Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2030

Etusivu / Teemat / Hiilineutraali Lounais-Suomi / Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2030

 

Satakunnan ilmastotiekartta on ilmasto- ja energiastrategian 2030 muodossa sisältäen Satakunnan strategiset ilmastoa ja energiaa koskevat tavoitteet ja painopisteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Strategia on rakennettu maakunnan ilmastotyön tueksi ja taustamateraaliksi. Toiveena on, että satakuntalaiset toimijat käyttävät strategiaa työkalupakkina, tausta-aineistona ja yhteistyön edistäjänä.

Strategiatyötä on koordinoitu ja valmisteltu Satakunnan ammattikorkeakoulun toimesta. Työn tukena on ollut tiivis yhteistyö Satakuntaliiton sekä alueellisten sidosryhmien kanssa. Strategian on hyväksynyt alueellinen yhteistyöryhmä.

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian toimenpide-ehdotukset esitellään omilla teemasivuillaan:

Ilmastotyö Satakunnan kunnissa

Kuntakartta ilmastotyön tilanteesta.

Tilanne heinäkuussa 2023.

Tutkimustietoa, työkaluja ja ratkaisuja

Hiilineutraalisuomi.fi tarjoaa tutkimukseen ja asiantuntemukseen perustuvaa tietoa, työkaluja ja ratkaisuja ilmastoviisaan Suomen rakentamiseksi.

Keskiössä ovat Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hanke ja Hinku-kuntien verkosto.

hiilineutraalisuomi.fi

hiilineutraalisuomi.fi-logo

CANEMURE-hanke 2018-2024 tukee ilmastotyötä maakunnissa

CANEMURE-hanke saa rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta

 

 

 

Tämän hankesivuston tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.