Lakisääteisillä ilmastosuunnitelmilla vahvistusta pienten ja keskisuurten kuntien ilmastotyöhön

Etusivu / Ilmasto / ilmastonostot / Lakisääteisillä ilmastosuunnitelmilla vahvistusta pienten ja keskisuurten kuntien ilmastotyöhön
Lakisääteisillä ilmastosuunnitelmilla vahvistusta pienten ja keskisuurten kuntien ilmastotyöhön

Suomen ympäristökeskus SYKE kertoo 23.2.2022 julkaistussa artikkelissaan ympäristöministeriön toimeksiannosta tekemästään selvityksestä, jossa kartoittettiin, miten kunnat voitaisiin ilmastolaissa velvoittaa laatimaan ilmastosuunnitelma. 

”Samalla kun ilmastosuunnitelmat auttavat saavuttamaan Suomen ilmastotavoitteita, ne on myös nähtävä kunnille mahdollisuutena saada kustannussäästöjä ja edistää aluetaloutta”, selvityksen vastuullinen johtaja, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

SYKEn esityksen mukaan kuntien ilmastosuunnitelman tulisi sisältää toimenpideohjelman ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sen toteutuksen ja edistymisen seurannan sekä kunnan ohjaustoimia asukkaiden ja muiden toimijoiden päästöjen vähentämiseksi. Myös ilmastonmuutoksen sopeutumistoimenpiteitä suositellaan sisällytettäviksi ilmastosuunnitelmaan. Ilmastosuunnitelman sisällön lisäksi selvitys sisältää esityksen toimista kuntien ilmastotyön tueksi. Tukitoimina luetellaan mm. riittävän rahoituksen varmistaminen, päästölaskentatiedon tuotannon jatkuvuuden turvaaminen, tarkempi suunnitteluohjeistus ja valtakunnallisen osaamisverkoston perustaminen ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistyön tueksi. Esityksessä nostetaan esiin yhteistyön tärkeys ilmastosuunnitelmien laadinnassa:

”Varsinkin pienet kunnat ovat hyötyneet kuntien välisestä yhteistyöstä ilmastosuunnitelmien laatimisessa ja ilmastotyössä ylipäätään. Pienissä kunnissa ei useinkaan ole tarvittavaa osaamista ja resurssit ulkopuolisen osaamisen hankkimiseen ovat myös pienet, mutta muiden kuntien kumppaneina ilmastosuunnitelmien laatiminen ei ole niillekään ylivoimainen tehtävä”, hankkeen vetäjä, tutkimusinsinööri Teemu Ulvi SYKEstä sanoo.

Lue koko artikkeli (syke.fi)

 

 

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *