Varsinais-Suomen päästöt kasvoivat hieman vuonna 2021 edeltävän vuoden tasosta – liikenteen päästöt vähenevät, mutta tavoitetasoa hitaammin

Etusivu / Ilmasto / Varsinais-Suomen päästöt kasvoivat hieman vuonna 2021 edeltävän vuoden tasosta – liikenteen päästöt vähenevät, mutta tavoitetasoa hitaammin
Varsinais-Suomen päästöt kasvoivat hieman vuonna 2021 edeltävän vuoden tasosta – liikenteen päästöt vähenevät, mutta tavoitetasoa hitaammin

Suomen ympäristökeskuksen tilastoinnissa näkyy pääosin lämmityksestä johtuva väliaikainen piikki, mutta pidemmällä aikavälillä päästöt ovat laskussa maan keskitasoa nopeammin. Energiakriisin vaikutukset eivät vielä näy vuoden 2021 laskelmissa.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tiedotteen mukaan kuntien vuoden 2021 yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt pysyivät edellisvuoden tasolla. Vaikka lämmitystavoissa tapahtui edelleen siirtymää vähähiilisiin ratkaisuihin, myönteistä päästökehitystä hidasti etenkin edellisvuotta suurempi rakennusten lämmitysenergian kulutus.

Suurimmat päästövähenemät saavutettiin tieliikenteessä, missä kehitystä on ajanut nestemäisten liikennepolttoaineiden (moottoribensiini ja diesel) bio-osuuden kasvu. Myös kokonaisajosuorite laski hieman edellisvuodesta. Kaukolämmön tuotannon kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat noin viisi prosenttia energiankulutuksen kasvaessa 15 prosenttia. Kaukolämmön tuotannon päästöt tuotettua energiaa kohti laskivat noin yhdeksän prosenttia.

Kulutetun sähköenergian määrä kasvoi edellisvuodesta kahdeksan prosenttia, mistä johtuen sähköntuotannossa fossiilisia polttoaineita jouduttiin käyttämään enemmän. Täten myös sähköntuotannon ominaispäästökerroin kasvoi hieman edellisvuodesta.

Varsinais-Suomessa päästöjen väheneminen keskimääräistä nopeampaa

Varsinais-Suomessa päästöt ovat myös kasvaneet hieman ja samoista syistä kuin valtakunnallisesti. Esimerkiksi fossiilisen energian käyttöä on jouduttu lisäämään väliaikaisesti. Kasvua on ollut sähkön ja lämmön päästöissä, ja Varsinais-Suomen osalta prosentuaalinen kasvu on ollut suurin sähkölämmityksen, kaukolämmön ja teollisuuden päästöjen osalta (laskelmassa ei ole mukana päästökaupan piiriin kuuluvaa teollisuutta.) Muutosta voidaan kuitenkin pitää väliaikaisena. Varsinais-Suomessa kaukolämmön ja muun lämmityksen osalta vähenemä vuosina 2005–2021 on ollut suurempi kuin kaikissa Suomen kunnissa keskimäärin. Energiakriisin vaikutukset päästöihin tulevat näkymään vasta vuoden 2022 päästöissä. Toivottavaa on, että toteutetut energiatehokkuustoimet näkyvät seuraavan vuoden laskelmissa.

Myös liikenteen päästöjen vähenemisessä on Varsinais-Suomessa edetty hiukan nopeammin kuin keskimäärin kaikissa kunnissa. Liikenteen päästöissä vähenemä on kuitenkin ollut huomattavasti tavoitetasoa hitaampaa, joten toimia tarvitaan lisää.

Maatalouden osalta päästölaskelmassa eivät edelleenkään näy tiloilla tehtävien käytännön ilmastotoimenpiteiden vaikutus. Tämä johtuu siitä, että päästölaskelman taustalla ovat tiedot kasvikohtaisista viljelypinta-aloista, kunnittaisista maaperätiedoista, ELY-keskuskohtaisista satotiedoista sekä maatalouskalkin, mineraalityppilannoitteiden ja yhdyskuntajätevesilietteen valtakunnallisista käyttötiedoista.

”Maatalouden täsmällisempien alueellisten päästöjen osalta tarvitaan lisätutkimusta. On toivottavaa, etteivät puutteet tilastoinnissa lannista motivoituneita viljelijöitä tarpeellisten ilmastotoimenpiteiden toteuttamisessa”, toteaa Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen.

Lue lisää

Suomen ympäristökeskus 30.5.2023: Vuonna 2021 kuntien ilmastopäästöt pysyivät edellisvuoden tasolla (hiilineutraalisuomi.fi)

Logot.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *