Ympäristökasvatus

Etusivu / Teemat / Ympäristökasvatus

Kyky havainnoida ympäristöä, omaksua sitä koskevaa tietoa ja halu toimia vastuullisesti ovat tie kestävään kehitykseen

Ympäristöoppia kaiken ikää

Lapsuus on avainasemassa ympäristösuhteen muodostumisessa, mutta voimme oppia ympäristöstä kaiken ikää.

Ympäristökasvatuksen tavoitteena ovat kestävä toiminta ja elämäntapa. Ympäristössä tapahtuvat muutokset ovat hitaita ja ihmistoiminnan vaikutukset pitkäkestoisia. Kestävyys näkyy maisemassa, rakennuksissa, luonnossa, lajeissa, vesissä. Kestävyys on kiertotaloutta ja kestävää kuluttamista. Terveyteen ja hyvinvointiin pyrkiminen on osa kestävää elämäntapaa.

Ympäristökasvattajat eri tahoilla toimivat yhteistyössä jakaen tietoa ja kokemuksia. Tule mukaan!

Seikkailukasvatuksen teoriaa ja toimintatapoja

HUMAK on julkaissut kirjan Seikkailukasvatusta Suomessa - pedagogisia ja didaktisia näkökulmia. Kirja ovaa ovia seikkailukasvatuksen toiminnan teo

Oppimateriaali sään ja ilmastomuutoksen käsittelemiseen

Vasta julkaistu Aboa Vetus & Ars Nova -museon ja kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonian yhteishankkeessa syntynyt verkko-oppimateri

ULOS - UT - OUT 15. - 17.6.2021

ULOS – UT – OUT kokoaa satoja opettajia, kasvattajia, ohjaajia, päättäjiä ja tutkijoita etsimään yhdessä polkuja kestävään tulevaisuuteen ja innostuma

Metsä lisää hyvinvointia myös lapsilla

SYKE 31.8.2018 Viimeaikaisten tutkimusten mukaan luonnon läheisyydellä on selkeästi myönteisiä vaikutuksia lapsen kehitykseen. Parhaimmillaan lähil
Työkalut
Täältä löydät ympäristökasvatuksen ohjelmia ja järjestelmiä, joita voit käyttää niin opetuksessa kuin järjestötoiminnan suunnittelussa ja työpaikoillakin.
Ympäristökasvatuksen tunnus Kehrä
Ota käyttöön!