yhteistoiminta

Etusivu / Posts tagged "yhteistoiminta"
Kiinteistö-ja rakennusalan kiertotaloustapaamiset syksyllä 2021

Kiinteistö-ja rakennusalan kiertotaloustapaamiset syksyllä 2021

Green Building Council Finlandin KIRA-kioski -hanke järjestää syksyn aikana kiertotaloustyöpajoja kiinteistö- ja rakennusalan yrityksille. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu oman alueesi tapahtumaan Green Building Council Finlandin sivuilla: 15.10. Tampereen seutu  29.10. Pääkaupunkiseutu 19.11. Turun seutu 26.11. Oulun seutu Ehdit myös vielä vastata työpajojen pohjana käytettävään kyselyyn pe 10.9. mennessä!

Jatka lukemista
Climate change adaptation in education -workshop 16.9.2021

Climate change adaptation in education -workshop 16.9.2021

Ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi olisi myös hyvä oppia sopeutumaan muuttuvan ilmaston aiheuttamiin muutoksiin. Mutta miten sopeutumista opetetaan? Tervetuloa työpajaan, jossa keskustellaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen opettamisesta eri koulutusasteilla. Tilaisuus on suunnattu niin peruskoulujen ja lukioiden kuin ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujenkin henkilöstölle. Työpajan tavoitteena on tunnistaa sopiva lähestymistapa aiheeseen oppilaiden ikä huomioiden. Työpajasta saat myös kontakteja ja uusia ideoita …

Jatka lukemista
Reilun kiertotalouden valmennus kunnille -hae mukaan 2.11. mennessä

Reilun kiertotalouden valmennus kunnille -hae mukaan 2.11. mennessä

Motiva Oy ja Ympäristöministeriö tarjoavat osana Kestävä kaupunki -ohjelmaa kunnille Reilun kiertotalouden valmennusta. Valmennus antaa kunnille asiantuntija-apua sosiaalista kestävyyttä ja kiertotaloutta edistävien ratkaisujen tekemiseen.  Valmennukseen voi osallistua uudella tai jo olemassa olevalla kehittämistoimenpiteellä, tai osalla laajempaa kehittämisprosessia. Valmennukseen valittavien hankkeiden kriteereinä ovat hankkeen poikkihallinnollisuus ja vaikuttavuus. Toimi tai sen osa tulee toteuttaa sellaisessa aikataulussa, että…

Jatka lukemista
Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelma käynnistää vahvan alueellisen yhteistyön elintarvikeketjussa

Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelma käynnistää vahvan alueellisen yhteistyön elintarvikeketjussa

Pyhäjärvi-instituutti kertoo tiedotteessaan 6.9.2021 alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelman käynnistämisestä Lounais-Suomessa. Ohjelma tähtää tuotantoketjujen monipuoliseen tutkimukseen ja kehittämiseen. ”Toiminnassa keskitytään mm. hiilineutraaliin tuotantoon, tuotannon sivuvirtojen hyödyntämiseen, peltojen kasvukuntoon, bioturvaan, keinoälyyn maatilojen toiminnassa ja eläinten hyvinvoinnissa sekä kalatalouteen. Lisäksi panostetaan elintarviketeollisuuden ja uusien liiketoimintojen kehittämiseen. Kotimainen ruokaturva, huoltovarmuus ja viestintä ovat myös toiminnan keskiössä.” Lue Pyhäjärvi-instituutin tiedote…

Jatka lukemista
Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 -sidosryhmätilaisuus 21.9.2021

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 -sidosryhmätilaisuus 21.9.2021

Läntisen Suomen alueelle laaditaan yhteinen, vuoteen 2050 ulottuva vesihuoltostrategia. Tilaisuuden tavoitteena on tehdä strategiatyö ja sen tavoitteet tutuiksi, sekä kuulla laajasti alueen vesihuollon eri toimijoita.  Tilaisuus koostuu valmistelluista esityksistä sekä yhteisistä vuorovaikutteisista osioista. Kaikilla osallistujilla on mahdollisuus jättää jälkensä strategiatyöhön! Voit osallistua myös pelkkään ennakkokyselyyn. Sidosryhmätilaisuus järjestetään Teams -yhteydellä tiistaina 21.9. klo 9-12. Ilmoittautuminen 6.9. mennessä! Tilaisuuden…

Jatka lukemista
Ruovikkoa raivataan nyt useilla merenlahdilla – linnustollisesti tärkeitä kohteita kuntoon syksyn aikana

Ruovikkoa raivataan nyt useilla merenlahdilla – linnustollisesti tärkeitä kohteita kuntoon syksyn aikana

Valonia kertoo tiedotteessaan 23.8.2021 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja alueen kuntien kunnostavan ranta-alueita syksyn aikana ruovikoiden niitolla. Tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta raivaamalla järviruo’on valtaamia ranta-alueita. Rantavedet ovat viime vuosikymmeninä päässeet rehevöitymään pelloilta tulevien ravinnevalumien ja laidunnuksen vähenemisen vuoksi. Alueiden ennallistaminen on tärkeää monien lajien säilymiselle, sillä esim. muuttolinnut käyttävät rantoja levähdyspaikkoinaan. Ruovikon taltuttamiseksi työtä on tehtävä…

Jatka lukemista
Järviruoko muuntuu riesasta hyödykkeeksi

Järviruoko muuntuu riesasta hyödykkeeksi

Ympäristöministeriö kertoo uutisessaan 18.8.2021 Turun ammattikorkeakoulun Järviruoko hyötykäyttöön -hankkeesta, jossa etsitään kaupallista käyttöä järviruo’olle. Tavoitteena on kehittää tekniikka ruo’on poistamiseen ja menetelmä ruo’on määrän arviointiin suurella alueella. Hanke madaltaa kynnystä hyödyntää ruokoa hoitamalla lupa-asiat kuntoon. Lisäksi hankkeessa etsitään tapoja hyödyntää ruokoa kaupallisesti. Hanketta vetää Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja Juha Kääriä. Hänellä on halu löytää konkreettisia keinoja…

Jatka lukemista
Turku Energian ja Turun kaupungin yhteinen metsityshanke

Turku Energian ja Turun kaupungin yhteinen metsityshanke

Turku Energia kertoo tiedotteessaan 19.8.2021 yhdessä Turun kaupungin kanssa toteuttamastaan metsittämishankkeesta, jossa istutettiin 5000 puuntainta Turun lentokentän pohjoispuolella sijaitsevalle vanhalle maankaatopaikalle. Metsityshanke on osa Turun kaupungin uutta metsäsuunnitelmaa, jonka tavoitteena on lisätä ja turvata Turun luonnon monimuotoisuutta, metsien virkistyskäyttöä ja päästöjen kompensointia metsien hiilinieluja kasvattamalla. Turun kaupungilla on tavoitteena saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2029 mennessä. Hiilinielujen…

Jatka lukemista
Ilmoita vesistöhavainnoistasi Järvi & meriwikissä!

Ilmoita vesistöhavainnoistasi Järvi & meriwikissä!

Järvi & meriwiki on verkkopalvelu, johon kansalaiset ja viranomaiset voivat kirjata vesistöistä tehtyjä havaintoja. Palvelusta löytyy perustiedot Suomen kaikista vähintään hehtaarin kokoisista järvistä ja merialueista. Etsi palvelusta oma lähivetesi ja täydennä sen tietoja omilla havainnoillasi! ”Veden tuntija on se, joka on kastellut siinä varpaansa” Kesäisin Järvi & meriwikiin kaivataan erityisesti sinilevähavaintoja, mutta mielenkiintoisia ovat myös…

Jatka lukemista
Satakunta-strategian luonnos 1 kommentoitavana 21.5.-9.8.2021

Satakunta-strategian luonnos 1 kommentoitavana 21.5.-9.8.2021

Satakunta-strategian ensimmäinen luonnos on kommentoitavana 21.5.-9.8.2021. Ensimmäinen strategialuonnos sisältää Satakunnan tilannekuvan, maakunnan pitkän aikavälin tahtotilan (maakuntasuunnitelma 2050), maakuntaohjelman 2022-2025 ja älykkään erikoistumisen strategian 2021-2027 alustavat sisällöt. Maakuntaohjelman toimintalinjoilla tähdätään maakunnan kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistamiseen maakuntaohjelmakaudella 2022-2025. Toimintalinjojen mukaisen kehittämisen kautta tavoitellaan Satakunta-strategian tulevaisuuskuvaa 2050 elinvoimaisesta, energisestä ja uudistuvasta, hyvinvoivasta ja vetovoimaisesta sekä vastuullisesta ja osaavasta…

Jatka lukemista