Potentiella områden för installation av avloppssystem

Etusivu / Teman / Potentiella områden för installation av avloppssystem

Möjligheter att utvidga avloppssystemet i Sydvästra Finland

I en utredning som NTM-centralen i Egentliga Finland gjort har man enligt vissa kriterier och beräkningsgrunder bedömt på vilka områden avloppssystemet skulle vara ett lönsamt alternativ jämfört med de fastighetsspecifika systemen. Med hjälp av prioritering har man lyft fram de viktigaste områdena, vars avloppssystem borde förverkligas mest brådskande.

Utredningen kan utnyttjas i utvecklingen av vattentjänsterna, prioriteringen av projekten, planläggningen och fördelningen av finansieringen av vattentjänsterna. För bygemenskaper och invånare i glesbygden erbjuder utredningen information om kostnaderna för anläggning av avlopp och om alternativ för behandling av avloppsvatten av olika slag.

De kommunvisa kartorna innehåller bl.a. områden med avloppssystem, grundvattenområden, naturskyddsområden och strandområden samt potentiella avloppsområden och sambehandlingsområden indelade i kostnadsklasser. Kommunvisa kartor finns på de finskspråkiga sidorna.