ilmasto

Etusivu / Posts tagged "ilmasto"
Ilmastovuosikertomus 2021: Suomen päästöt vähenivät poikkeusvuonna

Ilmastovuosikertomus 2021: Suomen päästöt vähenivät poikkeusvuonna

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 23.6.2021 valtioneuvoston eduskunnalle antamasta ilmastovuosikertomuksesta. Suomen päästöt vähenivät viime vuonna 9% edellisvuoteen verrattuna, mutta vuoteen 2035 mennessä tavoiteltu hiilineutraalius edellyttää lisää ja nopeampia toimia. Eduskunta aloittaa ilmastovuosikertomuksen käsittelyn kesätauon jälkeen. ”Suunta on oikea, mutta uusia ilmastotoimia tarvitaan. Parhaillaan valmistellaan tärkeimpiä ilmastosuunnitelmiamme: vuoteen 2035 ulottuvaa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa, ilmasto- ja energiastrategiaa sekä maankäyttösektorin…

Jatka lukemista
Kestävä tulevaisuus rakennetaan kunnissa – Paljon onnea uusille kunnanvaltuutetuille!

Kestävä tulevaisuus rakennetaan kunnissa – Paljon onnea uusille kunnanvaltuutetuille!

Suomen ympäristökeskus SYKE onnittelee uusia kunnanvaltuutettuja uutisessaan 14.6.2021. SYKE nostaa kuntien luottamushenkilöiden roolia reilun ja kestävän yhteiskunnan rakentamisessa, ja toivoo valtuutettujen tukevan päätöksissään kuntalaisten arjen kestäviä valintoja, ja tuovan ilmastonmuutokseen ja luontokatoon liittyviä näkökohtia kunnan päätöksentekoon. SYKE yhteistyökumppaneineen tarjoaa kuntien tueksi mm. HINKU-, FISU- ja Luontokunnat -kuntaverkostot ja materiaalikiertoa kehittävät Circwaste -hankkeen. Lisäksi SYKE työstää…

Jatka lukemista
Varsinais-Suomen ilmastovastuujaosto jäsenineen on aktiivinen ilmastotoimija

Varsinais-Suomen ilmastovastuujaosto jäsenineen on aktiivinen ilmastotoimija

Varsinais-Suomen ilmastovastuujaosto kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseen 11.6.2021. Tällä kertaa keskityttiin jäsenistön edustamien tahojen ilmastokuulumisiin. Keskusteltavaa riitti niin paljon, että osa kuulumisista jouduttiin ajan puutteen vuoksi siirtämään seuraavaan kokoukseen. Yhteistyössä nähdään voimaa ja kokouksessa nousi esiin halu vahvistaa yhteistä viestintää ja rahoituskanavien hyödyntämistä. Ilmastotoimissa on alueella paljon vipinää. Tässä joitakin poimintoja kokouksessa esiin tuoduista onnistumisista ja…

Jatka lukemista
Maakuntastrategian kumppanuuswebinaari 18.8.2021

Maakuntastrategian kumppanuuswebinaari 18.8.2021

Varsinais-Suomen maakuntastrategiatyön kumppanuuswebinaari järjestetään 18. elokuuta klo 9-11:30!  Webinaarissa tutustutaan strategialuonnokseen ja keskustellaan yhteisen valmistelun opeista ja siitä, miten teemme yhdessä strategiasta totta. Aiheeseen paneudutaan sekä valmistelutyöhön osallistuneista koostuvan paneelin että kaikille tarkoitettujen pienryhmäkeskustelujen avulla. Tilaisuus on avoin kaikille maakunnan kehittämisestä kiinnostuneille. Erityisesti mukaan toivotaan maakuntastrategian valmistelun eri vaiheisiin osallistuneita henkilöitä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin sivuilla…

Jatka lukemista
Suomalaisten eläintuotteiden ympäristösuorituskyky –webinaari 18.6.2021

Suomalaisten eläintuotteiden ympäristösuorituskyky –webinaari 18.6.2021

Sian- ja broilerinlihan ympäristökilpailukyky (SBYM) -hankkeen tavoitteena oli tuottaa luotettavat, kansainvälisesti vertailukelpoiset ympäristövaikutusarviot kotimaisesta yksimahaisten lihantuotannosta ja parantaa siten sika- ja siipikarjasektorin valmiuksia kehittää tuotannon ympäristösuorituskykyä sekä edistää kotimaisen sian- ja broilerinlihan kilpailukykyä.  SBYM-hankkeessa selvitettiin suomalaisen sian- ja broilerinlihan ympäristövaikutuksia, ja siinä keskityttiin ilmastovaikutuksiin eli hiilijalanjälkeen ja vedenkulutuksesta johtuviin vaikutuksiin eli vesijalanjälkeen. Webinaarissa esitellään hankkeen…

Jatka lukemista
Ilmastonmuutos ja maanviljely -osa 2, paluu tulevaisuuteen

Ilmastonmuutos ja maanviljely -osa 2, paluu tulevaisuuteen

Pyhäjärvi-instituutin asiantuntija Jari Ruski kirjoittaa Puhdas vesi, paremmat evä(ä)t -blogissa ilmastonmuutoksen maataloudelle aiheuttamista haasteista ja alan tulevaisuuden näkymistä. ”Mitä tulevaisuudessa sitten viljellään ja miten? Ilmastonmuutosten myötä totutut viljelykäytänteet ja –menetelmät kohtaavat odottamattomia vaikeuksia enenemässä määrin.” ”Meillä ei vedestä yleensä ole ollut puutetta tai sitten ollaan totuttu veden puutteesta johtuviin mataliin satotasoihin. Maailmalla monessa maassa pumpataan…

Jatka lukemista
Ilmastoareena -festivaali 20.-21.8.2021

Ilmastoareena -festivaali 20.-21.8.2021

Tervetuloa IlmastoAreenaan! Suomen merkittävin ilmastokeskustelu käydään Iissä, Huilingin kauniilla puistoalueella. Tänä vuonna keskustelemme kuluttajan hiilijalanjäljestä – teemoina siis liikkuminen ja matkailu, kuluttaminen, ruoka sekä rakentaminen ja asuminen.  Festivaali on kaikille avoin ja ilmainen – mukana ovat kansalaiset, päättäjät, elinkeinoelämä, taide ja tiede. Tule siis sinäkin!  Tapahtuman ohjelma ja lisätiedot Ilmastoareenan sivuilla

Jatka lukemista
Uusi opas auttaa arvioimaan lainsäädännön ilmastovaikutuksia

Uusi opas auttaa arvioimaan lainsäädännön ilmastovaikutuksia

Suomen ympäristökeskus kertoo uutisessaan 3.6.2021 uudesta Säädösehdotusten ilmastovaikutusten arviointioppaasta, joka tarjoaa apuvälineitä säädösvalmistelijoille sekä muille arviointien tekijöille lainsäädännön ilmastovaikutusten arviointiin. Oppaan tavoite on vastata konkreettisesti lainvalmistelijoiden tarpeeseen tunnistaa ne paikat, joissa ilmastovaikutuksia säädösteksteissä syntyy. Opas palvelee laajasti kaikkia hallinnonaloja sekä erilaisia lainvalmisteluhankkeita. Suomen hallitusohjelman mukaan ilmastovaikutusten arviointi tulisi ottaa osaksi normaalia lainvalmistelua. Ilmastovaikutukset toteutuvat kuitenkin…

Jatka lukemista
Satakunnan ilmastopäästöt vähenivät 5 prosenttia vuonna 2019

Satakunnan ilmastopäästöt vähenivät 5 prosenttia vuonna 2019

Satakunnan ammattikorkeakoulun 1.6.2021 julkaiseman artikkelin mukaan Satakunta saavutti  5 prosentin vähennyksen vuonna 2019 edellisvuoteen 2018 verrattuna. Satakunnan kunnista Harjavalta vähensi edellisvuoteen verrattuna eniten kokonaispäästöjä (8 %) sekä päästöjä per asukas (7 %). Suurin pudotus Suomen ilmastopäästöissä tapahtui sähkön käytön päästöissä, koska sähköntuotannon päästöt laskivat Suomessa merkittävästi. Myös kaukolämmön , teollisuuden ja tieliikenteen päästöt laskivat, kun taas…

Jatka lukemista
Varsinais-Suomen päästöt vähenevät selvästi maan keskiarvoa ripeämmin

Varsinais-Suomen päästöt vähenevät selvästi maan keskiarvoa ripeämmin

Varsinais-Suomen ilmastopäästöt ovat vähentyneet vuosien 2005–2019 välillä 27 prosenttia, mikä on reilusti enemmän kuin maassa keskimäärin. Maakunnan keskuskaupungissa Turussa vähennys on ollut 38 %. Muutos on tapahtunut pääosin energiasektorilla. Kesällä valmistuvat vuotta 2020 koskevat ennakkotiedot.   Varsinais-Suomen ilmastopäästöt vähenivät Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ALas-laskelman mukaan1 vuosivälillä 2018–2019 yhdeksän prosenttia (9 %), kun koko maan kuntien keskiarvo…

Jatka lukemista