SYDVÄSTRA FINLANDS EGEN
MILJÖTJÄNST

Miljönyheter, information om miljöns tillstånd
och tips om aktuella evenemang

Teman

Miljö Nu fungerar som forum för regionalt samarbete och som informationsförmedlare.
I tjänsten finns flera helheter med temasidor.

ETT KOLNEUTRALT SYDVÄSTRA FINLAND

Läs mer

MILJÖFOSTRAN

Läs mer

PÅVERKA VATTNEN NU

Läs mer

VÅRA SKOLORS NÄRVATTEN

Läs mer

KULTURMILJÖ

Läs mer

MILJÖNS TILLSTÅND

Läs mer

vihreä puu ja eurokolikoita

CIRKULÄR EKONOMI

Läs mer

MILJÖPROGRAM

Läs mer

POTENTIELLA OMRÅDEN FÖR INSTALLATION AV AVLOPPSSYSTEM

Läs mer

 

Den centrala informationen på temasidorna är på svenska

Nyheter och händelser updateras på finska

Om oss

Miljö Nu erbjuder aktuella miljönyheter, information om miljöns tillstånd och om de faktorer som påverkar det samt om möjligheter att påverka.

Innehållet i Miljö Nu upprätthålls av NTM-centralen i Egentliga Finland.

Kontakta oss när du har nyheter om evenemang, projekt eller ny intressant information.

 

Kontakta oss

info@ymparistonyt.fi

NMT-Centralen i Egentliga Finland
Självständighetsplan 2
20800 Åbo

Merja Haliseva-Soila

Specialakkunnig
0295 022 863 - merja.haliseva-soila@ely-keskus.fi

Nina Myllykoski

Miljöexpert
0295 022 768 - nina.myllykoski@ely-keskus.fi