Varsinais-Suomi

Etusivu / Posts tagged "Varsinais-Suomi"
Korona-aika on kasvattanut kävelyn ja pyöräilyn suosiota

Korona-aika on kasvattanut kävelyn ja pyöräilyn suosiota

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen uutiskirjeessä 16.9.2021 julkaistussa artikkelissa todetaan kävelyn ja pyöräilyn lisääntyneen korona-aikana. Etätyö on vähentänyt matkustustarvetta, mutta moni joukkoliikenteen käyttäjä on siirtynyt käyttämään muita kulkuneuvoja. Yksityisautoilun määrä laski koronan myötä merkittävästi ja on nyt hiljalleen piristymässä. Raskas liikenne on korona-aikanakin pysynyt entisellään.  Kävelyn ja pyöräilyn lisääntynyt suosio selittyy osittain sillä, että monet muut liikuntaharrastukset ovat…

Jatka lukemista
EAKR-haku avoinna Varsinais-Suomessa 30.9.2021 asti

EAKR-haku avoinna Varsinais-Suomessa 30.9.2021 asti

Varsinais-Suomen liitto kertoo uutisessaan Uudenmaan liiton koordinoimasta EAKR-rahoitushausta, joka on auki syyskuun loppuun asti.  Varsinais-Suomessa rahoitusta on haettavana seuraavasti: Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Toimintalinja 8: REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet Tarkemmat hakupainotukset tulee tarkistaa hakuilmoituksesta. REACT-EU-rahoituksella (toimintalinja 8) rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat alueita COVID-19-pandemian vahinkojen korjaamisessa ja luovat pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja…

Jatka lukemista
Varsinais-Suomen maakuntastrategialuonnos kommentoitavana

Varsinais-Suomen maakuntastrategialuonnos kommentoitavana

Varsinais-Suomen Kumppanuusfoorumi kertoo uutisessaan 1.9.2021 Varsinais-Suomen maakuntastrategian luonnoksen olevan kommentoitavana 20.10.2021 asti. Maakuntastrategia on maakunnan kehittämisen työväline, jonka laatimisen puitteista määrätään maankäyttö- ja rakennuslaissa ja laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta.   ”Esitettävän Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ missio on rakentaa kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomea. Yhteistyön arvot ovat vastuullisuus, saavutettavuus, luottamus ja uteliaisuus. Uusi strategia…

Jatka lukemista
Rakennusperintö ja muuttuvat palvelut 7.10.2021

Rakennusperintö ja muuttuvat palvelut 7.10.2021

Varsinais-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmä Kultu järjestää seminaarin, jossa keskustellaan siitä, miten jatkuvan muutospaineen alla olevat palvelut muokkaavat kulttuuriympäristöä, ja millaiset säilymisen haasteet koskevat koko hyvinvointiyhteiskunnan rakennusperintöä. Tervetuloa mukaan 7.10. klo 12-16. Seminaari järjestetään etäyhteydellä ja sen voi katsoa myös tallenteena. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen Ely-keskuksen kalenterissa    

Jatka lukemista
Ruovikkoa raivataan nyt useilla merenlahdilla – linnustollisesti tärkeitä kohteita kuntoon syksyn aikana

Ruovikkoa raivataan nyt useilla merenlahdilla – linnustollisesti tärkeitä kohteita kuntoon syksyn aikana

Valonia kertoo tiedotteessaan 23.8.2021 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja alueen kuntien kunnostavan ranta-alueita syksyn aikana ruovikoiden niitolla. Tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta raivaamalla järviruo’on valtaamia ranta-alueita. Rantavedet ovat viime vuosikymmeninä päässeet rehevöitymään pelloilta tulevien ravinnevalumien ja laidunnuksen vähenemisen vuoksi. Alueiden ennallistaminen on tärkeää monien lajien säilymiselle, sillä esim. muuttolinnut käyttävät rantoja levähdyspaikkoinaan. Ruovikon taltuttamiseksi työtä on tehtävä…

Jatka lukemista
Järviruoko muuntuu riesasta hyödykkeeksi

Järviruoko muuntuu riesasta hyödykkeeksi

Ympäristöministeriö kertoo uutisessaan 18.8.2021 Turun ammattikorkeakoulun Järviruoko hyötykäyttöön -hankkeesta, jossa etsitään kaupallista käyttöä järviruo’olle. Tavoitteena on kehittää tekniikka ruo’on poistamiseen ja menetelmä ruo’on määrän arviointiin suurella alueella. Hanke madaltaa kynnystä hyödyntää ruokoa hoitamalla lupa-asiat kuntoon. Lisäksi hankkeessa etsitään tapoja hyödyntää ruokoa kaupallisesti. Hanketta vetää Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja Juha Kääriä. Hänellä on halu löytää konkreettisia keinoja…

Jatka lukemista
Turku Energian ja Turun kaupungin yhteinen metsityshanke

Turku Energian ja Turun kaupungin yhteinen metsityshanke

Turku Energia kertoo tiedotteessaan 19.8.2021 yhdessä Turun kaupungin kanssa toteuttamastaan metsittämishankkeesta, jossa istutettiin 5000 puuntainta Turun lentokentän pohjoispuolella sijaitsevalle vanhalle maankaatopaikalle. Metsityshanke on osa Turun kaupungin uutta metsäsuunnitelmaa, jonka tavoitteena on lisätä ja turvata Turun luonnon monimuotoisuutta, metsien virkistyskäyttöä ja päästöjen kompensointia metsien hiilinieluja kasvattamalla. Turun kaupungilla on tavoitteena saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2029 mennessä. Hiilinielujen…

Jatka lukemista
Kestävää ravinteiden käsittelyä biokaasutuotannossa

Kestävää ravinteiden käsittelyä biokaasutuotannossa

Biokaasu on ilmastoystävällinen energiamuoto. Se voi kuitenkin aiheuttaa riskin ravinteiden pääsemisestä vesistöihin, jos tuotannossa syntyvien mädätteiden ja biokaasulaitosten jätevesien käsittelyä ei ole suunniteltu huolellisesti. Sustainable biogas -hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta ja vähentää biokaasuntuotantoon liittyviä ravinnepäästöjä ottaen huomioon raaka-aineet, polttoaineen tuotannon ja ravinnepitoisten lopputuotteiden kierrätyksen. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa hankkeen toimista Varsinais-Suomen alueella. Lisää…

Jatka lukemista
Vetytalouden mahdollisuudet Varsinais-Suomelle 9.9.2021

Vetytalouden mahdollisuudet Varsinais-Suomelle 9.9.2021

Vetyteknologian kehitys muuttaa lähitulevaisuudessa energian varastointia ja mahdollistaa uusiutuvan energian tuotannon lisäämisen. Vety mullistaa tulevaisuudessa logistiikkaa ja vaikkapa kaupan kuljetuksia – pitkin Eurooppaa kulkevat jo vetybussit. Muutoksen myötä myös Suomesta voi tulla energia-alan jättiläinen. Turun kauppakamari järjestää teams-tilaisuuden to 9.9.2021 klo 9-10 aiheesta, mitä mahdollisuuksia vetytalous voisi tuoda tullessaan Suomelle ja alueen elinkeinoelämälle. Tilaisuudessa kuulet,…

Jatka lukemista
Kiertotalouteen keskittyvä Kasvuun johtaminen -koulutus pk-yrityksille käynnistyy syyskuussa

Kiertotalouteen keskittyvä Kasvuun johtaminen -koulutus pk-yrityksille käynnistyy syyskuussa

ELY-keskukset käynnistävät kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksiin ja kasvuun keskittyvän koulutusohjelman syyskuussa. Koulutus on suunnattu pk-yrityksille seitsemässä maakunnassa: Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Kiertotalous on tulevaisuuden liiketoimintaa, jota tehdään Suomessa jo tänään. Maailmanlaajuinen siirtyminen kohti hiilineutraalia kiertotaloutta on suomalaisille yrityksille mahdollisuus laajentaa liiketoimintaansa uusille markkinoille ja ratkaista aikamme suurimpia haasteita. Erityisen tärkeässä roolissa vastuulliset ja…

Jatka lukemista