Sagalundin museossa kesäekologi kartoitti alueen monimuotoisuutta osana Ilmastolupausta

Etusivu / Ilmasto / Sagalundin museossa kesäekologi kartoitti alueen monimuotoisuutta osana Ilmastolupausta
Sagalundin museossa kesäekologi kartoitti alueen monimuotoisuutta osana Ilmastolupausta

Sagalundin museosäätiö osallistui Varsinais-Suomen museoiden Ilmastolupaus-hankkeeseen kartoittamalla museoalueidensa biologista monimuotoisuutta kesällä 2023. Ilmastolupaus-hankkeeseen osallistui yhteensä 13 museota Varsinais-Suomesta, joista jokainen teki kehittämistoimenpiteitä omassa osahankkeessaan parantaakseen toimintaansa kestävyysnäkökulmasta.

Omassa osahankkeessaan Sagalund palkkasi kesäksi 2023 kesäekologin, joka teki luontokartoituksia museosäätiön museopihojen kasvilajistosta sekä toimenpidesuunnitelman monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Nämä toimenpiteet tulivat osaksi Sagalundin kestävän kehityksen ohjelmaa.

Mukana on ohjeita esimerkiksi tiettyjen haitallisten vieraslajien poistamiseen ja helposti leviävien lajien leviämisen estämiseen, toisaalta umpeenkasvun torjumiseen puuntaimia poistamalla. Tiettyjä alueita suositellaan niitettäväksi niin, että niittojäte kerätään pois – näin vähennetään vähitellen ravinteita ja saadaan monipuolisempi kasvilajisto menestymään. Yhdelle alueelle suunnitellaan uuden niityn perustamista.

Kesäekologi tutkii museopihan kasveja.

Sagalund haastaa monimuotoisuus-talkoisiin

Kesäekologina toimi biologian opiskelija Vilja Vihervuori, joka myös veti lapsille ja aikuisillekin kesän aikana kasvintunnistustyöpajoja. Kesän lopuksi kesäekologi valmisteli uudet kylttitekstit museoiden pihojen perinneluontotyyppien monimuotoisuudesta ja niiden hoito- ja ennallistamistoimista. Nämä kyltit tulevat kesällä 2024 museosäätiön museoiden pihoihin. Toiminta sai tukea Svenska Kulturfondenilta sekä Varsinais-Suomen museoiden Ilmastolupaus-hankkeelta.

Sagalundin osahanke oli myös esillä valtakunnallisten Museoalan Teemapäivien museoiden vaikuttavien tekojen osiossa marraskuussa 2023, jolloin Kristiina Tiainen Sagalundista haastoi myös muut museot mukaan monimuotoisuus-talkoisiin.

“Uskoisin, että jos museot ympäri Suomen lähtisivät mukaan ja lisäisivät monimuotoisempia elinympäristöjä museoiden pihoissa, olisi sillä kaksikin positiivista vaikutusta. Ensinnäkin monimuotoisemmat elinympäristöt konkreettisesti lisääntyisivät. Mutta lisäksi sillä olisi myös ympäristökasvatuksellisesta merkitystä, kun museokävijät näkisivät esimerkin monimuotoisesta pihasta ja veisivät ideat edelleen omiin pihoihinsa.”

Tiainen jatkaa: “Esimerkiksi kaupunkitilassa sijaitsevat museoiden pihat voisivat toimia tärkeinä monimuotoisuuden keitaina tiheään rakennetussa ympäristössä, kun perustettaisiin niitty tai jätettäisiin ruohoalue leikkaamatta, jätettäisiin lahopuuta pihan elementiksi tai tehtäisiin viherkatto. Toisaalta taas maaseudun kotiseutumuseoiden pihapiireistä voi hyvinkin löytyä näitä erittäin uhanalaisia perinneluontotyyppejä, joiden hoitamisella ja niittämisellä varsinkin olisi hurjan suuri merkitys niiden ihan kaikkein uhanalaisimpien lajien säilymiselle.”

Sagalund on myös Vihreä lippu -toimija ja museon tämänhetkinen Vihreä lippu –teema on luonnon monimuotoisuus, joten kesäekologin työpanos tuki erinomaisesti tätä teemaa. Aiempia Vihreä lippu -teemoja ovat olleet jätteet, vesi ja energia. Sagalundin oma viikoittain kokoontuva iltapäiväkerho Sagalundkerho toimii projektissa ympäristöraatina.

Sagalundin museo (sagalund.fi) »

Naturens mångfald som tema i Sagalund (sagalund.fi) »

Sagalunds museum (sagalund.fi) »

Tutustu Varsinais-Suomen museoiden Ilmastolupaus-osahankkeisiin videoiden kautta

youtube.com:

Lue lisää Ilmastolupaus-hankkeesta (turku.fi) »

Museoiden ilmastolupaus -logo.

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *