Uutiset

Etusivu / Archive by category "Uutiset" (Page 2)

Topinpuiston kiertotalouskeskuksesta ilmastopositiivinen alue

Lounais-Suomen Jätehuolto uutisoi 22.6.2020 Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa toimivat yritykset ovat merkittäviä jätemateriaalien vastaanottajia, käsittelijöitä ja kierrättäjiä Turun kaupunkiseudulla. Yritysalueen toiminnassa ja sen arvoketjuissa syntyy päästöjä, joiden lähteitä lähdetään tunnistamaan ja niiden vähentämiseen etsitään ratkaisuja. Tavoitteena ilmastopositiivinen yritysalue Hankkeen aikana yritysalueilla kokeillaan uusia teknologioita ja toimintamalleja päästöjen vähentämiseksi ja hiilinielujen rakentamiseksi. Tavoitteena on koostaa hyväksi havaitut menetelmät…

Jatka lukemista
Virtaa vesistökunnostukseen – hankkeiden rahoitushaku alkaa syksyllä

Virtaa vesistökunnostukseen – hankkeiden rahoitushaku alkaa syksyllä

Ympäristöministeriön aloittama vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan. Ohjelmasta rahoitettavilla vesistökunnostushankkeilla halutaan parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä vahvistaa vesistökunnostajien yhteistyötä. Vesistöt ovat valuma-alueidensa lapsia. Yleisimpiä kunnostustarvetta aiheuttavia ongelmia järvissä ovat rehevöityminen, mataloituminen ja umpeenkasvu. Virtavesissä kunnostustarve johtuu usein ravinne- ja kiintoainekuormituksesta tai patojen ja perkauksen haitoista. Myös pienvesien vedenlaatu…

Jatka lukemista
Varsinais-Suomen ja Satakunnan kulttuuriympäristöohjelmien päivitys on alkanut!

Varsinais-Suomen ja Satakunnan kulttuuriympäristöohjelmien päivitys on alkanut!

Viimeksi Varsinais-Suomen ja Satakunnan kulttuuriympäristöohjelmiin tehtiin laajempi päivitys kymmenen vuotta sitten. Ohjelmien toimenpiteiden toteutumista seurataan aina viiden vuoden välein. Nyt on siis jälleen koko ohjelman laajemman päivityksen ja uudistamisen aika. Varsinais-Suomen ohjelman päivitys aloitettiin huhtikuussa ja uusi ohjelma julkaistaan syyskuussa. Suunnittelijana toimii Karolina Jalarvo. Satakunnan ohjelman uudistus puolestaan aloitettiin kesäkuussa ja uusi ohjelma julkaistaan marraskuussa….

Jatka lukemista

Turun seudun MAL-sopimuksesta 2020-2031 neuvottelutulos

Uusi MAL-sopimuskausi on nyt 12 vuotta 2020-2031. Neuvottelutulos Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen MAL-sopimuksista saavutettiin 2.6.2020. Sopimukset tulevat voimaan, kun seudut ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet ne. Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset (MAL) ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön,…

Jatka lukemista

Turun yliopistoon lämpötieteiden professuuri

Turun yliopisto tiedottaa 15.5.2020 Yliopisto on saanut lahjoitusprofessuurin, joka on suunnattu kone- ja materiaalitekniikkaan, jossa yliopisto aloittaa syksyllä diplomi-insinöörikoulutukset. Kyseessä on vakkasuomalaisten yritysten ja elinkeinoelämän edustajien lahjoitusprofessuuri. Tiedotteessa korostetaan, että: ”Hiilineutraalius ja ilmaston lämpenemisen estäminen ovat avainasemassa. Lämpötieteiden opetus tulee luomaan alueellemme uutta osaamista ja kehityspotentiaalia.” Lue lisää aiheesta yliopiston nettiuutisesta

Jatka lukemista
Ilmastopäästöjen kehityksen suunta on oikea Varsinais-Suomessa

Ilmastopäästöjen kehityksen suunta on oikea Varsinais-Suomessa

Ilmastopäästöjen väheneminen jatkui vuodesta 2017 vuoteen 2018. Vähennystä oli -2 %. Koko maan kuntien ilmastopäästöt kasvoivat Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tuoreen laskelman mukaan 0,6 prosenttia vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna. Varsinais-Suomessa asukaskohtaiset päästöt ovat laskeneet -23 % vuosivälillä 2005-2018. Päästöjen määrä vuonna 2018 oli 6,7 tonnia per asukas. Suurimmat päästöt syntyvät lämmitysenergian tuotannosta (32 %), tieliikenteestä (25…

Jatka lukemista
Kalankasvatuksen tuotanto on vakiintunut – laajentamista vaikeuttaa vesien heikentynyt tila

Kalankasvatuksen tuotanto on vakiintunut – laajentamista vaikeuttaa vesien heikentynyt tila

Toiminnassa olevien kalankasvatuslaitosten määrä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on pienentynyt 12,5 % viimeisen kymmenen vuoden. Alueella oli vuonna 2019 yhteensä 71 toimivaa laitosta, joista 52 Saaristomerellä ja 17 Selkämerellä. Suomessa kalankasvatuksen tuotanto on vakiintunut noin 14,5 miljoonaan kiloon. Tästä Varsinais-Suomen ja Satakunnan osuus oli 4,8 miljoonaa kiloa vuonna 2019. Kalankasvatusala on yhä vahvemmin keskittymässä harvempien toimijoiden…

Jatka lukemista
Metsien käytön suunnittelun avuksi hiilipäästöjen arviointityökalu

Metsien käytön suunnittelun avuksi hiilipäästöjen arviointityökalu

Tietoalan kestävän kehityksen yhdistys Avoin ry tarjoaa tietoa hiilivarastoista, hiilensidonnasta ja päästövähennysmahdollisuuksista avoinmap.org-karttapalvelussa. Palvelussa avoin metsävaratieto (metsään.fi data) ja tieteellinen mallinnus ovat visuailisoituna monikäyttöiseksi karttapalveluksi. Tarkastelutasot ovat Suomi > Maakunta > Kunta > Kiinteistö > Metsäkuvio. Palvelu on suunnattu muun muassa kunnille ja muille metsänomistajille metsäalan ammattilaisten lisäksi. Ajantasaisiin metsänhoitsuunnitelmiin perustuvat hiililaskelmat ovat maskullisia. Karttaa…

Jatka lukemista
Blogi: Vähemmän päästöjä ja kustannuksia energiatehokkuudella

Blogi: Vähemmän päästöjä ja kustannuksia energiatehokkuudella

Hiiilineutraali Suomi -blogi Liisa Harjula ja Merja Haliseva-Soila: Vähemmän päästöjä ja kustannuksia energiatehokkuudella   Energiatehokkuutta parantamalla saadaan aiempaa vastaava vaikutus pienemmällä energiamäärällä tai parempi hyöty nykyisellä energiamäärällä. Parasta energiatehokkuutta on se, että tarvittava energia tuotetaan fossiilittomasti, sen käyttö optimoidaan ja kustannukset saadaan alenemaan. KETS antaa raamit kunnan energiatehokkuuden hallintaan Kuntien taloudessa kiinteistöjen energiatehokkuus on iso…

Jatka lukemista