Ympäristökasvatus

Etusivu / Ympäristökasvatus

Kyky havainnoida ympäristöä, omaksua sitä koskevaa tietoa ja halu toimia vastuullisesti ovat tie kestävään kehitykseen

Ympäristöoppia kaiken ikää

Lapsuus on avainasemassa ympäristösuhteen muodostumisessa, mutta voimme oppia ympäristöstä kaiken ikää.

Ympäristökasvatuksen tavoitteena ovat kestävä toiminta ja elämäntapa. Ympäristössä tapahtuvat muutokset ovat hitaita ja ihmistoiminnan vaikutukset pitkäkestoisia. Kestävyys näkyy maisemassa, rakennuksissa, luonnossa, lajeissa, vesissä. Kestävyys on kiertotaloutta ja kestävää kuluttamista. Terveyteen ja hyvinvointiin pyrkiminen on osa kestävää elämäntapaa.

Ympäristökasvattajat eri tahoilla toimivat yhteistyössä jakaen tietoa ja kokemuksia. Tule mukaan!

Seikkailukasvatuksen teoriaa ja toimintatapoja

HUMAK on julkaissut kirjan Seikkailukasvatusta Suomessa - pedagogisia ja didaktisia näkökulmia. Kirja ovaa ovia seikkailukasvatuksen toiminnan teo

Oppimateriaali sään ja ilmastomuutoksen käsittelemiseen

Vasta julkaistu Aboa Vetus & Ars Nova -museon ja kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonian yhteishankkeessa syntynyt verkko-oppimateri

ULOS - UT - OUT

Suomen suurin ulkona oppimisen tapahtuma siirretään vuoteen 2021. Tapahtuma järjestetään Nurmeksessa, Pohjois-Karjalassa Mihin tarvitaan muutos

Metsä lisää hyvinvointia myös lapsilla

SYKE 31.8.2018 Viimeaikaisten tutkimusten mukaan luonnon läheisyydellä on selkeästi myönteisiä vaikutuksia lapsen kehitykseen. Parhaimmillaan lähil
Työkalut
Täältä löydät ympäristökasvatuksen ohjelmia ja järjestelmiä, joita voit käyttää niin opetuksessa kuin järjestötoiminnan suunnittelussa ja työpaikoillakin.
Verkosto ja tunnus
Meillä on yhteinen näkemys toiminnan kehittämisestä ja sen keinoista. Käytämme myös yhteistä kehrätunnusta.