Uutiset

Etusivu / Archive by category "Uutiset"

Ilmastopaneelin kannanotto: Ilmastotoimien jouduttaminen kiireesti on Suomen etu

Ilmastopaneeli 18.6.2024: Ilmastopaneeli julkaisi tänään 18.6. kannanoton ”Ilmastotoimien jouduttaminen kiireesti on Suomen etu”. Kannanotossa todetaan, että ilmastopolitiikan kurssin korjaamisen aika on nyt, ja hallituksella on käytössään välineitä sekä runsaasti tietoa ilmastotoimien jouduttamiseksi. Johdonmukainen ilmastopolitiikka tuo Suomelle vihreän kasvun mahdollisuuksia sekä parantaa Suomen kokonaisturvallisuutta. Riittämättömien ilmastotoimien kustannukset voivat puolestaan kohota suuriksi. Maankäyttösektorilla on mahdollisuuksia merkittäviin ja…

Jatka lukemista
Valtakunnallisia ympäristökasvatuksen avustuksia erityisesti vesihankkeisiin

Valtakunnallisia ympäristökasvatuksen avustuksia erityisesti vesihankkeisiin

ELY-keskus 18.6.2024: Miten joki ja sen valuma-alue liittyvät toisiinsa? Miten paljon lähijärvessämme on mikromuoveja ja mistä ne tulevat? Millaista elämää vedessä on? Miten saadaan ihmiset entistä innokkaammin mukaan talkoilemaan pienvesien parhaaksi? Muun muassa näiden kysymysten äärellä ollaan ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeissa, jotka saavat tänä vuonna ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustusta Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Avustushaku oli valtakunnallinen. Vesiluonto…

Jatka lukemista
Turun Pääskyvuorenrinteen luontopohjainen hulevesiratkaisu

Turun Pääskyvuorenrinteen luontopohjainen hulevesiratkaisu

Kestävyysloikka 17.6.2024: Oikea-aikaisella hulevesikosteikkojen rakentamisella voidaan merkittävästi vähentää jo asuinalueen rakentamisen aikaista kiintoainekuormitusta vastaanottaviin vesistöihin. Turun Pääskyvuorenrinteen uudelle asuinalueelle laadittiin hulevesisuunnitelma vuonna 2014. Hankkeessa edettiin suunnitellusti vaiheittain Hulevesisuunnitelma (2014) sisälsi kosteikot (4 kpl), joihin alueen vedet kerätään ennen Jaaninojaan laskua, hulevesikaistat talojen väliin, joita pitkin vedet johdetaan laaksoon, tulvareitit sekä niskaoja rinteen puolelle. Alueen asemakaavassa…

Jatka lukemista
Arvokkaan rakennusperintömme hoitoon avustuksia 227 000 euroa

Arvokkaan rakennusperintömme hoitoon avustuksia 227 000 euroa

Varsinais-Suomen ELY-keskus 10.6.2024: Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain harkinnanvaraista määrärahaa jaettavaksi avustuksina rakennusperinnön hoitoon sekä saariston ympäristönhoitoon. Vuonna 2024 Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan saatiin rakennusperinnön hoitoon 227 000 euroa ja lisäksi saariston ympäristön hoitoon 59 000 euroa. Rakennusperinnön hoitoon haettu avustussumma oli 2,3 milj. euroa, joten kaikille hakukriteerit täyttäville hankkeille ei voitu myöntää avustusta. Kuitenkin Varsinais-Suomen ja…

Jatka lukemista
Uuden ajan rakentamisen festivaali 26.7.–7.8.2024 Keravalla

Uuden ajan rakentamisen festivaali 26.7.–7.8.2024 Keravalla

Uuden ajan rakentamisen festivaali – URF on Keravan kaupungin järjestämä koko perheen kaupunkifestivaali, joka esittelee kestävää rakentamista, asumista ja elämäntapaa Keravan kartanon vehreässä ympäristössä. Tapahtuma tarjoaa puitteet kestävän elämän kokeiluihin antaen ideoita tulevaisuuden asumiseen. Lue lisää (urf.fi) »

Jatka lukemista
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen haasteet ja ratkaisut Varsinais-Suomessa -webinaari 18.9.2024

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen haasteet ja ratkaisut Varsinais-Suomessa -webinaari 18.9.2024

Ilmastonmuutos vaikuttaa elinympäristöömme ja yhteiskuntaamme monella tavalla. Sopeutumistyöllä voimme vähentää sen haittoja. Mikä on sopeutumistoimien tilanne Varsinais-Suomessa? Webinaarissa kuullaan, mitä on meneillään ja pohditaan, mihin jatkossa tarvitsee erityisesti panostaa. Aihetta tarkastellaan niin ekosysteemien, rakennetun ympäristön, elinkeinojen kuin väestönkin näkökulmasta. Webinaari on tarkoitettu kaikille alueella toimiville tahoille, kuten kuntien ja hyvinvointialueen viranhaltijoille ja päättäjille sekä koulutuksen,…

Jatka lukemista
Miten edistämme muovien kiertotaloutta kunnissa -työpaja 12.9.2024 (Teams)

Miten edistämme muovien kiertotaloutta kunnissa -työpaja 12.9.2024 (Teams)

Työpajassa pohditaan yhdessä, mitä PlastLIFE ja kunnat voivat tehdä Suomen Muovitiekartan toimeenpanon edistämiseksi sekä kestävän muovisuhteen kehittämiseksi. Tavoitteena on tunnistaa kuntien tarpeita sekä olemassa olevia toimia ja materiaaleja. Työpajassa kartoitetaan konkreettisia käyttökohteita jatkotyöstämistä varten. Työpajassa käsiteltävät teemat liittyvät keskeisesti muovien kiertotalouteen: roskaantumisen ehkäisemiseen, muovien uudelleenkäyttöön sekä kestävän muovisuhteen edistämiseen. Työpaja on suunnattu kaikille PlastLIFE:n ja…

Jatka lukemista
Ilmastovastuujaosto aktivoi keskustelua ja kokoaa näkökulmia

Ilmastovastuujaosto aktivoi keskustelua ja kokoaa näkökulmia

Hiilineutraali Suomi 3.6.2024 Riikka Leskinen ja Liisa Harjula, Valonia Kun Varsinais-Suomen ilmastotiekartan laatiminen alkoi vuonna 2019, tuli pian selväksi, että prosessi vaatii laaja-alaista keskustelua sekä eri tahojen ja toimialojen osallistumista. Maakunnallisen ilmastovastuujaoston perustaminen ryhditti tiekarttatyötä ja varmisti jatkuvan vuoropuhelun ilmastoteemasta. Jaosto on Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) alainen ja siten kytkeytyy osaksi maakunnan muuta kehittämistä. Jaostossa…

Jatka lukemista
Turun kaupungin ilmastokahvit 11.6.2024: Ilmastokestävään käyttäytymiseen vaikuttaminen

Turun kaupungin ilmastokahvit 11.6.2024: Ilmastokestävään käyttäytymiseen vaikuttaminen

Kauden viimeiset Turun kaupungin ilmastokahvit järjestetään viikon päästä tiistaina 11.6. klo 9–10 etäyhteyksin. Tilaisuudessa otetaan käyttäytymistieteellinen näkökulma kestäviin valintoihin. Turun yliopiston tutkijat kertovat tuuppaamisesta, yrityspuheenvuorossa kuullaan tavoista vaikuttaa kuluttajien vedenkäyttöön. Millä keinoin voidaan pyrkiä vaikuttamaan kuluttajien valintoihin? Kysymyksenä myös, mitä ilmastoasiaa tuuppaisit omassa organisaatiossasi? Lue lisää (turku.fi) »

Jatka lukemista
Kestävyysloikka: Vuojoen kartano öljystä maalämpöön

Kestävyysloikka: Vuojoen kartano öljystä maalämpöön

Eurajoella sijaitsevan Vuojoen kartanon energiaremontilla saavutettiin isot energiasäästöt. Vuonna 2023 kartanossa tehtiin lämmitystavanmuutos. Ennen muutosta kartano lämmitettiin öljyllä, jota kului keskimäärin 80 000 litraa vuodessa. Konsultin tekemässä arviossa kartanon lämmitysenergiantarpeeksi arvioitiin noin 680 MWh vuodessa. Maalämpöpumpun sähköenergian vuosittaiseksi tarpeeksi arvioitiin vastaavasti noin 185 MWh vuodessa, jolloin energiatavan muutoksen on arvioitu tuottavan noin 495 MWh:n energiasäästöt…

Jatka lukemista