rakentaminen

Etusivu / Posts tagged "rakentaminen"
Esimerkkejä julkisesta puurakentamisesta: Kuntien vauhdittajaryhmän päätöstilaisuus 19.1.2022

Esimerkkejä julkisesta puurakentamisesta: Kuntien vauhdittajaryhmän päätöstilaisuus 19.1.2022

Motiva järjestää keskiviikkona 19.1.2022 klo 9-12 webinaarin, jossa kuullaan puurakentamisen vauhdittajaryhmään osallistuneiden kuntien hankkeista. Mukana on neljä koulurakennusta, kaksi sotealan rakennusta, monitoimi- ja liikuntahalli sekä kaksi kaavahanketta ja puurakentamisen strategia. Kymmenen kuntaa eri puolilla Suomea ovat kehittäneet yhdessä julkisen puurakentamisen hankkeitaan osana Motivan koordinoimaa puurakentamisen neuvontapalvelua keväästä 2021 lähtien. Nyt hankkeiden vetäjät esittelevät kokemuksiaan ja…

Jatka lukemista
Suositukset kestävään keskustakehittämiseen

Suositukset kestävään keskustakehittämiseen

EKK on tehnyt Ympäristöministeriön tilauksesta selvityksen kaupunkikeskustojen kehittämisestä niiden elinvoiman vahvistamiseksi. Selvitys julkaistiin Ympäristöministeriössä 9.12.2021. ”Mitä ovat ”Vartin keskustat”?  ”Traffic Buildinngs”? Keskustahakuiset asiakasvirrat? Kaupunkien rooli kehittämisessä? Ruokakauppoja sijoittuminen tulevaisuudessa keskustoihin? Elämyksellisyyttä kaupunkeihin neljästä eri tapahtumakorista? Kiinteät esiintymislavat tekniikoineen? Torien tulevaisuuden kehittämien?” Lue uutinen ja tutustu EKK:n julkaisuun (Kaupunkikeskustat.fi)

Jatka lukemista
Ilmastokestävyys luo haasteita kaavoitus- ja rakennusalalle

Ilmastokestävyys luo haasteita kaavoitus- ja rakennusalalle

HiilineutraaliSuomi.fi -sivustolla marras-joulukuussa 2021 julkaistuissa artikkeleissa asiantuntijat pohtivat ilmastotavoitteiden rakentamiselle ja kaavoitukselle asettamia haasteita.  Rakentamisen päästöjen arviointi on vaikeaa, koska päästöihin vaikuttavat kaikki sen elinkaaren aikana tehdyt valinnat materiaaleista energiaratkaisuihin ja työmaan päästöistä rakennuksen käyttöikään. Myös laskentatavat poikkeavat toisistaan ja esimerkiksi materiaaleista saatavilla olevat tiedot voivat olla epäluotettavia. Selvää on kuitenkin se, että materiaalitehokkuuden kannalta…

Jatka lukemista
Kunnille ja maakunnille tarjolla jälleen avustusta tuulivoimarakentamiseen

Kunnille ja maakunnille tarjolla jälleen avustusta tuulivoimarakentamiseen

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 2.12.2021 kunnille ja maakuntien liitoille suunnatusta avustuksesta, jota ympäristöministeriö myöntää tuulivoimarakentamista ohjaavaan kaavoitukseen, luvitukseen ja niihin liittyviin selvityksiin. Haettavana on noin miljoona euroa, ja hakuaika on 2.12.2021 –1.2.2022. Avustuksella pyritään tukemaan laadukasta selvitys- ja kaavoitustyötä tuulivoimalle parhaiten soveltuvien alueiden löytämiseksi. Tavoitteena on minimoida voimaloiden luonnolle ja ihmisille aiheuttamia vaikutuksia. Avustusta voi saada…

Jatka lukemista
RAINMAN-hankkeen loppuwebinaari 16.12.2021

RAINMAN-hankkeen loppuwebinaari 16.12.2021

Suomalais-Venäläinen RAIMAN-hanke järjestää hankkeen loppuwebinaarin torstaina 16.12. klo 8.45-13.  ”Ilmastonmuutos lisää sateita ja läpäisemätön pinta-ala kaupungeissa kasvaa. Tämä voi lisätä viemäreiden ylikuormitusta ja kaupunkitulvia. Käsittelemätön tulvavesi voi saastuttaa pinta- ja pohjavesiä. RAINMAN-hankkeessa vähennetään hulevesistä aiheutuvaa jätevesijärjestelmien ylikuormitusta ja kaupunkitulvia sekä suojellaan vesivaroja. Hankkeen tavoitteena on turvata pinta- ja pohjavesien hyvä tila ilmastonmuutoksen vaikutuksista huolimatta.” Webinaari…

Jatka lukemista
Turun AMK:lle rahoitusta monialaiseen hulevesihallintaratkaisuja kehittävään hankkeeseen

Turun AMK:lle rahoitusta monialaiseen hulevesihallintaratkaisuja kehittävään hankkeeseen

Turun ammattikorkeakoulu kertoo uutisessaan 24.11.2021 sen hulevesihallintaratkaisuja kehittävään hankkeeseen myönnetystä lähes 800 000 euron rahoituksesta. Rahoituksen on myöntänyt Opetus- ja kulttuuriministeriö. Ilmastonmuutoksen myötä kaupunkialueiden tulvariski on kasvanut ja lisääntyneet sateet lisäävät myös vesistöjen ravinnekuormaa. Turun AMK etsii monialaisessa yhteistyössä ratkaisuja näihin ongelmiin Intelligent and Sustainable Stormwater Management -hankkeessa (ISMO). Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin kanssa….

Jatka lukemista
Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivät 24.-25.11.2021

Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivät 24.-25.11.2021

Ympäristöministeriö järjestää Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivät 24.-25.11. Neuvottelupäivässä tuodaan esiin eri osapuolten näkemyksiä energiakysymyksistä. Ensimmäisenä päivänä on esillä erityisesti energiatehokkuuteen ja rakentamiseen liittyviä asioita. Toisena päivänä käsitellään muun muassa alueidenkäyttöön ja tuulivoimaan liittyviä asioita. Neuvottelupäivät on kaikille avoin ja maksuton verkkotilaisuus. Kutsuttuina ovat mm. ympäristöhallinnon, viranomaisten, maakunnan liittojen, kuntien, järjestöjen sekä rakentajien ja konsulttien edustajia. Tilaisuus…

Jatka lukemista
Korjausrakentaminen vähentää rakennuskannan päästöjä 30.11.2021

Korjausrakentaminen vähentää rakennuskannan päästöjä 30.11.2021

Hiilineutraali-webinaarisarjassa pureudutaan rakennuskannan päästöjen vähentämiseen korjausrakentamisen keinoin tiistaina 30.11. klo 15–16.  Vanhojen rakennusten energiankulutus on erittäin merkittävä päästölähde. Rakennuskanta uusiutuu hitaasti ja siksi olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantamien on välttämätöntä. Miten tähän pyritään ja miten tähän on päästy? Webinaarissa esitellään ratkaisuja ja oppeja Lahdesta ja Helsingistä. Tilaisuuden tarkempi ohjelma ja liittymislinkki Hiilineutraali -sivustolla    

Jatka lukemista
Uusiomaarakentamisen vuosiseminaari 10.11.2021

Uusiomaarakentamisen vuosiseminaari 10.11.2021

UUMA4-ohjelma järjestää Uusiomaarakentamisen vuosiseminaarin 10.11.2021 klo 9-16. Ohjelmassa on ajankohtaista uusiomaarakentamisen hankkeista, selvityksistä, työkaluista, materiaalien markkinapaikoista ja ohjeistuksista. Lisäksi luvassa on kaupunkien case-esimerkkejä, tuoreiden opinnäytetöiden tuloksia sekä yrityspuheenvuoroja. Tilaisuus toteutetaan tänä vuonna kokonaan verkossa. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen päättyy 5.11.2021. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen tilaisuuden kutsussa  

Jatka lukemista
Turku vahvistaa kaupungin hiilinieluja ja edistää pihojen vihertehokkuutta

Turku vahvistaa kaupungin hiilinieluja ja edistää pihojen vihertehokkuutta

HiilineutraaliSuomi.fi -sivustolla 8.10.2021 julkaistussa artikkelissa kerrotaan Turun kaupungin keinoista hillitä ilmastonmuutosta osana kaupunkisuunnittelua. Turun kaupunki on mukana Canemure-hankkeessa ja on sen myötä ottanut vihertehokkuuden edistämisen ja hiilinielujen lisäämisen osaksi kaavoitusta ja rakennusvalvontaa. Turku hyödyntää siniviherkertoimen työkalua kaupunkisuunnittelussa. Kertoimella mitataan kasvillisuuden määrää kaupunkipihoilla ja sitä, miten paljon kasvillisuus, pinnat ja mahdolliset hulevesirakenteet viivyttävät hulevettä. Tavoitteena on,…

Jatka lukemista