Invånarna tillfrågas om synpunkter på avfallshanteringen i Sydvästra Finland

Etusivu / Okategoriserad / Invånarna tillfrågas om synpunkter på avfallshanteringen i Sydvästra Finland
Invånarna tillfrågas om synpunkter på avfallshanteringen i Sydvästra Finland

Stadigvarande och fritidsboendes synpunkter på avfallshanteringen önskas utreda med hjälp av en invånarenkät. Enkäten är öppen 11.-28.2.2022. Invånarna önskas att delta i enkäten och berätta sina åsikter om vilka mål som bör ställas upp för utvecklingen av avfallshanteringen i Sydvästra Finland.

Svar på enkäten används för en uppdatering av det gemensamma avfallshanteringspolitiska programmet för kommunerna i regionen för åren 2023–2028. I programmet presenteras en gemensam syn på målen för avfallshanteringen i kommunerna samt på hur de kan uppnås.

Områdets 18 kommuner (Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sagu, Åbo och Nystad) och Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH) som är ett avfallshanteringsbolag som ägs av de 18 kommuner samt den gemensamma avfallshanteringsmyndighet, Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd, utarbetar det avfallshanteringspolitiska programmet tillsammans. Avfallshanteringsnämnden ansvarar för förberedelser och uppföljning gällande programmet.

Delta och påverka: I vilken riktning utvecklas avfallshanteringen i Sydvästra Finland? invånarenkät finns på adressen: https://kerrokantasi.turku.fi/jatehuolto

 

Tilläggsinformation:

Pirjo Rinne, tf. avfallshanteringsombud, Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd, tfn 040 182 7527, pirjo.i.rinne@turku.fi

Veli-Matti Suhonen, avfallshanteringsombud, Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd, tfn 040 180 7657, veli-matti.suhonen@turku.fi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *