metsät

Etusivu / Posts tagged "metsät"
Webinaari metsänomistajille – keskustelua talousmetsien luonnonhoidosta 25.1.2022

Webinaari metsänomistajille – keskustelua talousmetsien luonnonhoidosta 25.1.2022

Valonia järjestää tiistaina 25.1. klo 17-19 metsänomistajille talousmetsien luonnonhoitoa esittelevän webinaarin, johon ovat tervetulleita kaikki metsänomistajat ja metsien parissa työskentelevät. Aihetta tarkastellaan Salon ja Someron alueella sijaitsevan Hyyppäränharjun erityispiirteiden kautta, mutta tilaisuus sopii hyvin kaikille metsänomistajille.  Tilaisuus järjestetään Teams-etäyhteydellä. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen (valonia.fi)  

Jatka lukemista
Suomi sitoutuu EU:n biodiversiteettistrategiaan

Suomi sitoutuu EU:n biodiversiteettistrategiaan

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 15.12.2021 ilmastokriisi- ja luontokato-infosta, jossa ministeri Emma Kari kertoi Suomen tavoitteista EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanossa. Suomen tulee määritellä sitoumuksensa strategian toimeenpanosta vuoden 2022 loppuun mennessä. ”Osana tätä kokonaisuutta olemme sitoutuneet suojelemaan kaikki vanhat ja luonnontilaiset metsämme. Suojelutasoon kehyksen meille antaa EU-alueelle asetettu 30 prosentin suojelutavoite maa- ja meripinta-alasta. Tavoitetta ei ole jyvitetty jäsenmaittain,…

Jatka lukemista
Tuhka kiertotalouden materiaalina

Tuhka kiertotalouden materiaalina

Biotalous.fi -sivustolla 8.12.2021 julkaistussa artikkelissa kerrotaan tuhkan hyödyntämisestä kiertotaloustuotteena. Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hanke on koonnut työoppaan, jossa on tietoa tuhkasta ja sen eri käyttökohteista, lainsäädännöstä ja vastuullisuudesta, sekä ohjeita tuhkatyömaiden suunnitteluun. Lisäksi on kehitetty laskuri, jonka avulla voidaan arvioida kuhunkin hankkeeseen tarvittava tuhkan määrä. Tuhkaa syntyy lämmön- ja sähköntuotannon sivutuotteena vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia….

Jatka lukemista
Ilmastokestävän metsänhoidon valinnat – metsänhoidon suositusten ajankohtaiswebinaari 8.12.2021

Ilmastokestävän metsänhoidon valinnat – metsänhoidon suositusten ajankohtaiswebinaari 8.12.2021

Tapio järjestää Ilmastokestävän metsänhoidon valinnat – metsänhoidon suositusten ajankohtaiswebinaarin keskiviikkona 8.12.  Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja metsänhoidon muuttuvasta toimintaympäristöstä, ja mitä muutokset tarkoittavat metsänomistajille tarjottavien metsänhoidon suositusten kannalta. Lisäksi kuullaan otteita lahopuiden, metsänhoidon ja puunkorjuun ilmastotutkimuksesta. Lopuksi puhutaan ilmastokestävistä metsänhoidon suosituksista. Mitä vaihtoehtoja metsänomistajalla on ilmastonmuutoksen hillintään metsätilansa tasolla? Tilaisuus järjestetään Teams Live -sovelluksella klo 9-11. Tilausuus…

Jatka lukemista
Suomen kestävän kasvun ohjelman hankehaku auki 15.12.2021 asti

Suomen kestävän kasvun ohjelman hankehaku auki 15.12.2021 asti

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää avustusta Suomen kestävän kasvun ohjelman hankehaussa, joka on auki 15.12.2021 asti. Hankehaku on kohdennettu kehittämis- ja koulutushankkeille, joilla tuetaan metsätalouden ilmastonmuutokseen sopeutumista ja ilmastonmuutoksen riskienhallintaa sekä luonnon monimuotoisuutta. Hakuehdot ja ohjeet Maa- ja metsätalousministeriön hakuoppaassa    

Jatka lukemista
Turku vahvistaa kaupungin hiilinieluja ja edistää pihojen vihertehokkuutta

Turku vahvistaa kaupungin hiilinieluja ja edistää pihojen vihertehokkuutta

HiilineutraaliSuomi.fi -sivustolla 8.10.2021 julkaistussa artikkelissa kerrotaan Turun kaupungin keinoista hillitä ilmastonmuutosta osana kaupunkisuunnittelua. Turun kaupunki on mukana Canemure-hankkeessa ja on sen myötä ottanut vihertehokkuuden edistämisen ja hiilinielujen lisäämisen osaksi kaavoitusta ja rakennusvalvontaa. Turku hyödyntää siniviherkertoimen työkalua kaupunkisuunnittelussa. Kertoimella mitataan kasvillisuuden määrää kaupunkipihoilla ja sitä, miten paljon kasvillisuus, pinnat ja mahdolliset hulevesirakenteet viivyttävät hulevettä. Tavoitteena on,…

Jatka lukemista
Säästöpuut ovat tärkeitä metsäluonnon monimuotoisuudelle

Säästöpuut ovat tärkeitä metsäluonnon monimuotoisuudelle

Metsäkeskuksen Metsään -lehdessä 19.10.2021 julkaistussa artikkelissa kerrotaan säästöpuiden tärkeästä roolista luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Monet eläimet, hyönteiset, kasvit ja sienet ovat riippuvaisia lahopuusta elinympäristönään ja moni laji on myös sidoksissa tiettyyn puulajiin. Lajien säilymisen kannalta on tärkeää, että metsissä on eri ikäisiä  ja -lajisia säästöpuita. ”Jätettävien puiden valintaan satsaamalla voi luonnonhoidon laatua parantaa huomattavasti. Ihanteellinen tilanne…

Jatka lukemista
Erityisavustusta kunnille ja järjestöille luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi

Erityisavustusta kunnille ja järjestöille luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 14.10.2021 erityisavustuksesta, jota kunnat, yhdistykset, säätiöt ja vesiosuuskunnat voivat hakea luonnonhoitotyötä varten. Haku aukeaa 22.10.2021. Tukea haetaan Uudenmaan ELY-keskuksesta. ”On mahtavaa saada kunnat ja järjestöt mukaan toteuttamaan Helmi-ohjelmaa. Ohjelmassa tavoitteemme on turvata Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa. Uuden asetuksen myötä tämä onnistuu paremmin. Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi laajentavat toimijajoukkoa ja kasvattavat…

Jatka lukemista
Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman sidosryhmätilaisuus 3.11.2021

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman sidosryhmätilaisuus 3.11.2021

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää 3.11. klo 13-16 tilaisuuden, jossa kuullaan Hiilestä kiinni -ohjelman käynnissä olevista tutkimushankkeista ja sidosryhmien puheenvuoroja.  Tilaisuus järjestetään Helsingissä osoitteessa Mariankatu 9, mutta osallistua voi myös verkossa. Ilmoittautuminen päättyy 29.10. Lisätiedot ja ilmoittautuminen tapahtuman omalla sivulla  

Jatka lukemista
Ympäristödialogeja: Metsäsertifikaatit ja ekologisesti kestävä metsänhoito 10.11.2021

Ympäristödialogeja: Metsäsertifikaatit ja ekologisesti kestävä metsänhoito 10.11.2021

Ympäristötiedon foorumi järjestää yhteistyössä Maj ja Tor Nesslingin Säätiön ja Koneen Säätiön kanssa 10.11. klo 16.30-18 keskustelutilaisuuden, jossa pohditaan ekologisesti kestävää metsänhoitoa metsäsertifikaattien näkökulmasta. ”Mitä on ekologisesti kestävä metsänhoito, ja miten metsäsertifiointia voitaisiin kehittää niin, että se ottaisi paremmin huomioon ekologisen kestävyyden?” Keskustelemassa ovat tutkija, ryhmäpäällikkö Kimmo Syrjänen (SYKE), Sahateollisuus ry:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Anniina Kostilainen, johtava asiantuntija Lauri Saaristo Tapio Oy:stä sekä metsänomistaja…

Jatka lukemista