Ett kolneutralt Sydvästra Finland

Etusivu / Teman / Ett kolneutralt Sydvästra Finland

Kommunernas och landskapen utsläppskalkyler

Utsläppsuppföljningen av växthusgaser är ett centralt klimatverktyg. Landskapens och kommunernas utsläpp av växthusgaser följs nationellt och årligen upp med ett system för utsläppsberäkning. Informationen utarbetas av Finlands miljöcentral SYKE.
Kalkylerna finns fritt tillgängliga på kolneutraltfinland.fi-webbplats.

Läs mera »

koristeellinen

Forskningsinformation, verktyg, lösningar

kolneutraltfinland.fi erbjuder information, verktyg och lösningar som grundar sig på forskning och sakkunskap för att bygga ett klimatsmart Finland.

Fokus ligger på projektet Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap (Canemure) samt Hinku-kommunernas nätverk.

kolneutraltfinland.fi

kolneutraltfinland.fi-logo

CANEMURE-projektet 2018-2024 stöder klimatarbetet i landskapen.

Projektet får finansiering från EU:s LIFE-program.

 

För att skapa den här webbplatsen har finansiering erhållits från Europeiska unionens LIFE-program. Innehållet på webbplatsen representerar endast CANEMURE-projektets perspektiv och EASME/Kommissionen ansvarar inte för eventuell användning av informationen på projektets webbplats.