Kiertotalous

Etusivu / Teemat / Kiertotalous

Kiertotalous yhdistää ympäristön ja talouden tavoitteet

Murros, joka tarvitsee kaikkia toimialoja

Kiertotalous on korvaamassa lineaarisen talousjärjestelmän, jossa materiaaleja otetaan käyttöön ja kulutukseen tarpeen mukaan, ja jossa materiaalit hylätään käytön jälkeen tarpeettomina. Kiertotaloudessa materiaaleja ei hukata, vaan niistä synnytetään yhä uudelleen tuotteita. Näin vähennetään neitseellisten raaka-aineiden kulutusta ja ympäristöhaittoja.

Kiertotalous koostuu kiertävistä raaka-aineista, materiaalien prosessoinnista, tuotteiden valmistuksesta, jakelusta, kaupasta ja kuluttamisesta. Kiertotalouden kehittämiseen tarvitaan yhteiskunnan eri toimijat, muun muassa liike-elämä, hallinto, järjestöt ja media.

Julkishallinnossa tarvitaan hallinnonalojen yhteistä strategista näkemystä. Kunnissa tarvitaan uutta elinkeinopolitiikkaa ja kuntalaisten perehdyttämistä asiaan. Yrityksissä tarvitaan uudenlaisten liiketoimintamallien kehittämistä. Kaikki tämä edellyttää yhteistyötä.

Kiertotaloudessa kulutus painottuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen. Näin syntyy uutta liiketoimintaa ja positiivisia vaikutuksia aluetalouteen.

Kehittäminen

Kiertotalous-Suomi on osaamisen ja tiedon solmukohta, joka yhdistää ratkaisuja etsivät toimijat ja niiden tarjoajat. Verkosto tukee yrityksiä, kuntia, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia ja kiertotalouden parissa toimivia oman kiertotalouspolun löytämisessä.

Ohjelmia

Hankkeita