Varsinais-Suomen ilmastotiekartta peräänkuuluttaa koulutuksen ja yhteistyön vahvistamista sekä hiilinieluja lisääviä toimenpiteitä

Etusivu / Ilmasto / Varsinais-Suomen ilmastotiekartta peräänkuuluttaa koulutuksen ja yhteistyön vahvistamista sekä hiilinieluja lisääviä toimenpiteitä
Varsinais-Suomen ilmastotiekartta peräänkuuluttaa koulutuksen ja yhteistyön vahvistamista sekä hiilinieluja lisääviä toimenpiteitä

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta määrittelee maakunnan muutostavoitteet ja toimenpiteet energian, liikenteen, maatalouden, rakentamisen ja viimeisenä lisäyksenä nyt myös maankäytön osalta. Tiekarttaan on koottu maakunnan kannalta keskeiset toimet, joilla tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tiekarttaa on rakennettu parin vuoden ajan laajassa yhteistyössä eri sektoreiden toimijoiden – asiantuntijoiden, yritysten, järjestöjen, kuntien ja korkeakoulujen kanssa.

”Maankäyttösektorin tavoitteiden myötä tiekartta on nyt valmistunut ja on aika keskittyä toimenpiteiden käynnistämiseen. Tiekartan avulla kehityssuuntia on helpompi seurata ja eri toimijat löytävät sieltä oman roolinsa. Se on myös hyvä tuki kuntien ilmastosuunnitelmien laadinnassa ja toimeenpanossa”, summaa prosessissa alusta saakka mukana ollut Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen.

Moottoritie.

Tavoitteena monipuolinen metsä- ja viherrakenne sekä hiilinielujen vahvistaminen

Maankäyttösektorin osalta keskeisimmät toimet liittyvät ilmastoviisaaseen ja monitavoitteiseen metsien käyttöön, maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen sekä osaamisen ja ymmärryksen lisäämiseen. Tiekarttaan on listattu useita keinoja, joihin voivat tarttua niin kunnat kuin esimerkiksi yksittäiset maanomistajatkin. Hiilinieluja kasvatetaan esimerkiksi metsittämällä joutoalueita ja ennallistamalla erityisesti reheviä, ojitettuja soita. Metsien tuottamaa hiiltä varastoidaan pitkäikäisissä puutuotteissa. Monipuolisella, sekapuustoisella metsärakenteella varaudutaan myös ilmastonmuutoksen riskeihin.

”On hienoa, että Lounais-Suomen metsäohjelman tavoitteet huomioidaan ilmastotiekartassa. Yhteistyötä ja aktiivisia käytännön toimia tarvitaan edelleen ilmastonmuutokseen varautumisessa ja sopeutumisessa. Myös osaamista tulee kehittää”, elinkeinopäällikkö Minna Rautalin Suomen metsäkeskuksesta toteaa.

Tiekartan keinoja osaamisen vahvistamiseksi ovat muun muassa koulutustarjonnan kasvattaminen ja aktiivisempi viestintä, mutta myös ympäristökasvatuksen merkitys esimerkiksi metsäisissä oppimisympäristöissä on tunnistettu tärkeäksi. Tärkeää on, että yhteistyö toimii laajasti ja mukana on niin maanomistajia, kuntia, neuvontaorganisaatioita, järjestöjä kuin tutkimuslaitoksiakin.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo näkyvillä – aktiivinen reagointi vahvistaa alueen kilpailukykyä

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat suoraan ruoan tuotannossa, luonnon monimuotoisuudessa, vesistöissä ja rakennetussa ympäristössä ja uhkaavat siten toimintamme ja hyvinvointimme edellytyksiä. Aktiivinen ja vaikuttava reagointi ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseen varmistaa, että alueiden toimintakyky ja ympäristön laatu säilyvät hyvinä tulevaisuudessakin.

Varsinais-Suomi on toimialaprofiililtaan hyvin monipuolinen, kulttuuriperinnöltään ja luonnoltaan monimuotoinen, kyvykäs maakunta. Maakunnassa on siten myös ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen tarvittavia voimavaroja.

Maankäyttösektorin toimet eivät näy päästölaskelmissa – vaikka maakunnan päästöt ovat laskussa, on tekemistä vielä paljon

Vuosina 2005–2020 Varsinais-Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 36 % Hinku-laskennan mukaan, kun Suomen kaikissa kunnissa päästöt vähenivät keskimäärin 28 %. Eli Varsinais-Suomessa tahti on ollut valtakunnallista tasoa nopeampi. Lisätoimia tarvitaan kuitenkin vielä paljon myös Varsinais-Suomessa, jotta vuoden 2035 tavoite 80 % päästövähennyksestä saavutetaan.

Ilmastopäästöjen kehitys Varsinais-Suomessa 2005-2021 ja tavoite vuoteen 2035.
Ilmastopäästöjen kehitys Varsinais-Suomessa 2005-2021 (*ennakkotieto) ja tavoite vuoteen 2035 (ALas/Hinku-laskenta, SYKE).

”Maankäyttösektorin toimet eivät näy kuntakohtaisissa päästölaskelmissa – tehtävänä kuitenkin on huolehtia hiilinielujen vahvistamisesta ja myös luonnon monimuotoisuus on otettava huomioon. Uusia työkaluja hiilinielujen ja -varastojen arviointiin tulee kuntien käyttöön, samoin luonnon monimuotoisuutta turvaavia kompensaatiomenetelmiä”, Riikka Leskinen toteaa.

Ilmastotiekartta on maakunnallisen monialaisen ilmastovastuujaoston hyväksymä asiakirja. Se on toteutettu osana Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hanketta ja valmistelusta ovat vastanneet Varsinais-Suomen ELY-keskus yhteistyössä Valonian ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Myös Varsinais-Suomen maakuntahallitus kannustaakin kaikkia alueen toimijoita tunnistamaan roolinsa, mahdollisuutensa ja vastuunsa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa sekä sitoutumaan omilla toimillaan tiekartan toimenpiteiden toteuttamiseen.

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta sekä kattava tietopaketti ilmastotiekarttatyöhön liittyen on koottuna Hiilineutraali Lounais-Suomi -sivustolle (Ympäristö Nyt). Samaan paikkaan on koottu muun muassa ilmastovastuujaoston materiaalit.

Lisätiedot

Nina Myllykoski
ympäristöasiantuntija, Varsinais-Suomen ELY-keskus
nina.myllykoski@ely-keskus.fi

Riikka Leskinen
toimialapäällikkö, VALONIA
riikka.leskinen@valonia.fi

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *