rakentaminen

Etusivu / Posts tagged "rakentaminen"
Turun AMK:lle rahoitusta monialaiseen hulevesihallintaratkaisuja kehittävään hankkeeseen

Turun AMK:lle rahoitusta monialaiseen hulevesihallintaratkaisuja kehittävään hankkeeseen

Turun ammattikorkeakoulu kertoo uutisessaan 24.11.2021 sen hulevesihallintaratkaisuja kehittävään hankkeeseen myönnetystä lähes 800 000 euron rahoituksesta. Rahoituksen on myöntänyt Opetus- ja kulttuuriministeriö. Ilmastonmuutoksen myötä kaupunkialueiden tulvariski on kasvanut ja lisääntyneet sateet lisäävät myös vesistöjen ravinnekuormaa. Turun AMK etsii monialaisessa yhteistyössä ratkaisuja näihin ongelmiin Intelligent and Sustainable Stormwater Management -hankkeessa (ISMO). Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin kanssa….

Jatka lukemista
Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivät 24.-25.11.2021

Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivät 24.-25.11.2021

Ympäristöministeriö järjestää Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivät 24.-25.11. Neuvottelupäivässä tuodaan esiin eri osapuolten näkemyksiä energiakysymyksistä. Ensimmäisenä päivänä on esillä erityisesti energiatehokkuuteen ja rakentamiseen liittyviä asioita. Toisena päivänä käsitellään muun muassa alueidenkäyttöön ja tuulivoimaan liittyviä asioita. Neuvottelupäivät on kaikille avoin ja maksuton verkkotilaisuus. Kutsuttuina ovat mm. ympäristöhallinnon, viranomaisten, maakunnan liittojen, kuntien, järjestöjen sekä rakentajien ja konsulttien edustajia. Tilaisuus…

Jatka lukemista
Korjausrakentaminen vähentää rakennuskannan päästöjä 30.11.2021

Korjausrakentaminen vähentää rakennuskannan päästöjä 30.11.2021

Hiilineutraali-webinaarisarjassa pureudutaan rakennuskannan päästöjen vähentämiseen korjausrakentamisen keinoin tiistaina 30.11. klo 15–16.  Vanhojen rakennusten energiankulutus on erittäin merkittävä päästölähde. Rakennuskanta uusiutuu hitaasti ja siksi olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantamien on välttämätöntä. Miten tähän pyritään ja miten tähän on päästy? Webinaarissa esitellään ratkaisuja ja oppeja Lahdesta ja Helsingistä. Tilaisuuden tarkempi ohjelma ja liittymislinkki Hiilineutraali -sivustolla    

Jatka lukemista
Uusiomaarakentamisen vuosiseminaari 10.11.2021

Uusiomaarakentamisen vuosiseminaari 10.11.2021

UUMA4-ohjelma järjestää Uusiomaarakentamisen vuosiseminaarin 10.11.2021 klo 9-16. Ohjelmassa on ajankohtaista uusiomaarakentamisen hankkeista, selvityksistä, työkaluista, materiaalien markkinapaikoista ja ohjeistuksista. Lisäksi luvassa on kaupunkien case-esimerkkejä, tuoreiden opinnäytetöiden tuloksia sekä yrityspuheenvuoroja. Tilaisuus toteutetaan tänä vuonna kokonaan verkossa. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen päättyy 5.11.2021. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen tilaisuuden kutsussa  

Jatka lukemista
Turku vahvistaa kaupungin hiilinieluja ja edistää pihojen vihertehokkuutta

Turku vahvistaa kaupungin hiilinieluja ja edistää pihojen vihertehokkuutta

HiilineutraaliSuomi.fi -sivustolla 8.10.2021 julkaistussa artikkelissa kerrotaan Turun kaupungin keinoista hillitä ilmastonmuutosta osana kaupunkisuunnittelua. Turun kaupunki on mukana Canemure-hankkeessa ja on sen myötä ottanut vihertehokkuuden edistämisen ja hiilinielujen lisäämisen osaksi kaavoitusta ja rakennusvalvontaa. Turku hyödyntää siniviherkertoimen työkalua kaupunkisuunnittelussa. Kertoimella mitataan kasvillisuuden määrää kaupunkipihoilla ja sitä, miten paljon kasvillisuus, pinnat ja mahdolliset hulevesirakenteet viivyttävät hulevettä. Tavoitteena on,…

Jatka lukemista
Luontopohjaiset ratkaisut ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja ilmastokestävyyden vahvistamisessa 2.11.2021

Luontopohjaiset ratkaisut ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja ilmastokestävyyden vahvistamisessa 2.11.2021

Canemure -hanke järjestää Luontopohjaiset ratkaisut ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja ilmastokestävyyden vahvistamisessa -webinaarin 2.11. klo 15-16. Webinaarissa kerrotaan keinoista varautua ilmastonmuutoksen tuomiin sään muutoksiin. Luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan mm. hallita hulevesiä ja parantaa hiilensidontaa. Webinaarissa kuullaan käytännön esimerkkejä Turussa, Tampereella ja Oulussa toteutetuista ratkaisuista. Lisätiedot ja osallistumislinkki Suomen ympäristökeskuksen sivuilla      

Jatka lukemista
Muovit kiertoon rakentamisessa! -webinaari 16.11.2021

Muovit kiertoon rakentamisessa! -webinaari 16.11.2021

Ympäristöministeriö järjestää Muovit kiertoon rakentamisessa! –vuositapahtuman tiistaina 16.11. klo 13-16. Tapahtumassa kuullaan rahoittajien ja sijoittajien näkemyksiä rakentamisen muovien kiertotalouden edistämisestä, tutkimustuloksia muovien kierrätysteknologioiden kehittämisestä, muovien talteenoton ja syntypaikkalajittelun ratkaisuista työmailla. Lisäksi Rakentamisen muovit green deal –sopimukseen 2020-2027 liittyneet sitoumuksen tekijät esittäytyvät ja haastavat toisiaan. Lisätietoa ja ilmoittautuminen Ympäristöministeriön sivuilla      

Jatka lukemista
Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivä 17.11.2021

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivä 17.11.2021

Ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö, Green Building Council Finland, RAKLI, Rakennusteollisuus RT, RIL, Sitra ja Motiva järjestävät Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivän 17.11. klo 9-16.  Tilaisuus järjestetään verkkotapahtumana. Lisätietoa Ympäristöministeriön sivuilla    

Jatka lukemista
Tekoäly rakennetussa ympäristössä -verkkokurssin lanseeraustilaisuus 27.10.2021

Tekoäly rakennetussa ympäristössä -verkkokurssin lanseeraustilaisuus 27.10.2021

KIRAHub järjestää 27.10.2021 klo 9.00-10.30 Tekoäly rakennetussa ympäristössä -verkkokurssin lanseeraustilaisuuden.  ”Tekoäly rakennetussa ympäristössä -verkkokurssi tarjoaa kokonaisvaltaisen katsauksen tekoälyn perusteisiin. Kurssi esittelee käytännön esimerkkejä sekä mahdollisuuksia, joita uusi teknologia toimialallamme tarjoaa. Tekoäly ei ole salatiedettä vaan tapa ennustaa ja jäsentää dataa uutta arvoa tuottavalla tavalla.” Tekoäly rakennetussa ympäristössä on ympäristöministeriön ja KIRAHubin yhdessä Reaktor Educationin kanssa…

Jatka lukemista
Kiertotalouden ideakatalogi

Kiertotalouden ideakatalogi

Green Building Council Finland on koonnut sivuilleen tuotteita ja palveluita, joiden avulla voidaan parantaa rakennushankkeiden kiertotaloutta. Voit ilmoittaa mukaan myös oman tuotteesi tai palvelusi! Katso ideakatalogi Green Building Council Finlandin sivuilla

Jatka lukemista