Rakennettu kulttuuriympäristö

Rakennettuun kulttuuriympäristöön tulee koko ajan uusia ajallisia kerrostumia, jotka kertovat oman aikansa arkkitehtuurista ja elämäntavoista. Rakennettu ympäristö muodostuu ihmisen tekemistä rakenteista, kuten rakennuksista, teistä, silloista, kanavista, puistoista ja puutarhoista. Rakennetun ympäristön rikkaus perustuukin sen monimuotoisuuteen. Perehdy tähän aiheeseen lukemalla Museoviraston Rakennetun kulttuuriympäristön sivuja tai Talon tarinat opasta. Museovirasto on myös inventoinut valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja koonnut ne yhteen RKY-rekisteriin, jossa kohteita voi hakea joko karttahaulla tai nimen mukaan. Siirry tästä linkistä Varsinais-Suomen karttaan.

Ikuisista muistomerkeistä nykytaiteen hetkellisyyteen

Ville-Matti Rautjoki, apulaisintendentti, Turun museokeskus 

Julkinen taide on jo pitkään ollut osa rakennettua kulttuuriympäristöä Varsinais-Suomen alueella. Turun ja samalla Suomen ensimmäinen kansalaiskeräyksen avulla rahoitettu teosCarl Eneas Sjöstrandin H. G. Porthanin muistomerkki, paljastettiin tuomiokirkon viereen vuonna 1864Henkilöiden ja tapahtumien muistoksi suunnitellut muistomerkit ja -laatat ovatkin yleisimpiä julkisen taiteen aiheita eri puolilla maakuntaa1900-luvun jälkipuoliskolta lähtien toteutukset ovat laajentuneet kiinteiksi osiksi uudisrakennuksia ja erilaisia muita rakenteita.  

Lue lisää »

Hyvinvointivaltion seiniä pelastamassa

Samuli Saarinen, suunnittelija, Turun kaupunki

Hyvinvointivaltion rakentamisen aikana koulut, päiväkodit, vanhainkodit ja terveyskeskukset nousivat keskelle ihmisiä uusille asuinalueille. Ajanmukaisista rakennuksista oltiin ylpeitä ja ne olivat synonyymi kuntien kehittyville palveluille. Yksi sukupolvi näki Suomen rakentuvan vaatimattomuudesta yhteiskunnalliseksi mallimaaksi. Saatiin kaikille avoimet ja tasa-arvoiset palvelut ja koulutus, joita ylläpidettiin vakaalla veropohjalla. Parannettavaa jäi enää palvelujen tuottamisen tapaan ja palveluasenteeseen.

Lue koko artikkeli

Kuvassa on puita ja valkoinen puurakennus, jonka etupäädyssä on kolmikerroksinen torni. Tornin ylin osa on kahdeksankulmainen.

Kustavin Katanpään merilinnake – varuskunnasta ja vankilasta luonnonsuojelualueeksi

Tapani Tuovinen, suunnittelija ja Hilja Palviainen, suunnittelija, Metsähallitus luontopalvelut

Katanpään eli Lypertön saari muodostaa Kustavin läntisimmän maakärjen, josta avautuu näköala kolmelle tärkeälle saaristoväylälle. Katanpään strategisen sijainnin vuoksi Venäjän valtio alkoi linnoittaa saarta vuonna 1915. Tarkoitus oli rakentaa Pietari Suuren mukaan nimetyn merilinnoitusketjun pohjoisin tukikohta, josta voitiin tykistön avulla hallita saaristoväyliä. Venäläisten luopuessa saaresta vuonna 1917 sinne oli rakennettu varuskunta kaksine tykkipattereineen.

Lue koko artikkeli

Hoida, huolla ja harkitse!

Katariina Entonen, toiminnanjohtaja, Rakennusperinteen Ystävät ry

Tavallisessa arkipuheessa usein kauhistellaan, miten kallista vanhan talon korjaaminen onkaan. Remontoimiseen voi tosiaan upottaa omaisuuden - tai toisaalta talon voi kunnostaa aivan kohtuullisin kustannuksin. Kyse on valinnoista. Turhan usein korjataan ehjää ja vaihdetaan vanhoja rakennusosia kopioihin helppohoitoisuuden nimeen vannoen.

Lue lisää korjausrakentamisesta

Kuvassa on kallion päälle rakennettu pitkä keltainen yksikerroksinen puutalo. Talosta näkyy pääty ja kuusi sivuikkunaa. Jokaisessa ikkunassa on kuusi ruutua.
Korjattu Iso-Puolalan talo on Turun Puolalanpuiston helmi. Kuva: Viri Teppo-Pärnä, 2018.

Rakennusinventointi Varsinais-Suomessa 

Paula Saarento, rakennustutkija, Turun museokeskus

Varsinais-Suomessa on tehty järjestelmällistä rakennusinventointia jo vuosikymmenten ajan. Tietoa on kerätty Museoviraston ohjeiden mukaisesti Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseon (ent. maakuntamuseo) johdolla yhteistyössä kuntien, Varsinais-Suomen liiton, ELY-keskuksen, yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssaYhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa olemmekin saaneet kerättyä mittavat rakennetun kulttuuriympäristön tietovarannot, ja meillä on tietojärjestelmä (MIP), joka palvelee kaikkia Varsinais-Suomen kuntia. 

Lue koko artikkeli

Kuvassa on vasemmalla pitkä punainen yksikerroksinen puutalo, jonka ikkunanpuitteet ovat valkoiset. Vasemmasta alakulmasta kulkee kapea asvaltoitu tie kohti kuvan oikeaa keskustaa. Oikeassa alakulmassa on nainen keltaisessa takissa ja ottaa kuvaa puutalosta. Hänen takanaan on vehreä lehtipuu.
Inventoija työssä. Kuva: Seppo Pärnä, 2013.
Kuvassa näkyy Turun eteläinen keskusta. Etualalla tuomiokirkon vieressä rakennuskanta on vanhinta ja matalinta. Kuvassa on paljon valkoisia, vaaleita ja beigejä kerrostaloja monelta eri vuosikymmeneltä.
Turun pitkä historia näkyy sen monikerroksisessa rakennuskannassa. Kuva: Karolina Jalarvo, 2020, ELY-keskus.

Rakennetut kulttuuriympäristöt kartalla

Varsinais-Suomessa on useita valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Voit tutustua niihin Museoviraston RKY -sivuilla.

Lähikuvassa tummanpunaisen puutalon nurkka, jonka pystylaudoituksesta on korjattu neljän nurkimmaisen laudan alaosat uudella puulla.
Kuvassa yksikerroksinen tummanpunainen puurakennus, jonka ikkunan puitteet ovat valkoiset. Isoissa ikkunoissa on kuusi ruutua, pienemmissä tai poikkeavan mallisissa ikkunoissa ruutuja on sopiva määrä.
Ilmakuvassa kylän raitin molemmilla puolilla matalia puisia asuinrakennuksia, puita ja peltoja.
Ilmakuvassa näkyy Naantalin Ailostenniemi ja vanhakaupunki talvella. Etualalla paljon asuinrakennuksia ja vasemmalla niemen kärjessä kirkko. Taempana metsäistä saaristomaisemaa.
Kuvassa kaupungin kerrostalojen sisäpiha, jossa on parkissa pikkuautoja. Keskellä nousevat portaat funkkis- ja jugend-tyyliseen kirkkoon.
Kuvan etualalla on pitkäheinäistä niittyä, jonka jälkeen alkaa kalliomaasto, joka rajautuumerenrantaan. Kallioilla on useita pieniä puutaloja.
Kuvassa on läntisen Turun keskustaa. Puistojen vihreitä puita, erivärisiä vaaleita kerrostaloja ja keskellä virtaa Aurajoki.
Kuvassa on kapea asvaltoitu tie, jonka molemmilla laidoilla on vieri vieressä vanhoja puutaloja. Yhden oikealla olevan talon pihan aitaan on tehty aukko puuta varten. Puu kasvaa aukon läpi vinoon kadun puolelle.
Kuvassa on kahden hiekkatien risteys. Jokaisessa kulmassa on matala ruskea pystylautainen puutalo.
Keskellä tie, jonka molemmin puolin vanhoja rakennuksia, oikealla edessä punainen puurakennus ja vasemmalla takana puusta ja kivestä tehty rakennus.
Talvikuvan keskellä kulkee seiväsaita, joka erottaa oikealla kulkevan tien vasemmalla olevasta pellosta. Taustalla näkyy yksi isompi ja useita pienempiä tummanvärisiä yksikerroksisia puutaloja ja puita.
Mereltä päin otetussa kuvassa näkyy lahden poukamassa useita puulaitureita ja punaisia rantarakennuksia. Rannan tuntumassa näkyy lisää punaisia taloja ja puita.
Kuvassa on lahden poukama, jossa on purjeveneitä laiturissa ja rannassa punaisia talaita. Niemen kärjessä on valkoinen punakattoinen suorakaiteen muotoinen kirkko, jota ympäröi matala valkoinen puuaita.
Mereltä päin otetussa kuvassa näkyy veneitä laitureissa ja useita valkoisia tai punaisia pitkänomaisia rakennuksia. Taustalla puita.
Joelta päin otetussa kuvassa näkyy erilaisia pienehköjä aluksia joessa ja rannassa eri aikakausien rakennuksia. Lähimpänä yksikerroksinen vaalea puurakennus ja seitsemänkerroksinen kerrostalo.
Kuvassa on siisti nurmikenttä ja puutarhan puita ja pensaita ja niiden takana iso valkoinen kolmikerroksinen neliönmuotoinen kivikartano. Kuvassa näkyy kaksi seinää, joilla on useita ikkunoita kolmessa rivissä. Talon katto on korkea harjakatto ja siinä on kattoikkunoita ja kaksi savupiippua.
Mereltä päin otetussa rantakuvassa on isoista kivenmurikoista rakennettu aallonmurtaja sekä useita puisia yksikerroksisia venesuojia. Taustalla puita.
Kuvan oikeassa laidassa näkyy vanhan kivirakennuksen ylin kerros ja harjakatto. Keskellä kuvaa kulkee kapea tie, jonka reunoilla on puukaiteet. Tie jatkuu siltana joen yli vehreälle vastarannalle.
Kuvassa etuvasemmalla kermanvärinen yksikerroksinen puurakennus, jossa on suuret ikkunat kadulle päin. Suuret puiset luukut ovat auki sivuilla. Ikkunoiden paikalla olivat ennen hevosvaunujen ovet talliin. Seuraava talo on myös kermanvärinen ja kaksikerroksinen. Ensimmäinen kerros on kiveä, toinen puuta.
Kuusiston kartanon päärakennuksen korjattu nurkka on hyvä esimerkki julkisivuverhouksen alareunan korjaamisesta. Vain lahonnut laudoituksen osa on uusittu. Kuva: Kirsti Virkki, 2014, ELY-keskus.

Kuusiston kartanon päärakennuksen korjattu nurkka on hyvä esimerkki julkisivuverhouksen alareunan korjaamisesta. Vain lahonnut laudoituksen osa on uusittu. Kuva: Kirsti Virkki, 2014, ELY-keskus.

Kuusiston kartanon päärakennus on suojeltu rakennussuojelulain asetuksella 480/85. Kuva: Kirsti Virkki, 2014, ELY-keskus.

Kuusiston kartanon päärakennus on suojeltu rakennussuojelulain asetuksella 480/85.
Kuva: Kirsti Virkki, 2014, ELY-keskus.

Untamalan kyläkeskus. Kuva: Hannu Vallas, 1998, Museovirasto.

Untamalan kyläkeskus. Kuva: Hannu Vallas, 1998, Museovirasto.

Naantali, Ailostenniemi ja vanhakaupunki. Kuva: Hannu Vallas, 2006, Museovirasto.

Naantali, Ailostenniemi ja vanhakaupunki. Kuva: Hannu Vallas, 2006, Museovirasto.

Betel-kirkko kuuluu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään valikoimaan suomalaisen modernismin merkkiteoksista. Kuva: Timo-Pekka Heima, 2008, Museovirasto.

Betel-kirkko kuuluu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään valikoimaan suomalaisen modernismin merkkiteoksista. Kuva: Timo-Pekka Heima, 2008, Museovirasto.

Jurmon kylä on yksi Varsinais-Suomen valtakunnallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä. Kuva: Samu Virkki, 2016.

Jurmon kylä on yksi Varsinais-Suomen valtakunnallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä.
Kuva: Samu Virkki, 2016.

Turun läntistä keskustaa tuomiokirkon tornista kuvattuna. Etualalla näkyy myös korona-ajan terassi tuomiokirkon edustan aukiolla. Kuva: Karolina Jalarvo, 2020, ELY-keskus.

Turun läntistä keskustaa tuomiokirkon tornista kuvattuna. Etualalla näkyy myös korona-ajan terassi tuomiokirkon edustan aukiolla. Kuva: Karolina Jalarvo, 2020, ELY-keskus.

Naantalin vanhan puukaupunginosan idylliä kesällä 2012. Kuva: Marie Nyman, ELY-keskus.

Naantalin vanhan puukaupunginosan idylliä kesällä 2012. Kuva: Marie Nyman, ELY-keskus.

Kadunristeys Turun Luostarinmäen käsityöläismuseossa. Kuva: Karolina Jalarvo, 2020, Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Kadunristeys Turun Luostarinmäen käsityöläismuseossa.
Kuva: Karolina Jalarvo, 2020, Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Laitilan Untamalan raittikylä. Kuva: Kirsti Virkki, 2019, Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Laitilan Untamalan raittikylä. Kuva: Kirsti Virkki, 2019, Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Talvimaisema Untamala-Kodjalassa. Kuva: Kirsti Virkki, 2012.

Talvimaisema Untamala-Kodjalassa. Kuva: Kirsti Virkki, 2012.

Korpoström-Jurmo, Saaristomeri. Kuva: ELY-keskus, 2013.

Korpoström-Jurmo, Saaristomeri. Kuva: ELY-keskus, 2013.

Lahden poukama, veneitä ja taloja Aspö, Saaristomeri. Kuva: tuntematon, 2013.

Lahden poukama, veneitä ja taloja Aspö, Saaristomeri. Kuva: ELY-keskus, 2013.

Ruissalon telakkaranta. Kuva: ELY-keskus, 2012.

Ruissalon telakkaranta. Kuva: ELY-keskus, 2012.

Jokirantaa Turun keskussa. Kuva: ELY-keskus, 2012.

Jokirantaa Turun keskussa. Kuva: ELY-keskus, 2012.

Louhisaaren kartano, Mynälahti. Kuva: Marie Nyman, 2013.

Louhisaaren kartano, Mynälahti. Kuva: Marie Nyman, 2013, ELY-keskus.

Talaita Högsåran rannassa. Kuva: Marie Nyman, 2013.

Talaita Högsåran rannassa. Kuva: Marie Nyman, 2013, ELY-keskus.

Nautelankosken vanha mylly ja silta. Mylly valmistui 1806 ja sen toiminta loppui 1960-luvulla, mutta se kunnostettiin 1992, jolloin siitä tuli osa Nautelankosken museota. Kuva: Kirsti Virkki, 2013.

Nautelankosken vanha mylly ja silta. Mylly valmistui 1806 ja sen toiminta loppui 1960-luvulla, mutta se kunnostettiin 1992, jolloin siitä tuli osa Nautelankosken museota. Kuva: Kirsti Virkki, 2013, ELY-keskus.

Turun hevosraitiotien (1889–1892) tallirakennus. Kuva: Karolina Jalarvo, 2020, ELY-keskus.

Turun hevosraitiotien (1889–1892) tallirakennus. Kuva: Karolina Jalarvo, 2020, ELY-keskus.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow