yhteistoiminta

Etusivu / Posts tagged "yhteistoiminta"
Varsinais-Suomen ilmastovastuujaosto jäsenineen on aktiivinen ilmastotoimija

Varsinais-Suomen ilmastovastuujaosto jäsenineen on aktiivinen ilmastotoimija

Varsinais-Suomen ilmastovastuujaosto kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseen 11.6.2021. Tällä kertaa keskityttiin jäsenistön edustamien tahojen ilmastokuulumisiin. Keskusteltavaa riitti niin paljon, että osa kuulumisista jouduttiin ajan puutteen vuoksi siirtämään seuraavaan kokoukseen. Yhteistyössä nähdään voimaa ja kokouksessa nousi esiin halu vahvistaa yhteistä viestintää ja rahoituskanavien hyödyntämistä. Ilmastotoimissa on alueella paljon vipinää. Tässä joitakin poimintoja kokouksessa esiin tuoduista onnistumisista ja…

Jatka lukemista
Maakuntastrategian kumppanuuswebinaari 18.8.2021

Maakuntastrategian kumppanuuswebinaari 18.8.2021

Varsinais-Suomen maakuntastrategiatyön kumppanuuswebinaari järjestetään 18. elokuuta klo 9-11:30!  Webinaarissa tutustutaan strategialuonnokseen ja keskustellaan yhteisen valmistelun opeista ja siitä, miten teemme yhdessä strategiasta totta. Aiheeseen paneudutaan sekä valmistelutyöhön osallistuneista koostuvan paneelin että kaikille tarkoitettujen pienryhmäkeskustelujen avulla. Tilaisuus on avoin kaikille maakunnan kehittämisestä kiinnostuneille. Erityisesti mukaan toivotaan maakuntastrategian valmistelun eri vaiheisiin osallistuneita henkilöitä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin sivuilla…

Jatka lukemista
Suomi nousi ykkössijalle kestävän kehityksen kansainvälisessä maavertailussa

Suomi nousi ykkössijalle kestävän kehityksen kansainvälisessä maavertailussa

Ulkoministeriö kertoo 14.6.2021 julkaistussa tiedotteessaan Suomen nousseen  ensikertaa ykkössijalle kestävän kehityksen maavertailussa. YK ja Bertelsmann-säätiö toteuttavat vertailun vuosittain, ja Suomi on aiemminkin ollut kärkikolmikossa yhdessä Tanskan ja Ruotsin kanssa. Vertailussa arvioidaan, miten valtiot edistävät globaalia kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:tä ja siihen kuuluvia kestävän kehityksen tavoitteita. Vertailun mukaan Suomi on saavuttanut tai on lähellä saavuttaa…

Jatka lukemista
Ilmastotavoitteiden kiristyessä energianeuvonnan tarve kasvaa

Ilmastotavoitteiden kiristyessä energianeuvonnan tarve kasvaa

Energiavirasto ja Motiva kertovat tiedotteessaan 24.5.2021 Energiaviraston rahoittamasta energianeuvonnasta, jota on tehty kaikissa Suomen maakunnissa jo kaksi vuotta. Motiva vastaa energianeuvojien kouluttamisesta, neuvontamateriaaleista sekä kampanjakonsepteista. Energianeuvojat neuvovat kuntalaisia, kuntia ja pk-yrityksiä energia-asioissa, olipa sitten kyse omakotitalon lämmitysmuodon valinnasta, tai kunnan energiakatselmuksen käynnistämisestä. – Energianeuvonnan laajentuminen koko Suomeen kaksi vuotta sitten oli merkittävä ilmastotoimi. Suomen tavoitellessa…

Jatka lukemista
Satakunta-strategian luonnos 1 kommentoitavana 21.5.-9.8.2021

Satakunta-strategian luonnos 1 kommentoitavana 21.5.-9.8.2021

Satakunta-strategian ensimmäinen luonnos on kommentoitavana 21.5.-9.8.2021. Ensimmäinen strategialuonnos sisältää Satakunnan tilannekuvan, maakunnan pitkän aikavälin tahtotilan (maakuntasuunnitelma 2050), maakuntaohjelman 2022-2025 ja älykkään erikoistumisen strategian 2021-2027 alustavat sisällöt. Maakuntaohjelman toimintalinjoilla tähdätään maakunnan kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistamiseen maakuntaohjelmakaudella 2022-2025. Toimintalinjojen mukaisen kehittämisen kautta tavoitellaan Satakunta-strategian tulevaisuuskuvaa 2050 elinvoimaisesta, energisestä ja uudistuvasta, hyvinvoivasta ja vetovoimaisesta sekä vastuullisesta ja osaavasta…

Jatka lukemista
Pilottikohteita haussa vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmään

Pilottikohteita haussa vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmään

Hiilineutraalisuomi.fi kertoo 15.5.2021 julkaistussa jutussaan Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINOn etsivän syksyllä kokoontuvaan vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmään hankesuunnitteluvaiheen rakennushankkeita ja vähähiilisestä rakentamisesta motivoituneita hankkijoita. KEINOn asiantuntijat auttavat mukaan valittavia toimijoita hiilijalanjäljen huomioimisessa, vaihtoehtojen priorisoinnissa, laskennan työkaluissa sekä soveltuvien vähähiilisyystavoitteiden ja -kriteerien asettamisessa hankintoihin. Sparraus tuottaa tietoa ja kokemuksia siitä, miten hiilijalanjälkilaskenta on järkevää ottaa…

Jatka lukemista
SYKE Policy Brief: Kestävä tulevaisuus rakennetaan kunnissa

SYKE Policy Brief: Kestävä tulevaisuus rakennetaan kunnissa

Suomen ympäristökeskuksen 12.5.2021 julkaistussa artikkelissa muistutetaan kunnissa tehtävän päätöksenteon tärkeydestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. SYKE kannustaa uudessa Policy Brief -julkaisussaan kuntia ottamaan ilmastonmuutos ja luontokato haltuun, tukemaan kuntalaisten arjen kestäviä valintoja ja hakemaan kestäviä ratkaisuja yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Julkaisu on suunnattu kuntien päättäjille, luottamushenkilöille ja kaikille kuntalaisille. Kuntapäättäjät ovat avainasemassa kestävän yhteiskunnan rakentamisessa ja kestävyysajattelu olisi…

Jatka lukemista
Pitkäjänteinen työ Saaristomeren hyväksi saa uutta pontta

Pitkäjänteinen työ Saaristomeren hyväksi saa uutta pontta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kertoo tiedotteessaan 5.5.2021 Varsinais-Suomen Ely-keskuksen hankkeesta, jossa selvitetään mahdollisuuksia poistaa Saaristomeren valuma-alueen hajakuormitus Itämeren suojelukomission HELCOMin ns. hot spot-listalta. Hot spot -hankkeessa arvioidaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi tehtyjä toimenpiteitä Suomen ainoan hot spotin poiston näkökulmasta. Tämän jälkeen pyritään tunnistamaan ravinnekuormituksen vähentämistä hankaloittavat tekijät ja luodaan tiekartta ongelmien ratkaisemiseksi. Tiekarttaa toteutetaan Saaristomeri-ohjelmassa vuoteen 2027…

Jatka lukemista
SUOMI-hanke etsii keinoja sopeutua muuttuvaan ilmastoon

SUOMI-hanke etsii keinoja sopeutua muuttuvaan ilmastoon

Ilmatieteen laitos koordinoi Suomen ilmastopaneelin Sopeutumisen alueelliset ulottuvuudet ja ohjauskeinot muuttuvaan ilmastoon SUOMI-hanketta. Hankkeessa tuotetaan synteesitietoa kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman ja ilmastolain valmistelua varten. Työn keskipisteessä ovat erityisesti alueellisesti tarkat riskiarviot nyky- ja tulevassa ilmastossa, sopeutumisen ohjauskeinot sekä sopeutumisen kustannukset ja hyödyt. Hankkeen tavoitteena on tuoda mahdollisimman laaja ilmastonmuutoksen sopeutumista edistävä tutkimusyhteisö ja tiedontuottajat yhden pöydän…

Jatka lukemista
Osallistu ja kommentoi Luonnon virkistyskäytön strategiaa

Osallistu ja kommentoi Luonnon virkistyskäytön strategiaa

Ympäristöministeriön uutisessa 23.4.2021 pyydetään kansalaisia kommentoimaan uutta luonnon virkistyskäytön strategiaa. Luonnon virkistyskäytön strategian tavoitteena on tuoda luonnon virkistyskäytön hyötyjä suomalaisten tietoon ja käyttöön. Strategia on osa hallitusohjelmaa ja se valmistellaan tänä vuonna. ”Kevät on luonnossa liikkumisen kulta-aikaa. Nyt on myös hyvä hetki kertoa, miten sitä kannattaisi edistää. Strategian laadinta on päässyt vauhtiin, mutta kansalaisten täydentäviä…

Jatka lukemista