Färdas mer miljövänligt

Etusivu / Okategoriserad / Färdas mer miljövänligt

Nästan alla sätt att färdas har miljökonsekvenser, men det förekommer stora skillnader mellan miljöverkningarna av olika färdmedel. Genom att välja färdsätt med omtanke kan du inverka på vattnens tillstånd och den allmänna trivseln.

Största delen av miljöverkningarna av olika färdsätt har att göra med luftutsläpp. Utsläppen från biltrafiken består huvudsakligen av koldioxid, som är den viktigaste växthusgasen. Den påskyndar sålunda klimatförändringen. Det uppstår också stora mängder småpartiklar i trafiken. Dessa orsakar luftvägssymptom och försämrar den allmänna trivseln. Trafiken ger också upphov till buller.

Trafiken inverkar också på vattnenlinja-auto_RodeoImages

Föroreningarna från trafiken hamnar i något skede i våra vatten. Vid bränsleförbränning uppstår kväveoxider. I atmosfären kan dessa förvandlas till surt nedfall, som sedan försurar vattendrag. Kväveutsläppen fungerar också som näringsämnen. Hela 1/3 av kvävenedfallet i Finland härstammar från vårt eget land och över hälften av detta från trafiken. Näringsämnena är inget problem på torra landet, där de på sin höjd ökar tillväxten hos växter, men i vattnen främjar en ökad mängd näringsämnen eutrofieringen och algtillväxten. En del av det kvävenedfall som når marken rinner ut i vattnen och påskyndar eutrofieringen.

Olika färdsätt kan också ha direkta utsläpp i vattnen. Utläckande bränsle och olja kan rinna ut i yt- och grundvattnen vid bristfällig hantering. Också vägsalt kan förstöra grundvattenområden. Till följd av plogning av vägar hamnar skadliga ämnen och skräp i havet. Gummidamm från bildäck och bitumen som lossnar från vägen är betydande källor till mikroskräp i havet.

polkupyora_merjahsDu kan påverka genom dina val

Fastän kollektivtrafiken har samma slag av utsläpp som privatbilismen, är miljöbelastningen per passagerare mindre än vid privatbilism. Kollektivtrafiken mellan och inom städer är smidig och rätt så förmånlig. I glesbygden är kollektivtrafiken inte tillräckligt omfattande och var och en av oss kan försöka påverka beslutsfattarna och olika företag att göra slag i saken.

Vad gäller korta sträckor har vi alla en utmärkt möjlighet att påverka vår egen miljöbelastning. Med cykel och till fots kommer man enkelt fram utan att belasta miljön. Miljön tackar och man får frisk luft och ens kondition förbättras obemärkt.

Du kan också färdas mer miljövänligt på vattnen. Välj segelbåt, roddbåt eller kanot i stället för motorbåt. Med de här bullerlösa båtarna är du kanske inte framme riktigt lika snabbt som med motorbåt, men du har fått njuta av själva färden och kan vara nöjd med att du inte stört fåglar och vattendjur och inte orsakat skadliga miljöutsläpp.

Läs andra tips

>> Vegetariska dagen är veckans bästa dag
>> Eko på stugan, enkelt vattenskydd
>> Båtliv i samklang med miljön
>> Vattenskyddet börjar i den egna skärgården
>> Nedskräpningen av vattnen, ett problem som kan undvikas

Facebook: ymparistonytfi/vaikutavesiin
Twitter: @ymparistonyt #vaikutavesiin

­

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *