Varsinais-Suomen kuntien ilmastopäästöt laskeneet 38 prosenttia

Etusivu / Uutiset / Varsinais-Suomen kuntien ilmastopäästöt laskeneet 38 prosenttia
Varsinais-Suomen kuntien ilmastopäästöt laskeneet 38 prosenttia

Suomen ympäristökeskus on julkaissut kuntien ilmastopäästötiedot koskien vuotta 2022. Varsinais-Suomen kuntien päästöt ovat laskeneet 38 % vuosien 2005–2022 välillä. Edellisvuodesta päästöt ovat laskeneet 4,9 prosenttia. 

Varsinais-Suomen ilmastopäästöjen kehitys 1990 ja 2005-2022.
Varsinais-Suomen kuntien yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain vuosina 1990 ja 2005–2022. Päästöt on laskettu Hinku-laskentasääntöjen mukaisesti ilman päästöhyvityksiä. ©Suomen ympäristökeskus

Suurin kasvihuonekaasujen päästölähde oli edellisvuosien tapaan tieliikenne, jonka päästöt olivat 28 prosenttia. Rakennusten eri lämmitysmuotojen yhteenlaskettu päästöosuus oli 22 prosenttia, josta kaukolämmön osuus oli 9 prosenttia. Maatalouden osuus päästöistä oli 17 prosenttia.

Varsinais-Suomen ilmastopäästöjen jakautuminen vuonna 2022.
Varsinais-Suomen kuntien yhteenlaskettujen kasvihuonekaasupäästöjen jakauma. Laskettu Hinku-laskentasääntöjen mukaisesti ilman päästöhyvityksiä. ©Suomen ympäristökeskus

Päästöt vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna kaikilla sektoreilla lukuunottamatta päästökauppasektorin ulkopuolista teollisuutta, jossa päästöt kasvoivat 28 prosenttia. Suomen ympäristökeskuksen mukaan keskeisenä syynä koko Suomen tasolla oli öljyn käytön lisääntyminen Ukrainan sodan vuoksi. Laskelmaan kuuluvan päästökauppasektorin ulkopuolisen teollisuuden osuus kokonaispäästöistä oli 7 prosenttia. Myöskään työkoneiden päästöt eivät merkittävästi laskeneet.

Energiasektorin päästöjen vähentämisessä saavutettu merkittäviä tuloksia

Sähkön ja kaukolämmön tuotannon puhdistumisella on ollut suuri merkitys päästöjen pienenemisessä. Varsinais-Suomessa kaukolämmön päästöjen vähentämiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä vuosien ajan. Lyhyelläkin aikavälillä on saavutettu paljon. Kaikkiin Suomen kuntiin keskimääräisesti verrattuna (-2,2 %) kaukolämmön päästöt laskivat Varsinais-Suomessa edellisestä vuodesta huomattavasti enemmän (-14,8 %). Myös öljylämmityksen (-16,7 %) ja sähkölämmityksen (-11,1 %) päästöt laskivat huomattavasti. Sähkön kulutuksen päästöt vähenivät 9 prosenttia. Tähän vaikutti Ukrainan sodan aiheuttama energiakriisi.

Jakeluvelvoitteen muutokset vaikuttivat tieliikenteen päästöihin negatiivisesti – tavoitteena liikenteen päästöjen puolittaminen vuoteen 2030

Tieliikenteen päästöt pienenivät 3,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kuorma-autoliikenteessä päästöt koko Suomen tasolla kasvoivat siitä huolimatta, että ajosuorite pieneni. Kuorma-autoliikenteen päästöjen kasvuun vaikutti polttoaineisiin sekoitettavien biokomponenttien jakeluvelvoitteen pieneneminen. Jakeluvelvoitteen muutokset näkyvät erityisesti dieseliä polttoaineena käyttävissä liikennemuodoissa, kuten kuorma-autoliikenteessä.

Vuosien 2005–2030 välillä Varsinais-Suomen ilmastotiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt. Vuoden 2022 päästölaskelman perusteella se vaatii vielä 32 prosentin vähennystä tieliikenteen päästöistä.

Henkilöautojen keskimääräiset päästöt ja ajosuorite (km) ovat laskeneet vähitellen. Vaihtoehtoisten käyttövoimien (sähkö-, hybridi- ja kaasuautot) osuus oli Varsinais-Suomessa 6 prosenttia vuonna 2022.

Suomen ympäristökeskuksen ja Tampereen yliopiston tutkijoiden laatiman politiikkasuosituksen mukaan liikenteen päästöjä voitaisiin vähentää merkittävästi ajoneuvojen sähköistämisen, uusiutuvien polttoaineiden ja kestävän liikkumisen kannustimien avulla.

Maatalouden päästöt vähenivät 3 prosenttia edellisestä vuodesta, mihin on arvioitu vaikuttaneen lannoitteiden hinnannousu. Maatalouden päästöjä voidaan vähentää kehittämällä viljelytapoja, kotieläintuotantoa ja maatilojen energiatalouden käytäntöjä. Eläinten ruoansulatuksen ja lannankäsittelyn päästöt vähenevät järkevällä toiminnan tehostamisella. Varsinais-Suomessa on hanketoimintaa ilmasto- ja ympäristökestävämmän maatalouden kehittämiseksi. Myös koulutusta ja neuvontaa järjestetään viljelijöille.

Varsinais-Suomen ilmastotiekartassa tavoitteeksi on asetettu päästöjen 80 prosentin lasku vuosien 2005–2035 välillä. Tavoite on haastava. Päästöjen tulisi laskea vielä 68 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi loput syntyvät päästöt tulisi pystyä kompensoimaan hiilensidontaa kasvattamalla. Ilmastotyössä on tärkeää myös huolehtia luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta.

Lue lisää

Logot.

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *