Cirkulär ekonomi

Etusivu / Teman / Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi förenar målen för miljön och ekonomin

Den cirkulära ekonomin håller på att ersätta det lineära ekonomiska systemet, där material tas i bruk och konsumeras enligt behov, och där materialen överges som onödiga efter användningen. I den cirkulära ekonomin slösar man inte material, utan man skapar ständigt produkter av dem. På så sätt minskas förbrukningen av jungfruliga råvaror och miljöskadorna.

Cirkulär ekonomin består av cirkulerande råvaror, bearbetning av material samt tillverkning av, distribution av, handel med och konsumtion av varor. För att utveckla den cirkulära ekonomin behövs olika aktörer i samhället, bland annat affärslivet, förvaltningen, organisationerna och medierna.

Inom den offentliga förvaltningen behövs en gemensam strategisk vision för förvaltningsområdena. Kommunerna behöver en ny näringspolitik och kommuninvånarna behöver introduceras i frågan. Företagen behöver utveckla nya affärsmodeller. Allt detta kräver samarbete.

I den cirkulära ekonomin fokuserar konsumtionen på användning av tjänster istället för ägande. På så sätt uppstår ny affärsverksamhet och positiva effekter på den regionala ekonomin.

 

Flera information på finska>>