Våra skolors närvatten

Etusivu / Teman / Våra skolors närvatten

Lärdomar och upplevelser vid närvattnet

I verksamhetsmodellen Våra skolors närvatten väljer skolan sitt eget närvatten, dit eleverna gör expeditioner under läsåret. Lokala företag, organisationer och föreningar kan bjudas in till samarbete för att planera, stödja och genomföra verksamheten.

Det lönar sig att utvidga ämnet till flera läroämnen. I slöjden kan man bygga forskningsredskap, i modersmålet bearbeta vattennyheter och i historien undersöka den lokala vattenhistorien. Möjligheterna är många. Varje skola skräddarsyr en lämplig genomförandemodell för sig själv.

Skolorna i Raumo utmanar de övriga skolorna i Sydvästra Finland att delta i Våra skolors närvatten-verksamheten.

Nätverket i området stöder verksamheten

Som regionala aktörer vill vi stöda spridningen av Våra skolors närvatten-verksamheten i våra skolor. Vi rapporterar, delar ut material och förmedlar erfarenheter.

Vi ordnar i mån av behov och möjlighet evenemang för erfarenhetsutbyte. Till vårt nätverk har hittills anslutit sig Stiftelsen för Aura å, Paimionjoki-yhdistys, Valonia, Puhdas Merivesi (Raumo), Sydvästra Finlands vattenskyddsförening, Sydvästra Finlands LUMA-center (Åbo universitet), PaikkaOppi (Åbo stad), Skärgårdshavets biosfärområde, Åbolands naturskola (Natur och Miljö rf), Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry, Håll Skärgården Ren rf, NTM-centralen i Egentliga Finland och Finlands miljöcentral.

Koulujemme lähivedet -logo