Ilmasto

Etusivu / Archive by category "Ilmasto"

Ilmastotieto -teema

Hallitus päätti tieliikenteen päästöjen vähennyskeinoista

Hallitus päätti tieliikenteen päästöjen vähennyskeinoista

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo tiedotteessaan 6.5.2021 valtioneuvoston periaatepäätöksestä kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen kasvihuonekaasujen puolittamisessa vuoteen 2030 mennessä vertailukohtana käytetään vuoden 2005 päästötasoa. Tuolloin liikenteen hiilidioksidipäästöt olivat noin 12,5 miljoonaa tonnia eli vuonna 2030 päästöt saisivat olla yhteensä noin 6,25 miljoonaa tonnia. Vuoteen 2045 mennessä liikenne tulee…

Jatka lukemista
Pitkäjänteinen työ Saaristomeren hyväksi saa uutta pontta

Pitkäjänteinen työ Saaristomeren hyväksi saa uutta pontta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kertoo tiedotteessaan 5.5.2021 Varsinais-Suomen Ely-keskuksen hankkeesta, jossa selvitetään mahdollisuuksia poistaa Saaristomeren valuma-alueen hajakuormitus Itämeren suojelukomission HELCOMin ns. hot spot-listalta. Hot spot -hankkeessa arvioidaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi tehtyjä toimenpiteitä Suomen ainoan hot spotin poiston näkökulmasta. Tämän jälkeen pyritään tunnistamaan ravinnekuormituksen vähentämistä hankaloittavat tekijät ja luodaan tiekartta ongelmien ratkaisemiseksi. Tiekarttaa toteutetaan Saaristomeri-ohjelmassa vuoteen 2027…

Jatka lukemista
Energiatehokkuuden tietoisku -webinaari: energiakatselmukset 11.5.2021

Energiatehokkuuden tietoisku -webinaari: energiakatselmukset 11.5.2021

Motiva järjestää webinaarin energiakatselmuksista ja niiden hyödyistä 11.5.2021 klo 10-11. Webinaarissa saat ajankohtaista tietoa valtion tukemasta katselmustoiminnasta ja kuulet case-esimerkkien kautta kokemuksia kunta- ja pk-sektorille toteutetuista katselmuksista ja niiden tuloksista. Webinaari on suunnattu mikro- ja pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille sekä kunnille ja kuntayhtymille. Tilaisuus sopii myös energiakatselmoijille. Webinaari on maksuton. Ilmoittauduthan viimeistään 9.5.2021. Lämpimästi tervetuloa…

Jatka lukemista
SUOMI-hanke etsii keinoja sopeutua muuttuvaan ilmastoon

SUOMI-hanke etsii keinoja sopeutua muuttuvaan ilmastoon

Ilmatieteen laitos koordinoi Suomen ilmastopaneelin Sopeutumisen alueelliset ulottuvuudet ja ohjauskeinot muuttuvaan ilmastoon SUOMI-hanketta. Hankkeessa tuotetaan synteesitietoa kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman ja ilmastolain valmistelua varten. Työn keskipisteessä ovat erityisesti alueellisesti tarkat riskiarviot nyky- ja tulevassa ilmastossa, sopeutumisen ohjauskeinot sekä sopeutumisen kustannukset ja hyödyt. Hankkeen tavoitteena on tuoda mahdollisimman laaja ilmastonmuutoksen sopeutumista edistävä tutkimusyhteisö ja tiedontuottajat yhden pöydän…

Jatka lukemista
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri vastaa ilmastohaasteisiin

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri vastaa ilmastohaasteisiin

Turun Sanomien Puheenvuorossa 23.4.2021 VSSHP:n johtajat Leena Setälä ja Matti Bergendahl esittelivät sairaanhoitopiirin kestävän kehityksen ohjelmaa. Kirjoittajat kiinnittävät huomiota siihen, miten merkittävä terveydenhuollon sektori on päästöjen aiheuttajana. VSSHP:n kestävän kehityksen ohjelma 2020–2024 on hyvä esimerkki suuren organisaation kehittämisestä tavalla, jossa tartutaan myös ilmastopäästöjen vähentämisen kannalta oleellisiin tekijöihin. Ohjelman tavoitteena on seuraavia keskeisiä asioista: Hankintamenettelyjä uudistetaan…

Jatka lukemista
Kunnille uusi työkalu päästövähennystoimien suuntaamiseen

Kunnille uusi työkalu päästövähennystoimien suuntaamiseen

Suomen ympäristökeskus SYKE uutisoi 26.4.2021 julkaisemastaan uudesta kasvihuonekaasupäästövähennysten suunnittelutyökalusta, joka tukee kuntien ja maakuntien ilmastotyötä. Työkalulla voidaan muodostaa erilaisia päästöskenaarioita, jotka perustuvat kunkin kunnan nykyhetken päästötilanteeseen sekä erilaisiin päästöihin vaikuttaviin tekijöihin ja toimenpiteisiin. Sen avulla voidaan arvioida, minkälaisia muutoksia eri sektoreilla tarvitaan, jotta päästään asetettuihin päästövähennystavoitteisiin. Työkalun käyttö tukee myös alueellisten ilmastotiekarttojen vaikutusten arviointia. ”Kunnat…

Jatka lukemista
Ilmastonäkökulmaa maaseudun kehittämiseen

Ilmastonäkökulmaa maaseudun kehittämiseen

Vielä siirtymäkauden 2021–2022 voimassa olevassa Varsinais-Suomen maaseudun alueellisessa kehittämissuunnitelmassa 2014–2020 yhtenä läpileikkaavana tavoitteena on ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen ja vähähiilisyys. Varsinais-Suomen Ely-keskus on saanut tälle vuodelle 5,12 miljoonan euron myöntövaltuuden hanke- ja yritystukiin, jotka kohdennetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Maaseudun yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille toiminnan aloittamiseen, kehittämiseen ja uudistamiseen, näin myös maatalouden ilmastohaasteisiin vastaamiseen….

Jatka lukemista
Öljylämmityksestä luopumisen ohjelmaluonnos lausunnoille – kieltojen sijaan edetään kannustein

Öljylämmityksestä luopumisen ohjelmaluonnos lausunnoille – kieltojen sijaan edetään kannustein

Ympäristöministeriö uutisoi 20.4.2021 pyrkivänsä vauhdittamaan  fossiilisesta öljylämmityksestä luopumista. Hankkeen edistämiseksi on laadittu uusi toimenpideohjelma, joka on lausuntokierroksella. Siirtymä vähähiilisempään lämmitykseen on tärkeä askel matkalla kohti hiilineutraalia Suomea 2035. Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on luopua öljylämmityksestä 2030-luvun alkuun mennessä, julkisissa rakennuksissa jo vuoteen 2024 mennessä. Rakennusten nykyisiä öljylämmitysjärjestelmiä ei olla kieltämässä, eikä öljylämmittäjille ole suunnitteilla sanktioita. Tarkoituksena…

Jatka lukemista
Uudistuva maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää vähähiilistä rakentamista ja vaatii panostuksia kestävään liikkumiseen

Uudistuva maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää vähähiilistä rakentamista ja vaatii panostuksia kestävään liikkumiseen

Helsingin Sanomat uutisoi maankäyttö- ja rakennuslain valmisteilla olevista muutoksista 18.4.2021 artikkelissaan ”Rakentajalle tulee vastuu rakennuksen virheistä, alle 30-neliöisen rakennuksen voisi pystyttää ilman lupaa – Rakentamisen säännöt muuttumassa laajasti ensi vuonna”.  Hallitus valmistelee merkittäviä uudistuksia maankäyttö- ja rakennuslakiin. Jos esityksestä päästään yhteisymmärrykseen, tulisi uusi lakipaketti voimaan jo ensivuonna.  Uudistuksen päätavoitteita ovat muun muassa hiilineutraali yhteiskunta, luonnon…

Jatka lukemista
Kohti saavutettavaa, kestävää ja tehokasta liikennejärjestelmää

Kohti saavutettavaa, kestävää ja tehokasta liikennejärjestelmää

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo tiedotteessaan 15.4.2021 Valtioneuvoston hyväksyneen Suomessa ensikertaa laaditun valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuosille 2021-2032. Suunnitelman tavoitteena on lisätä pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmän kehittämiseen koko Suomessa. Suunnitelmassa taataan koko Suomen saavutettavuus ja vastataan elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin. Ihmisillä tulisi olla mahdollisuus valita kestävämpiä liikkumismuotoja erityisesti kaupunkiseuduilla. Lisäksi tavoitteena on parantaa liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellista tehokkuutta. ”Nyt tehdään historiaa. Suomen…

Jatka lukemista