Hiilineutraali Lounais-Suomi

Etusivu / Hiilineutraali Lounais-Suomi

Hiilineutraali maakunta

  Ilmastovastuullinen toiminta tehostuu Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa        Ilmastonmuutoksen hillinnän haaste on valtava. Systemaattinen tav

Ilmastotyöpaja 26.3.2019

Turussa 26.3.2019 järjestetty työpaja käynnisti kattavan ja tavoitteellisen ilmastotyön, joka tähtää hiilineutraaliin Varsinais-Suomeen 2040. Työp

Hiilitase nollaan 2040 mennessä

Kaikilla aloilla tarvitaan toimia CO2-päästöjen vähentämiseksi. Alueellisen tavoitteen - Hiilineutraali Lounais-Suomi 2040 - toteuttamiskeinot suunnitellaan yhteistyössä. Valmisteluun kutsutaan mukaan laajasti eri toimijoita.

Globaali tilanne vaatii paikallisia toimia

Laske oma hiilijalanjälkesi uudistuneella Ilmastodieetti-laskurilla

Suomen ympäristökeskuksen uudistunut Ilmastodieetti.fi-laskuri ohjaa entistä selkeämmin konkreettisiin tekoihin oman hiilijalanj...

Ilmastokriisin ratkaisut politiikan ytimeen

Ilmastobarometri 2019: Suomalaiset haluavat ilmastokriisin ratkaisut politiikan ytimeen Suomalaiset haluavat, että ilmastokriisin ratkaisu on seura

Kunnille ilmainen kestävän kehityksen seurantatyökalu

Sitoumus 2050 -hanke tarjoaa ilmaisen kestävän kehityksen seurantatyökalun kunnille, jotka ovat tehneet kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen. Myö

Viisas ja vähähiilinen liikkuminen

"Tavoitteena on taata jokaiselle kaupunkilaiselle mahdollisuus valita fiksusti." Kulje.fi on yhteinen kestävän liikkumisen kehittämispalvelu Var...

Ilmastotapahtumia ja -rahoitusta 2019

  23.-24.8. IlmastoAreena / Iin kunta 30.9.-1.10. European Days for Sustainable Circular Economy, Finlandia-talo / The Finnish Presidency...

Ilmasto hälyttää!

Ympäristöministeriön ja Ilmatieteen laitoksen tilaisuudessa 8.10. ruodittiin IPCC:n Global Warming of 1,5 degrees C -raportin antia. Graafiset ku

Lounais-Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2007-2015

VS-khkpäästöt-2007-2015SK-khkpäästöt-2007-2015

Yksikkö kt CO2e/a = tuhatta tonnia hiilidioksi- ja muita kasvihuonekaasuja vuodessa. 

Lounais-Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet Varsinais-Suomessa 26 % ja Satakunnassa 28 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2015. Suurin osa päästöistä tuli v. 2015 fossiilisista polttoaineista ja tieliikenteestä. Myös sähkönkulutus ja maatalous ovat merkittäviä päästölähteitä.  Maatalouden osuus päästöistä on 14–17 %, eivätkä ne ole vähentyneet tarkastelujaksolla. Jätehuollon päästöt ovat valtakunnan keskimääräistä tasoa pienemmät. Päästölaskennasta on rajattu pois päästökauppaan kuuluvat laitokset.

Sähkönkulutuksen päästöt ovat leikkaantuneet merkittävästi (-42–47 %). Sähkönkulutuksen alenema johtuu pitkälti sähkön päästökertoimen laskusta. Myös fossiilisten polttoaineiden päästöt (-19–23 %) ja tieliikenteen päästöt (-17 %) ovat vähentyneet selkeästi. Maatalouden päästöt ovat vähentyneet kymmenen vuoden aikana Varsinais-Suomessa niukasti (-2 %) ja kasvaneet Satakunnassa (2 %).

Raportit

Hiilineutraalius edellyttää kasvihuonekaasu-päästöjen leikkaamista vähintään 80 %:lla ja loppujen päästöjen hyvittämistä esimerkiksi viljely- ja metsämaan hiilinieluja lisäämällä. Tavoite on asetettu vuoteen 2040.

- Keskeistä on hahmottaa eri toimijoiden roolit ja tunnistaa vaikuttavimmat toimenpiteet. Kunta on keskeinen vaikuttaja, mutta myös yrityksiä tarvitaan mukaan yhteistyöhön ja tarjoamaan ratkaisuja päästöjen vähentämiseen, kertoo johtaja Risto Timonen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

- Ilmastonmuutoksen hillintään on tarjolla uusia ratkaisuja, jotka myös pienentävät kustannuksia ja parantavat kilpailukykyä. Kunnianhimoinen eteneminen vahvistaa alueen elinvoimaisuutta esimerkiksi cleantech-osaamisen alueella, muistuttaa professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.  

Työmatkabussi_TkuUki


Toimiva joukkoliikenne on hyvä keino vähentää tieliikenteen päästöjä maakunnassa.

Uutta potkua

Lentokuva Sanna Tikander

Lounais-Suomi edelläkävijänä hiilineutraaliin yhteiskuntaan

Haaste 6.4.2017

Satakunnan ja Varsinais-Suomen Hinku-kunnat – Laitila, Loimaa, Masku, Mynämäki, Pori, Rauma ja Uusikaupunki, yhdessä Turun kaupungin kanssa – haastavat Pariisin ilmastosopimuksen hengessä kaikki Satakunnan ja Varsinais-Suomen kunnat ja muut toimijat tavoittelemaan yhdessä ja yhteistyössä hiilineutraalia Lounais-Suomea vuoteen 2040 mennessä, ja laatimaan tiekartan 80 prosentin päästövähennyksen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Lue lisää ja vastaa haasteeseen

tuulimylly_Rodeo_243870w

Miksi ja miten päästövähennyksiä?
Perustietoa ilmastosta kaikille
Ohjelmat, työkalut, rahoitus