Kulturmiljö

Etusivu / Teman / Kulturmiljö

Vad är en kulturmiljö?

Kulturmiljöns tre delområden är det arkeologiska kulturarvet, den byggda kulturmiljön och kulturlandskapet. Växelverkan mellan människan och naturen har format vår miljö under årtusenden. I de historiska lagren finns spår av såväl näringar, boende, föreställningar som rörelse. En välskött kulturmiljö ökar människornas välbefinnande, skapar särprägel i området och ökar områdets dragningskraft och trivsel.

Vad är ett kulturmiljöprogram?

Kulturmiljöprogram utarbetas på riksnivå, landskapsnivå och kommunnivå. Syftet med programmet är att ge information om kulturmiljön samt att samordna åtgärder för vård, bevarande och utveckling av miljön. Målet är att bevara en rik och mångsidig kulturmiljö även för kommande generationer. För att värna om kulturmiljön behövs olika administrativa metoder och redskap men också många konkreta vårdåtgärder. Programmet hjälper till att rikta resurser när miljön sköts och utvecklas.

Kuvassa kaksi punaista puutaloa ja niiden edessä laidunta sekä sähkötolppa.

Kulturmiljöprogram

 

Egentliga Finlands kulturmiljöprogram

Programmet siktar på en hållbar utveckling av Egentliga Finlands exceptionellt rika kulturmiljö och dess centrala mål är att öka samarbetet och växelverkan mellan olika aktörer.
På webbplatsen finns dessutom aktuella artiklar av experter inom olika branscher, såväl om det arkeologiska kulturarvet, den byggda kulturmiljön som om kulturlandskapet.

Satakunta kulturmiljöprogram

Vår kulturmiljö möter ständigt nya frågor och utmaningar i fråga om bevarande, vård och kontinuitet. Satakunta kulturmiljöprogram tar tag i dessa teman och granskar kulturmiljöns nuläge. Med programmet arbetar man för en lokal identitet, en gemensam framtid samt en trivsam, älskad och unik kulturmiljö.

 

                                                                                                                                                                                                       Flera information på finska>>