Ilmastopaneelin kannanotto: Ilmastotoimien jouduttaminen kiireesti on Suomen etu

Etusivu / Ilmasto / Ilmastopaneelin kannanotto: Ilmastotoimien jouduttaminen kiireesti on Suomen etu

Ilmastopaneeli 18.6.2024: Ilmastopaneeli julkaisi tänään 18.6. kannanoton ”Ilmastotoimien jouduttaminen kiireesti on Suomen etu”. Kannanotossa todetaan, että ilmastopolitiikan kurssin korjaamisen aika on nyt, ja hallituksella on käytössään välineitä sekä runsaasti tietoa ilmastotoimien jouduttamiseksi.

Johdonmukainen ilmastopolitiikka tuo Suomelle vihreän kasvun mahdollisuuksia sekä parantaa Suomen kokonaisturvallisuutta. Riittämättömien ilmastotoimien kustannukset voivat puolestaan kohota suuriksi.

Maankäyttösektorilla on mahdollisuuksia merkittäviin ja kustannustehokkaisiin päästövähennyksiin esimerkiksi turvemailla. Liikenteessä hallituksen viimeaikaiset linjaukset vaarantavat EU:n taakanjakosektorin velvoitteidemme täyttämisen, mutta esimerkiksi sähköistämistä vauhdittamalla päästövähennyksiä voidaan edistää.

Ilmastopaneelin kannanoton pääviestit

Johdonmukainen ilmastopolitiikka tuo Suomelle valtavat vihreän kasvun mahdollisuudet.

 • EK:n vihreiden investointien dataikkuna: suunnitteilla 260 miljardin edestä puhtaan energian ja teollisuuden investointihankkeita.
 • Vihreä siirtymä ei osoita hiipumisen merkkejä globaalisti – päinvastoin.

Ilmastotoimet parantavat Suomen kokonaisturvallisuutta.

 • Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen edistäminen lieventävät ilmastonmuutoksen suoria ja epäsuoria riskejä, liittyen mm. elinolosuhteiden heikkenemiseen, kansainvälisten tuotantoketjujen toimivuuteen sekä konflikteihin.

Riittämättömien ilmastotoimien kustannukset voivat kohota suuriksi.

 • Suoria kustannuksia ovat muun muassa puuttuvien nieluyksiköiden tai päästökiintiöiden hankkiminen muilta EU:n jäsenmailta. Edullisempaa olisi toteuttaa kustannustehokkaita toimia kotimaassa, jolloin tulot jäävät Suomeen muiden EU-maiden sijaan.
 • Välilliset kustannukset voivat nousta paljon suuremmiksi, mikäli luottamus Suomeen vakaana vihreiden investointien maana karisee.
 • Mitä tehokkaammin ilmastonmuutosta pystytään hillitsemään, sitä vähemmän kansalaisille koituu kustannuksia ilmastonmuutoksen haitallisista vaikutuksista.

Hallituksella on käytössä välineet korjata kurssia nyt:

 • Lainmukaisten ilmastosuunnitelmien toimeenpano
 • Ilmastosuunnitelmien päivitys
 • EU:lle kesäkuun loppuun mennessä toimitettava yhdennetty energia- ja ilmastosuunnitelma (NECP)
 • Hallitusohjelman mukainen päästövelan lyhentämisohjelma

Tietoa tarvittavista toimista on käytössä runsaasti. Ilmastopaneeli kehottaa hallitusta kuuntelemaan tieteen viestejä ja ottamaan kustannustehokkaat ilmastotoimet heti käyttöön.

Maankäyttösektorilla on merkittäviä mahdollisuuksia kustannustehokkaisiin päästövähennyksiin. Toimia tulee tehdä nyt, sillä toteuttaminen vie aikansa.

 • Käytännössä välittömästi toteutettavia toimia ovat maaperäpäästöjen vähentäminen, metsäkadon minimoiminen ja metsän kasvun voimistaminen.
 • Maankäyttösektorin toimilla, joilla vähennetään päästöjä ja vahvistetaan nielua, saavutetaan myös yhteishyötyjä luontokadon torjunnan, vesistökuormituksen vähentämisen ja kansanterveyden edistämisen kannalta.
 • Turvemaapelloilta on saatavissa päästövähennyksiä paljon ja edullisesti. Kustannuksia näistä toimista ei ole syytä kaataa viljelijöille, vaan yhteiskunnan kannattaa investoida kustannustehokkaisiin, kotimaisiin päästövähennystoimiin.
 • Metsäsektorilla maanomistajalle taloudellisesti kannattavia ja heti toteutettavissa olevia toimia ovat kangasmaiden typpilannoitus, kiertoajan pidennys, turvemaiden tuhkalannoitus ja jatkuvapeitteinen metsänkasvatus siihen soveltuvilla kasvupaikoilla.
 • Vuosittainen hakkuutaso on merkittävin nettonieluun vaikuttava asia. Viime aikoina hakkuut ovat kasvaneet puuntuotannollisen kestävyyden tason yli monin paikoin Etelä- ja Keski-Suomessa. Kehitys ei ole puunkorjuumahdollisuuksien eikä ympäristötavoitteiden näkökulmasta kestävää.
 • Hiilen hinnoittelun, tai muiden toimivien ohjauskeinojen kansallinen laajentaminen maankäyttöön, metsiin tai maatalouteen olisi perusteltua.

Liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttaminen on Suomelle tärkeää, mutta hallituksen viimeaikaiset linjaukset uhkaavat niitä merkittävästi.

 • EU:n taakanjakosektorin velvoitteiden täyttäminen vaarantuu, sillä liikenne aiheuttaa noin 35 % taakanjakosektorin päästöistä Suomessa.
 • Erityisesti jakeluvelvoitteen alentaminen vuosina 2024–2027 ja jakelijoiden seuraamusmaksujen alentaminen uhkaavat hidastaa hyvää päästövähennyskehitystä.
 • Sähköistymisen vauhdittaminen on keskeinen keino vähentää päästöjä. Se parantaa Suomen vaihtotasetta ja omavaraisuutta tuontipolttoaineiden käytön vähentymisen myötä. Sähköistyminen avaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia uuden osaamisen kautta.
 • Liikenteen nopeampi sähköistyminen on myös polttomoottoriautoilijoiden etu: mitä enemmän sähköä käytetään ajoneuvoissa, sitä pienempi on paine sekoittaa vähäpäästöistä ja kallista bio- tai sähköpolttoainetta jaettavaan polttoaineeseen.

Ilmastopaneelin koko kannanotto (pdf) »

Snabbt påskyndade klimatåtgärder ligger i Finlands intresse (pdf) »

 

 

 

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *