Kulttuuriympäristö

Etusivu / Teemat / Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristön kolme osa-aluetta

Kulttuuriympäristön kolme osa-aluetta ovat arkeologinen kulttuuriperintö, rakennettu kulttuuriympäristö ja kulttuurimaisema. 

Ihmisen ja luonnon vuorovaikutus on muokannut ympäristöämme vuosituhansien ajanHistoriallisiin kerroksiin on jäänyt jälkiä niin elinkeinoista, asumisesta, uskomuksista kuin liikkumisestakin. Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointialuo alueelle omaleimaisuutta ja lisää alueen vetovoimaa ja viihtyisyyttä.  

Kulttuuriympäristöohjelmat

Kulttuuriympäristöohjelmia tehdään valtakunnan, maakunnan ja kunnan tasoilla. Ohjelman tarkoituksena on antaa tietoa kulttuuriympäristöstä sekä koordinoida ympäristön hoitoon, säilyttämiseen ja kehittämiseen kohdistuvia toimenpiteitä. Tavoitteena on rikkaan ja monipuolisen kulttuuriympäristön säilyminen myös tuleville sukupolville. Kulttuuriympäristön vaalimiseen tarvitaan erilaisia hallinnollisia keinoja ja välineitä mutta myös paljon konkreettisia hoitotoimia. Ohjelma on apuna voimavarojen suuntaamisessa, kun ympäristöä hoidetaan ja kehitetään.

Lue lisää aiheesta Ympäristö.fi sivustolta löytyvästä julkaisusta Kulttuuriympäristöohjelma - miksi ja miten. 

Kuvassa kaksi punaista puutaloa ja niiden edessä laidunta sekä sähkötolppa.

Kulttuuriympäristöohjelmat