yhteistoiminta

Etusivu / Posts tagged "yhteistoiminta"
Turun AMK:lle rahoitusta monialaiseen hulevesihallintaratkaisuja kehittävään hankkeeseen

Turun AMK:lle rahoitusta monialaiseen hulevesihallintaratkaisuja kehittävään hankkeeseen

Turun ammattikorkeakoulu kertoo uutisessaan 24.11.2021 sen hulevesihallintaratkaisuja kehittävään hankkeeseen myönnetystä lähes 800 000 euron rahoituksesta. Rahoituksen on myöntänyt Opetus- ja kulttuuriministeriö. Ilmastonmuutoksen myötä kaupunkialueiden tulvariski on kasvanut ja lisääntyneet sateet lisäävät myös vesistöjen ravinnekuormaa. Turun AMK etsii monialaisessa yhteistyössä ratkaisuja näihin ongelmiin Intelligent and Sustainable Stormwater Management -hankkeessa (ISMO). Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin kanssa….

Jatka lukemista
Avustuksista lisää ruutia kuntien ilmastotyöhön

Avustuksista lisää ruutia kuntien ilmastotyöhön

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 16.11.2021 kuntien ilmastotoimien toteuttamiseen myönnetyistä avustuksista. Avustusta on myönnetty 14 alueelliselle hankkeelle, joissa tarjotaan asiantuntijatukea kunnille ilmastotoimien toteuttamiseen ja siihen liittyvän rahoituksen hakemiseen.  ”Alueellisen ilmastotyön pullonkauloja voi selvittää parhaiten siellä, missä ollaan lähellä sekä ongelmaa että sen ratkaisua. Kuntien ilmastotyötä on tärkeää vauhdittaa, sillä kunnilla on käytössään monia ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta tärkeitä keinoja,…

Jatka lukemista
Teknologiaratkaisut apuna ilmastonmuutoksen hillinnässä

Teknologiaratkaisut apuna ilmastonmuutoksen hillinnässä

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) järjesti Ilmastotalkoot Satakunnassa -webinaarin 17.11.2021. Webinaarin teemana oli ”Teknologiaratkaisut apuna ilmastonmuutoksen hillinnässä”. Tilaisuudessa kuultiin energia-alan asiantuntijoiden ja maakunnan alueella toimivien yritysten puheenvuoroja, joissa keskityttiin ilmastotavoitteiden saavuttamiseen teknologiaratkaisujen näkökulmasta. Puheenvuoroissa nousivat ilmastotyön haasteiden rinnalla esiin uusien teknologioiden kehittämisen tuomat mahdollisuudet, ja yritysten tahtotila ratkaisujen löytämiseen. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi kaupunginjohtaja emeritus Jukka Moilanen. ”Ihminen…

Jatka lukemista
Joukkovoimaa kestävissä kaupungeissa – ratkaisut jakoon! -seminaari 7.12.2021

Joukkovoimaa kestävissä kaupungeissa – ratkaisut jakoon! -seminaari 7.12.2021

Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelma järjestää tiistaina 7.12. Joukkovoimaa kestävissä kaupungeissa -seminaarin.  ”Kestävän kaupunkikehityksen kentällä tapahtuu koko ajan valtavasti. Kaupungit ovat aktiivisia kehittäjiä ja mahdollistajia, ja useat verkostot kokoavat kaupunkeja ja kuntia kestävyysteemojen ääreen. Yhteisenä haasteenamme on saada tieto parhaista käytännöistä leviämään. Miten varmistaa, että opit saadaan laajasti käyttöön?” Seminaari järjestetään verkossa ja ympäristöministeriön Pankkisalissa (Aleksanterinkatu…

Jatka lukemista
Suomi allekirjoitti kestävää ja oikeudenmukaista veden käyttöä edistävän sitoumuksen

Suomi allekirjoitti kestävää ja oikeudenmukaista veden käyttöä edistävän sitoumuksen

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 5.11.2021 Suomen allekirjoittaneen Glasgow’n ilmastokokouksessa Fair Water Footprints –julistuksen. Julistus on ensimmäinen kansainvälinen sitoumus vastuulliseen veden käyttöön. Suomella on vuodesta 2017 ollut oma vesivastuusitoumus ja nyt allekirjoitettu julistus on askel kohti vastuullisen vedenkäytön edistämistä kansainvälisesti. Vedenkäytöllämme on vaikutuksia myös kotimaan rajojen ulkopuolella, sillä yli puolet suomalaisten vesijalanjäljestä muodostuu ulkomailla tuotettujen tuotteiden kulutuksesta….

Jatka lukemista
Paraisten kaupungilla ollaan tyytyväisiä LED-katuvaloihin

Paraisten kaupungilla ollaan tyytyväisiä LED-katuvaloihin

Paraisten kaupunki on vähentänyt sähkönkulutusta ja alentanut katuvalaistuksen kustannuksia vaihtamalla vanhat katulamput led-valoihin. Paraisten kaupungin vastuulla on noin 4700 katuvalaisinta, joista jo 3000 toimii led-lampuilla. Valaisimien vaihto led-lamppuihin on vähentänyt valaisinkohtaista sähkönkulutusta puoleen entisestä, joidenkin valaisimien kohdalla jopa 70%! Led-tekniikka on kehittynyt nopeasti ja samalla valaisinten hankintahinnat ovat pudonneet. Yhden led-valaisimen hankintahinta vaihtelee nykyään 130-200…

Jatka lukemista
Loimijoen uoma ennallistettiin talkoovoimin Huittisissa

Loimijoen uoma ennallistettiin talkoovoimin Huittisissa

Maaseudun tulevaisuus kertoo 2.11.2021 julkaistussa artikkelissaan Huittisissa innostaneesta virtavesikunnostuksesta. Hankkeessa kunnostettiin Loimijokeen kuuluvan Loimankosken yläpuolinen osa, Vuorisenlahti.  Kunnostushanke sai alkunsa paikallisen asukkaan aloitteesta ja pian innokkaita kunnostajia oli jonoksi asti! Umpeen kasvanut uoma sai täysin uuden ilmeen, ja hankkeen yhteydessä toteutettu lähiympäristön kunnostus on tehnyt alueesta kutsuvan virkistysalueen. ”Alueen arvo on noussut kaikilla mittareilla, niin…

Jatka lukemista
Haluaisitko ryhtyä Saaristomeren biosfäärilähettilääksi? Ilmoittaudu koulutukseen 25.11. mennessä!

Haluaisitko ryhtyä Saaristomeren biosfäärilähettilääksi? Ilmoittaudu koulutukseen 25.11. mennessä!

Turun Sanomat kertoo 29.10.2021 julkaistussa artikkelissaan Saaristomeren biosfäärialueesta, jolle etsitään biosfäärilähettiläitä. Saaristomeren Unesco-biosfäärialue, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi ja Turun yliopiston Brahea-keskus järjestävät talven ja kevään aikana viidestä tapaamisesta koostuvan koulutuksen, joissa opitaan biosfäärialueesta, UNESCO-ohjelmasta, kestävyydestä, ainutlaatuisesta Saaristomerestä ja tarinankerronnasta. Biosfäärilähettilään tehtävänä on välittää tietoa biosfäärialueesta ja sen toiminnasta. ”Saaristomeren UNESCO-biosfäärialuen päätavoitteena on löytää kestäviä tapoja…

Jatka lukemista
Save the date: Kuntaverkostojen yhteistilaisuus 22.3.2022

Save the date: Kuntaverkostojen yhteistilaisuus 22.3.2022

Kuntaverkostot Canemure, Circwaste, FISS, FISU, Hinku, KETS ja Luontokunnat järjestävät tiistaina 22.3.2022 vuosittaisen kuntatapahtuman, jonka tarkoituksena on tukea kuntia ilmastonmuutoksen hillintään, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvässä työssä. Koska tilaisuuden halutaan palvelevan kuntia mahdollisimman hyvin, pyydetään osallistujia vastamaan oheiseen kyselyyn toiveistanne tulevan tilaisuuden sisällöstä ja käytännön toteutuksesta 11.11.2021 mennessä. Linkki webropol-kyselyyn Suuret kiitokset arvokkaista…

Jatka lukemista
Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattorit -työpaja 17.11.2021

Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattorit -työpaja 17.11.2021

Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorityö -hanke (KEKANUA) järjestää keskiviikkona 17.11. klo 9 – 12 työpajan kaupunkikestävyyden avainindikaattoreista. Hanke on loppusuoralla, ja alustava ehdotus kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattoreiksi on juuri valmistumassa. Työpajassa toivotaan keskustelua ja kommentteja ehdotuksen sisällöstä. Alustava ohjelma: Alkusanat, Ympäristöministeriö Tiivis hanke-esittely: mihin ”Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorityö” tähtää? Hankkeen ehdottamien avainindikaattoreiden esittely Ehdotusten kriittinen pureskelu pienryhmissä ja yhteinen…

Jatka lukemista