Hiilineutraali Lounais-Suomi

Etusivu / Hiilineutraali Lounais-Suomi

Ajankohtaista tietoa Lounais-Suomen ilmastotyöstä

CANEMURE-hanke 2018-2024 tekee käytännön ilmastotyötä maakunnissa

Hiilineutraalisuomi.fi –sivusto kokoaa ilmastotyötä koskevan tiedon yhteen

CANEMURE-hanke on saanut rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta

Hiilitase nollaan - ilmastoratkaisut tehdään yhdessä

Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävä kehittäminen on vauhdissa. Alue- ja kuntatasolla voidaan vaikuttaa erityisesti seuraaviin päästölähteisiin: liikenne ja liikkuminen, uusiutuvan energian tuotanto, rakennusten energiatehokkuus ja lämmitysratkaisut, kestävä kaupunkisuunnittelu, vähäpäästöiset maaperän käyttötavat maa- ja metsätaloudessa sekä vähäpäästöinen tuotanto ja kulutus.

”Etunamme on olla mukana CANEMURE-hankkeessa, joka tuo resursseja maakuntien ilmastotyöhön. ELY-keskus yhdessä maakuntaliiton ja Valonian kanssa koordinoi työtä Varsinais-Suomessa. Satakunnassa vetäjänä toimii SAMK. Tiekartassa osoitetaan keskeiset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseen. Innostusta ja sitoutumista on ilmassa.”

erityisasiantuntija Merja Haliseva-Soila, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ilmastotiekarttaa valmistellaan teemakohtaisesti syksyn aikana. Ensimmäinen versio valmistuu keväällä 2020. Samaan aikaan on käynnissä myös liikennejärjestelmäsuunnittelu sekä maankäytön, liikenteen ja asumisen yhteissuunnittelu (MAL).

"Keskeistä on hahmottaa eri toimijoiden roolit ja tunnistaa vaikuttavimmat toimenpiteet. Kunta on merkittävä vaikuttaja, mutta myös yrityksiä tarvitaan mukaan yhteistyöhön ja tarjoamaan ratkaisuja päästöjen vähentämiseen"

ylijohtaja Risto Timonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

"Ilmastonmuutoksen hillintään on tarjolla uusia ratkaisuja, jotka myös pienentävät kustannuksia ja parantavat kilpailukykyä. Kunnianhimoinen eteneminen vahvistaa alueen elinvoimaisuutta."

professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus

Tänne rakennetaan  Varsinais-Suomen ilmastotiekartta! Tiekarttaan valitaan keskeiset teemat ja käytännön toimenpiteet.

CANEMURE-kartta ja teksti: Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030

LOUNAIS-SUOMEN ILMASTOPÄÄSTÖT
PERUSTIETOA ILMASTOSTA KAIKILLE
OHJELMAT, TYÖKALUT, RAHOITUS

Energialoikka.fi

 

Energia- ja materiaaliloikka on verkkopalvelu, joka kannustaa kaikkia suomalaisia ottamaan käyttöön luonnonvaroja säästäviä, puhtaampia ja energiatehokkaampia tapoja lämmittämiseen, liikkumiseen sekä tavaroiden ja palveluiden tuottamiseen.

Loikat ovat todellisia tekoja ja ratkaisuja, joilla Suomea on jo nyt muutettu energia- ja materiaaliviisaammaksi.

Energia- ja materiaaliloikkaa ylläpitää Suomen ympäristökeskus (SYKE). (energialoikka.fi)