilaisuus 3.11.2021

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman sidosryhmätilaisuus 3.11.2021

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää 3.11. klo 13-16 tilaisuuden, jossa kuullaan Hiilestä kiinni -ohjelman käynnissä olevista tutkimushankkeista ja sidosryhmien puheenvuoroja.  Tilaisuus järjestetään Helsingissä osoitteessa Mariankatu 9, mutta osallistua voi myös verkossa. Ilmoittautuminen päättyy 29.10. Lisätiedot ja ilmoittautuminen tapahtuman omalla sivulla  

Jatka lukemista
Ympäristödialogeja: Metsäsertifikaatit ja ekologisesti kestävä metsänhoito 10.11.2021

Ympäristödialogeja: Metsäsertifikaatit ja ekologisesti kestävä metsänhoito 10.11.2021

Ympäristötiedon foorumi järjestää yhteistyössä Maj ja Tor Nesslingin Säätiön ja Koneen Säätiön kanssa 10.11. klo 16.30-18 keskustelutilaisuuden, jossa pohditaan ekologisesti kestävää metsänhoitoa metsäsertifikaattien näkökulmasta. ”Mitä on ekologisesti kestävä metsänhoito, ja miten metsäsertifiointia voitaisiin kehittää niin, että se ottaisi paremmin huomioon ekologisen kestävyyden?” Keskustelemassa ovat tutkija, ryhmäpäällikkö Kimmo Syrjänen (SYKE), Sahateollisuus ry:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Anniina Kostilainen, johtava asiantuntija Lauri Saaristo Tapio Oy:stä sekä metsänomistaja…

Jatka lukemista
Metsätalouden vesiensuojelupäivät 2.-4.11.2021

Metsätalouden vesiensuojelupäivät 2.-4.11.2021

Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus Metsätalous Oy, Suomen ympäristökeskus, Tapio Oy ja valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto järjestävät maatalouden vesiensuojelupäivät 2.-4.11. Tänä vuonna teemana on Luonnon monimuotoisuuden edistäminen metsätalouden vesiensuojelussa. Tilaisuus järjestetään Teams-sovelluksella verkossa. Tilaisuus on maksuton. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen Metsäkeskuksen sivuilla  

Jatka lukemista
Metsien merkitys korostuu ilmastonmuutoksessa – moniarvoisuus tunnustetaan

Metsien merkitys korostuu ilmastonmuutoksessa – moniarvoisuus tunnustetaan

Monikäyttöiset metsät ja ilmastotavoitteet Varsinais-Suomessa-webinaari kokosi yhteen 128 kuulijaa torstaina 23.9. Osallistujajoukko oli monipuolinen: kuntien luottamushenkilöitä, viranhaltijoita, metsäammattilaisia, yhteisömetsänomistajia, kansalaisaktiiveja. Alustajat kävivät osallistujien kanssa elävää keskustelua chatissa. Monikäyttöisyys-teeman alla käsiteltiin metsien merkitystä maakunnan hiilineutraalius- ja luonnon monimuotoisuustavoitteille, taloudelliselle tuottotavoitteille ja metsien hyvinvointi- ja virkistyskäytölle. Tietoa todettiin olevan tarjolla valtavasti, mutta kaikilta osin se ei tavoita…

Jatka lukemista
Metsäpalo hoitaa metsää

Metsäpalo hoitaa metsää

Helsingin sanomat kertoo upeasti kuvitetussa artikkelissaan 10.10.2021 metsäpalon metsäluontoa hoitavista vaikutuksista. Metsäpalon vaikutuksia on päästy tutkimaan Lieksassa, missä metsä jätettiin suuren metsäpalon jälkeen toipumaan omillaan. Palosta on aikaa jo 30 vuotta ja metsä on uudistunut kauniiksi ja lajirikkaaksi alueeksi. Monimuotoisuuden lisäksi alue tukee ilmastonmuutoksen hillintää, sillä metsäpalo sitoo puustoon ja maaperään pitkäaikaista hiiltä.  ”Toisin kuin…

Jatka lukemista