yhteistoiminta

Etusivu / Posts tagged "yhteistoiminta" (Page 2)
Leader Ravakka kannustaa ympäristötyöhön

Leader Ravakka kannustaa ympäristötyöhön

Leader Ravakka on tehnyt kestävän kehityksen lupauksen osoituksena sitoutumisesta ympäristötyöhön. Lupauksen avulla Leader Ravakka haluaa myös innostaa muita edistämään toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita.   Leader Ravakan lupaus on jaettu kymmeneen aihealueeseen. Mukana on mm. kierrätykseen, hankintoihin, veden käyttöön ja esteettömyyteen liittyviä toimia. Lupauksen myötä yhdistyksen työntekijät ovat myös lupautuneet vähintään kerran vuodessa osallistumaan johonkin kampanjaan…

Jatka lukemista
Varsinais-Suomessa kehitetään ilmastoystävällistä lounasmallia

Varsinais-Suomessa kehitetään ilmastoystävällistä lounasmallia

Yle kertoo uutisessaan 23.2.2022 Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen Hiililounas-hankkeesta, jossa kehitetään ilmastovaikutuksiltaan pienempää lounasruokailumallia. Lounasmalli rakennetaan keräämällä tutkimustietoa paikallisten kasviproteiinien hiilijalanjäljistä. Kasviproteiinien hiilijalanjärjistä on toistaiseksi vähän tutkimustietoa, sillä laskelmien tekeminen on alkutuottajien ja pienten yritysten näkökulmasta kallista ja työlästä. Hiililounas -hanke tuo tuottajat ja tutkijat yhteen tiedon keräämiskesi ja tulevaisuudessa tietoa ruuan hiilijalanjäljestä voidaan hyödyntää…

Jatka lukemista
Kestävä kuntatyö 22.3.2022

Kestävä kuntatyö 22.3.2022

Circwaste, Canemure, FISU, FISS, Hinku, KETS, Luontokunnat, SYKE, Motiva, Kuntaliitto, YM ja Energiavirasto kutsuvat kaikki Suomen kunnat Kestävä kuntatyö -ymmärrystä ja yhteistyötä -seminaariin 22.3.2022 klo 9 – 15.30.  ”Tilaisuus tarjoaa kattavan katsauksen ajankohtaisista lakiuudistuksista kestävyyden eri teemoista. Lisäksi tilaisuudessa paneudutaan rohkeasti haastaviin, mutta vaikutuksiltaan merkittäviin ja laaja-alaisiin teemakokonaisuuksiin hyödyntäen eri kuntaverkostojen sekä järjestäjäorganisaatioiden vahvuuksia sekä viimeisimpiä tutkimustuloksia. Tilaisuudessa kuulet myös konkreettisia käytännön…

Jatka lukemista
Materiaalitorilla on jo yli 1500 käyttäjää!

Materiaalitorilla on jo yli 1500 käyttäjää!

Motiva kertoo 10.2.2022 ilmestyneessä uutiskirjeessään Materiaalitorin ilahduttavasti kasvaneesta käyttäjämäärästä. Rekisteröityneitä yrityksiä on jo yli 1500. Materiaalitorin avulla yritykset voivat löytää yhteistyökumppaneita tuotannossaan syntyvien sivuvirtojen hyödyntämiseksi. Tämä auttaa pienentämään yritysten jätehuoltokustannuksia ja pitämään materiaalit kierrossa pidempään. Saattaa jopa syntyä aivan uutta liiketoimintaa tai tuotteita. ”Materiaalitori edistää jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä tarjoamalla kohtaamispaikan, jossa kierrätysmateriaalien tarjoajat ja…

Jatka lukemista
Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden suurimmat hidasteet

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden suurimmat hidasteet

Green Building Council Finland kertoo tiedotteessaan 10.2.2022 kaupunkiseutukohtaisten työpajojen ja kyselyn avulla tekemästään kiertotalouden markkinakatsauksesta. Kyselyyn saatiin vastauksia kattavasti kiinteistö- ja rakennusalan eri toimijoilta ja selvisi, että kiertotalousratkaisuja on jo olemassa kaikkiin rakennusten elinkaaren vaiheisiin. Suurimpana ongelmana kiertotalouden toteuttamiselle nähtiin se, että tilaajat eivät tunne kiertotalousmahdollisuuksista, minkä vuoksi vaaditut hinnoittelumallit eivät sovellu kiertotalousratkaisuille. ”Yrityksillä on…

Jatka lukemista
Indikaattorit kuntien ympäristöpäätöksenteon tueksi

Indikaattorit kuntien ympäristöpäätöksenteon tueksi

Suomen ympäristökeskus (Syke) kertoo uutisessaan 7.2.2022 raportistaan, jossa on määritelty avainindikaattoreita kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen mittaamiseksi kunnissa. Indikaattorit on valittu yhteistyössä kuntien edustajien ja ministeriöiden, Syken ja Motivan asiantuntijoiden kanssa. ”Toivomme, että tämä raportti tarjoaa käyttökelpoista tietoa, kun kunnassa mietitään, miten ympäristöasiat voisi ottaa huomioon päätöksenteossa, ja miten kunnan ympäristötoimien tuloksellisuutta voisi seurata”, hankkeen projektipäällikkö Jyrki…

Jatka lukemista
ILMAVA-valmennus tukee kuntien ilmastotyötä

ILMAVA-valmennus tukee kuntien ilmastotyötä

Kuntaliitto kertoo 1.2.2022 julkaistussa artikkelissaan ilmastojohtamisen valmennusta kunnille tarjoavassa Ilmava -hankkeessa tehdystä suurten kaupunkien vertaisarvioinnista. Hankkeeseen osallistuneilla kaupungeilla Turulla, Lahdella ja Tampereella on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja vertaisarvioinnin avulla ne voivat oppia toisiltaan ja saada uutta intoa ilmastotyöhön. ”ILMAVA-hankkeeseen osallistuneet suuret kaupungit toteuttivat kehittämistehtävänään ilmastotyön vertaisarvioinnin. Arviointi kohdistui kolmeen osa-alueeseen, joita olivat konsernijohtaminen, kaupungin ja elinkeinotoimijoiden…

Jatka lukemista
Sivuvirrat Materiaalitorille -webinaari 17.3.2022

Sivuvirrat Materiaalitorille -webinaari 17.3.2022

Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena-hanke järjestää Sivuvirrat Materiaalitorille -webinaarin, jossa opitaan tunnistamaan yrityksen tuotannon sivuvirrat ja saadaan vinkkejä Materiaalitorin hyödyntämiseen. Tapahtuma on suunnattu Liedon, Loimaan, Raision, Naantalin, Someron ja Maskun alueella oleville yrityksille. Webinaarin osallistujat pääsevät myös verkostoitumaan keskenään ja tavoitteena onkin muodostaa uusia kumppanuuksia. Tapahtuma järjestetään Zoom -yhteydellä verkossa. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen 3.3. mennessä….

Jatka lukemista
Lähtölaukaus vähähiilisen kiertotalouden sopimus- ja skenaariotyölle 18.2.2022

Lähtölaukaus vähähiilisen kiertotalouden sopimus- ja skenaariotyölle 18.2.2022

Ympäristöministeriö järjestää perjantaina 18.2. klo 9-11 keskustelutilaisuuden, jossa suunnitellaan vähähiilisen kiertotalouden sopimus- ja skenaariotyötä. Tavoitteena on luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen ja kestävän käytön edistäminen yhteistyössä yritysten, kuntien, maakuntien ja muiden toimijoiden kanssa.  Tilaisuus järjestetään verkossa. Ilmoittautuminen 17.2. klo 12.00 mennessä. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan Kiertotalousohjelman sivulla. Lisätiedot ja ilmoittautuminen (ym.fi)  

Jatka lukemista
2021 menestyksekäs vuosi soiden ja uhanalaisten lintulajien suojelussa

2021 menestyksekäs vuosi soiden ja uhanalaisten lintulajien suojelussa

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö kertovat tiedotteessaan 1.2.2022 Helmi-ohjelman saavutuksista. ”Helmi-ohjelmassa hoidettiin, kunnostettiin ja ennallistettiin elinympäristöjä enemmän kuin koskaan. Erityisesti arvokkaiden lintuvesien ja -kosteikkojen kunnostus sai viime vuonna vauhtia, ja soiden suojelussa ylitettiin vuodelle 2021 asetetut tavoitteet.” Lue koko tiedote (ym.fi)

Jatka lukemista