Hiilineutraali Lounais-Suomi

Etusivu / Hiilineutraali Lounais-Suomi

2020-luku on ilmastotyön vuosikymmen

Lounais-Suomen ilmastotyö on vauhdissa. Varsinais-Suomen ilmastotiekartta on valmistunut. Satakunnan uusi ilmasto- ja energiastrategia on kommentoitavana.
Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia 2018–2024 (Canemure) -hankkeessa etsitään yhdessä parhaat keinot päästöjen vähentämiseksi.

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030

Varsinais-Suomen ilmastovisio on olla hiilineutraali vuonna 2035. Keskeisille päästösektoreille on määritelty muutostavoitteet ja toimenpiteet. Alue- ja kuntatasolla voidaan vaikuttaa moniin päästölähteisiin. Ilmastotiekartan ensimmäinen vaihe on valmistunut. Tutustu!

Lue lisää Läs mer »

Lounais-Suomen ilmastopäästöt

Hiilineutraali maakunta edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamista vähintään 80 prosentilla ja loppujen päästöjen hyvittämistä esimerkiksi viljely- ja metsämaan hiilinieluja lisäämällä.

Lue lisää »

Varsinais-Suomen maakunnan ilmastovastuujaosto

Jaoston tehtävänä on kehittää maakunnallista ilmastopolitiikkaa, aktivoida eri alojen toimijoita osallistumaan ilmastopositiivisten ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä seurata kehitystä ja tehdä ehdotuksia Varsinais-Suomeen sopivista toimintapolitiikoista.
Ilmastovastuujaosto on Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) alainen.

Lue lisää »

Perustietoa ilmastosta kaikille

Ilmastonmuutos on yksi vakavimmista ihmiskuntaa koskettavista ympäristöongelmista. Kokosimme tänne linkkejä, joista löydät käytännönläheistä, tutkittua ja luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta.

Lue lisää »

Ohjelmat, työkalut, rahoitus

Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi tehdään työtä eri tahoilla ja tasoilla. Lue lisää toimintaa ohjaavista strategioista ja muutosta mahdollistavista keinoista ja rahoituksesta.

Lue lisää »

Energialoikka.fi

Energia- ja materiaaliloikka on verkkopalvelu, joka kannustaa kaikkia suomalaisia ottamaan käyttöön luonnonvaroja säästäviä, puhtaampia ja energiatehokkaampia tapoja lämmittämiseen, liikkumiseen sekä tavaroiden ja palveluiden tuottamiseen.

Loikat ovat todellisia tekoja ja ratkaisuja, joilla Suomea on jo nyt muutettu energia- ja materiaaliviisaammaksi.

Energia- ja materiaaliloikkaa ylläpitää Suomen ympäristökeskus (SYKE).

CANEMURE-hanke 2018-2024 tekee käytännön ilmastotyötä maakunnissa

Hiilineutraalisuomi.fi –sivusto kokoaa ilmastotyötä koskevan tiedon yhteen

CANEMURE-hanke on saanut rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta

Tämän hankesivuston tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.