Satakunta

Etusivu / Posts tagged "Satakunta"
Satakunnan viherrakenneselvitys työn alla

Satakunnan viherrakenneselvitys työn alla

Satakunta.fi kertoo tiedotteessaan 6.5.2021 Satakuntaliiton aloittamasta maakunnallisen viherrakenneselvityksen laatimisesta. Viherrakenteella tarkoitetaan erilaisten luontoalueiden ja niiden välillä olevien yhteyksien muodostamaa verkostoa. Viherrakenne on yhdessä rakennetun ympäristön ja liikenneverkon kanssa osa yhdyskuntarakennetta. Selvitystyö on osa maankäyttö- ja rakennuslain velvoittamaa maankäytön suunnittelutyötä.  Satakunnan viherrakenneselvityksen tavoitteena on määrittää olemassa olevan luontotiedon pohjalta Satakunnan tärkeimmät luonnon ydinalueet sekä esittää erilaisten…

Jatka lukemista
Hiilineutraali Lounais-Suomi 2030 -verkkosivut uudistuivat

Hiilineutraali Lounais-Suomi 2030 -verkkosivut uudistuivat

Ympäristö Nyt -verkkopalvelun Hiilineutraali Lounais-Suomi -teemasivustolta löydät Varsinais-Suomen ja Satakunnan ilmastotiekartat vuoteen 2030 tavoitteineen ja toimenpiteineen. Sivustolle päivitetään tietoa tavoitteiden toteutumista edistävistä hankkeista ja toimenpiteistä sekä tilastotietoa helpottamaan saavutettujen muutosten seurantaa. Ajankohtaista-osiosta löydät myös aihepiiriin liittyvät ympäristöuutiset. ymparistonyt.fi/hiilineutraalilounaissuomi Ympäristö Nyt on lounaissuomalaisten oma ympäristötietopalvelu. Ilmastoteeman lisäksi löydät sivustolta alueellista tietoa muun muassa vesien tilaan vaikuttamisesta,…

Jatka lukemista
Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia rakennettiin maakunnan ilmastotyön tueksi

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia rakennettiin maakunnan ilmastotyön tueksi

Satakunnan ammattikorkeakoulu uutisoi 15.4.2021 Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian valmistumisesta. SAMKissa valmisteltu ilmasto- ja energiastrategia maakunnan ilmastotyön tueksi ja taustamateriaaliksi. Toiveena on, että satakuntalaiset toimijat, käyttäisivät laadittua strategiaa työkalupakkina, tausta-aineistona ja yhteistyön edistäjänä. Satakunta on monipuolinen maakunta, jonka sisälle mahtuu erilaisia alueita ja toimijoita. Painopisteet ilmastotyön toteuttamisella ovat eri alueilla ja toimijoilla erilaiset, mutta pitkän aikavälin…

Jatka lukemista
Vähemmällä enemmän – kiertotalouden ajankohtaiset

Vähemmällä enemmän – kiertotalouden ajankohtaiset

Elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskuksen artikkelissa 15.4.21021 todetaan kiertotalouden merkityksen korostuneen ilmastonmuutoksen ja monimuotoisuuden heikkenemisen torjunnassa 2000-luvulla. Sitra on tehnyt työtä kiertotalouden edistämiseksi ja julkaissut kansallisen kiertotaloustiekartan jo vuonna 2016 sekä listaamalla säännöllisesti alan kotimaisia toimijoita. Myös Työ- ja elinkeinoministeriö ja Ympäristöministeriö julkaisivat tammikuussa kiertotalouden strategisen ohjelman ja Ympäristöministeriö on aloittamassa vähähiilisen kiertotaloussopimuksen laatimista. Varsinais-Suomi ja…

Jatka lukemista
Satakunnan ruokaketju vahvistaa edelläkävijyyttään

Satakunnan ruokaketju vahvistaa edelläkävijyyttään

Pyhäjärvi-instituutti kertoo tiedotteessaan 7.4.2021 käynnistävänsä Green future of Satakunta -hankkeen yhteistyössä elintarvikeyritysten kanssa. Satakuntalaiset tuottajat ja yritykset ovat suomalaisen ruokaketjun kehittämisen kärjessä. Alan edelläkävijyys vaatii nopeaa reagointia markkinoiden muutoksiin ja jatkuvaa kehittämistyötä, jossa haetaan uusia, tutkimustietoon pohjautuvia ilmastokestäviä käytännön ratkaisuja. Green future of Satakunta -hanke kokoaa yhteen sekä isoja, että pienempiä toimijoita kehittämään uusia toimintatapoja…

Jatka lukemista
Ilmastotalkoot Satakunnassa 18.11.2020

Ilmastotalkoot Satakunnassa 18.11.2020

Jokavuotinen Ilmastotalkoot Satakunnassa järjestetään webinaarina ke 18.11.2020. Aiheina: Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia, Meri Olenius, SAMK Satakunnan päästökehitys ja tulevaisuus, Teemu Helonheimo, SYKE Hitaat ja nopeat kriisit – ilmastopolitiikka pandemian aikana, Ville Lähde, BIOS Rauman kohti hiilineutraalia kuntaa 2030, tekoja ja toimia, Raija Huuskonen, Rauman kaupunki Kaukolämmön tuotanto ilman polttamista: Case Vatajankoski, Pekka Passi, Vatajankosken sähkö…

Jatka lukemista