yhteistoiminta

Etusivu / Posts tagged "yhteistoiminta"
Asukkaat mukaan kunnan ilmastotyöhön -webinaari 12.4.2022

Asukkaat mukaan kunnan ilmastotyöhön -webinaari 12.4.2022

Suomen ympäristökeskus ja Kuntaliiton Kuntademokratiaverkosto järjestävät webinaarin, jossa pohditaan lähidemokratian mahdollisuuksia ilmastotyössä, tutustutaan Lappeenrannan kokemuksiin asukkaista ilmastoajureina ja kuullaan kiinnostavia esimerkkejä kuntien ilmasto- ja kiertotalousyhteistyöstä asukkaiden kanssa. Ohjelma: 15:00 Puheenjohtajan avaus, erityisasiantuntija Päivi Kurikka, Kuntaliitto 15:05 Kunta yhteisen toimintakyvyn kasvattajana – yhteistoiminnan ja itseorganisoitumisen mahdollisuudet käyttöön, Maija Faehnle, Suomen ympäristökeskus SYKE 15:15 Asukkaiden ilmastovaikuttaminen, Ilkka Räsänen, Lappeenranta 15:25…

Jatka lukemista
Ilmastotyö nivottava kunnan talousprosesseihin -webinaari 6.4.2022

Ilmastotyö nivottava kunnan talousprosesseihin -webinaari 6.4.2022

Fisu-verkoston talous- ja ilmastojohtamisen kehittämishanke (REETTA) järjestää Ilmastotyö nivottava kunnan talousprosesseihin -webinaarin 6.4.2022 klo 13-15.  Webinaarissa FISU -verkoston kunnat Ii, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Riihimäki ja Turku kertovat kehittämistyöstään ilmasto- ja talousnäkökulmien yhteen sovittamisessa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen (motiva.fi)

Jatka lukemista
Lakisääteisillä ilmastosuunnitelmilla vahvistusta pienten ja keskisuurten kuntien ilmastotyöhön

Lakisääteisillä ilmastosuunnitelmilla vahvistusta pienten ja keskisuurten kuntien ilmastotyöhön

Suomen ympäristökeskus SYKE kertoo 23.2.2022 julkaistussa artikkelissaan ympäristöministeriön toimeksiannosta tekemästään selvityksestä, jossa kartoittettiin, miten kunnat voitaisiin ilmastolaissa velvoittaa laatimaan ilmastosuunnitelma.  ”Samalla kun ilmastosuunnitelmat auttavat saavuttamaan Suomen ilmastotavoitteita, ne on myös nähtävä kunnille mahdollisuutena saada kustannussäästöjä ja edistää aluetaloutta”, selvityksen vastuullinen johtaja, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta sanoo. SYKEn esityksen mukaan kuntien ilmastosuunnitelman tulisi sisältää toimenpideohjelman…

Jatka lukemista
Varsinaissuomalaisissa kunnissa ahkeraa luonnonhoitotyötä

Varsinaissuomalaisissa kunnissa ahkeraa luonnonhoitotyötä

Valonia kertoo 15.2.2022 julkaistussa artikkelissaan Varsinais-Suomen kunnissa Helmi-elinympäristöohjelman tuella käynnistetyistä luonnonhoitotöistä. Helmi-hankkeesta on myönnetty avustusta yhdeksälle varsinais-suomalaiselle kunnalle yhteensä 800 000 euroa. Kunnostettavissa kohteissa tehdään mm. puuston ja ruovikoiden raivauksia umpeen kasvun ehkäisemiseksi, ennallistetaan soita ja puroja ja kunnostetaan saariston perinnebiotooppeja. Kunnostuskohteille on laadittu kohdekyltit, joissa kerrotaan kohteen erityispiirteistä. Kyltit asennetaan maastoon sitä mukaa, kun…

Jatka lukemista
Yrittäjät kestävyyshaasteiden ratkaisijoina -koulutukset maaliskuussa 2022

Yrittäjät kestävyyshaasteiden ratkaisijoina -koulutukset maaliskuussa 2022

Valonia järjestää maaliskuussa 2022 Yrittäjät kestävyyshaasteiden ratkaisijoina -koulutussarjan, jossa pureudutaan pk-sektorin yrityksen ilmastotoimiin, muutokseen varautumiseen ja sen mahdollisuuksiin. Koulutussarja koostuu kuuden kunnan koulutuskierroksesta sekä syventävistä verkkotyöpajoista. Koulutukset ovat maksuttomia ja kaikille avoimia, ja niihin voi osallistua yrityksen kotikunnasta riippumatta. Lue lisää koulutuksista: Energiatehokkuustoimilla säästöä ja päästövähennyksiä 1.3. klo 9–11 Kasvua kiertotaloudesta 8.3. klo 14–16 Ilmastotoimien vaikutukset maatalousyrityksille…

Jatka lukemista
Leader Ravakka kannustaa ympäristötyöhön

Leader Ravakka kannustaa ympäristötyöhön

Leader Ravakka on tehnyt kestävän kehityksen lupauksen osoituksena sitoutumisesta ympäristötyöhön. Lupauksen avulla Leader Ravakka haluaa myös innostaa muita edistämään toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita.   Leader Ravakan lupaus on jaettu kymmeneen aihealueeseen. Mukana on mm. kierrätykseen, hankintoihin, veden käyttöön ja esteettömyyteen liittyviä toimia. Lupauksen myötä yhdistyksen työntekijät ovat myös lupautuneet vähintään kerran vuodessa osallistumaan johonkin kampanjaan…

Jatka lukemista
Varsinais-Suomessa kehitetään ilmastoystävällistä lounasmallia

Varsinais-Suomessa kehitetään ilmastoystävällistä lounasmallia

Yle kertoo uutisessaan 23.2.2022 Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen Hiililounas-hankkeesta, jossa kehitetään ilmastovaikutuksiltaan pienempää lounasruokailumallia. Lounasmalli rakennetaan keräämällä tutkimustietoa paikallisten kasviproteiinien hiilijalanjäljistä. Kasviproteiinien hiilijalanjärjistä on toistaiseksi vähän tutkimustietoa, sillä laskelmien tekeminen on alkutuottajien ja pienten yritysten näkökulmasta kallista ja työlästä. Hiililounas -hanke tuo tuottajat ja tutkijat yhteen tiedon keräämiskesi ja tulevaisuudessa tietoa ruuan hiilijalanjäljestä voidaan hyödyntää…

Jatka lukemista
Kestävä kuntatyö 22.3.2022

Kestävä kuntatyö 22.3.2022

Circwaste, Canemure, FISU, FISS, Hinku, KETS, Luontokunnat, SYKE, Motiva, Kuntaliitto, YM ja Energiavirasto kutsuvat kaikki Suomen kunnat Kestävä kuntatyö -ymmärrystä ja yhteistyötä -seminaariin 22.3.2022 klo 9 – 15.30.  ”Tilaisuus tarjoaa kattavan katsauksen ajankohtaisista lakiuudistuksista kestävyyden eri teemoista. Lisäksi tilaisuudessa paneudutaan rohkeasti haastaviin, mutta vaikutuksiltaan merkittäviin ja laaja-alaisiin teemakokonaisuuksiin hyödyntäen eri kuntaverkostojen sekä järjestäjäorganisaatioiden vahvuuksia sekä viimeisimpiä tutkimustuloksia. Tilaisuudessa kuulet myös konkreettisia käytännön…

Jatka lukemista
Materiaalitorilla on jo yli 1500 käyttäjää!

Materiaalitorilla on jo yli 1500 käyttäjää!

Motiva kertoo 10.2.2022 ilmestyneessä uutiskirjeessään Materiaalitorin ilahduttavasti kasvaneesta käyttäjämäärästä. Rekisteröityneitä yrityksiä on jo yli 1500. Materiaalitorin avulla yritykset voivat löytää yhteistyökumppaneita tuotannossaan syntyvien sivuvirtojen hyödyntämiseksi. Tämä auttaa pienentämään yritysten jätehuoltokustannuksia ja pitämään materiaalit kierrossa pidempään. Saattaa jopa syntyä aivan uutta liiketoimintaa tai tuotteita. ”Materiaalitori edistää jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä tarjoamalla kohtaamispaikan, jossa kierrätysmateriaalien tarjoajat ja…

Jatka lukemista
Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden suurimmat hidasteet

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden suurimmat hidasteet

Green Building Council Finland kertoo tiedotteessaan 10.2.2022 kaupunkiseutukohtaisten työpajojen ja kyselyn avulla tekemästään kiertotalouden markkinakatsauksesta. Kyselyyn saatiin vastauksia kattavasti kiinteistö- ja rakennusalan eri toimijoilta ja selvisi, että kiertotalousratkaisuja on jo olemassa kaikkiin rakennusten elinkaaren vaiheisiin. Suurimpana ongelmana kiertotalouden toteuttamiselle nähtiin se, että tilaajat eivät tunne kiertotalousmahdollisuuksista, minkä vuoksi vaaditut hinnoittelumallit eivät sovellu kiertotalousratkaisuille. ”Yrityksillä on…

Jatka lukemista