Satakunta

Etusivu / Posts tagged "Satakunta"
Lämmenneet vedet aiheuttavat kalakuolemia

Lämmenneet vedet aiheuttavat kalakuolemia

Länsi-Suomi ja Turun Sanomat ovat kirjoittaneet Säkylän Pyhäjärven ja Euran Kauttuankoskella havaituista kalakuolemista, jotka johtuvat vesien poikkeuksellisen korkeista lämpötiloista. Länsi-Suomen artikkeli 22.7.2021: Helle tappoi uhanalaisia tamenia Eurajoessa ainakin Kauttuankoskessa (Pdf-tiedosto) Turun Sanomat 20.7.2021 (klikkaa kuvaa suuremmaksi >>)   Turun sanomat 20.7.2021 (Klikkaa kuvaa suuremmaksi >>)

Jatka lukemista
Pyhäjärvi-instituutin hankkeet

Pyhäjärvi-instituutin hankkeet

Pyhäjärvi-instituutti on aktiivinen hanketoimija! Maatalousvaltainen Satakunta ja järvi- ja jokivesistöt instituutin lähellä tarjoavat erinomaiset puitteet kehittämistyölle. Eurassa Pyhäjärven rannalla toimivalla instituutilla on monipuolisesti maatalouteen, vesienhallintaan ja kalastuselinkeinoon liittyviä hankkeita. Hankkeissa näkyy vahvasti luomutuotannon kehittäminen, lähiruoka ja kiertotalous sekä ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin sopeutuminen.    Tutustu hankkeisiin Pyhäjärvi-instituutin sivuilla    

Jatka lukemista
Uutta tutkittua tietoa aurinkosähköjärjestelmän toiminnasta palotilanteessa

Uutta tutkittua tietoa aurinkosähköjärjestelmän toiminnasta palotilanteessa

Satakunnan ammattikorkeakoulu kertoo 14.6.2021 julkaistussa uutisessaan aurinkopaneelien paloturvallisuuteen perehtyneessä tutkimuksessa saaduista tuloksista. Aurinkopaneeli on sähkölaite, joten sen olemassaolo voi olla riski palotilanteessa palon syttymissyistä riippumatta. Tutkimuksessa poltettiin pienoismökki, jonka katolle oli kiinnitetty aurinkopaneelit. Tutkimuksessa tunnistettiin turvallisuusriskejä palotilanteissa sekä palotilanteiden jälkeen. Tutkimuksen pohjalta on laadittu koulutusaineisto, joka on ilmainen ja kaikille avoin. Koulutusaineiston toivotaan leviävän erityisesti…

Jatka lukemista
Ilmastonmuutos ja maanviljely -osa 2, paluu tulevaisuuteen

Ilmastonmuutos ja maanviljely -osa 2, paluu tulevaisuuteen

Pyhäjärvi-instituutin asiantuntija Jari Ruski kirjoittaa Puhdas vesi, paremmat evä(ä)t -blogissa ilmastonmuutoksen maataloudelle aiheuttamista haasteista ja alan tulevaisuuden näkymistä. ”Mitä tulevaisuudessa sitten viljellään ja miten? Ilmastonmuutosten myötä totutut viljelykäytänteet ja –menetelmät kohtaavat odottamattomia vaikeuksia enenemässä määrin.” ”Meillä ei vedestä yleensä ole ollut puutetta tai sitten ollaan totuttu veden puutteesta johtuviin mataliin satotasoihin. Maailmalla monessa maassa pumpataan…

Jatka lukemista
Satakunnan ilmastopäästöt vähenivät 5 prosenttia vuonna 2019

Satakunnan ilmastopäästöt vähenivät 5 prosenttia vuonna 2019

Satakunnan ammattikorkeakoulun 1.6.2021 julkaiseman artikkelin mukaan Satakunta saavutti  5 prosentin vähennyksen vuonna 2019 edellisvuoteen 2018 verrattuna. Satakunnan kunnista Harjavalta vähensi edellisvuoteen verrattuna eniten kokonaispäästöjä (8 %) sekä päästöjä per asukas (7 %). Suurin pudotus Suomen ilmastopäästöissä tapahtui sähkön käytön päästöissä, koska sähköntuotannon päästöt laskivat Suomessa merkittävästi. Myös kaukolämmön , teollisuuden ja tieliikenteen päästöt laskivat, kun taas…

Jatka lukemista
Satakunta-strategian luonnos 1 kommentoitavana 21.5.-9.8.2021

Satakunta-strategian luonnos 1 kommentoitavana 21.5.-9.8.2021

Satakunta-strategian ensimmäinen luonnos on kommentoitavana 21.5.-9.8.2021. Ensimmäinen strategialuonnos sisältää Satakunnan tilannekuvan, maakunnan pitkän aikavälin tahtotilan (maakuntasuunnitelma 2050), maakuntaohjelman 2022-2025 ja älykkään erikoistumisen strategian 2021-2027 alustavat sisällöt. Maakuntaohjelman toimintalinjoilla tähdätään maakunnan kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistamiseen maakuntaohjelmakaudella 2022-2025. Toimintalinjojen mukaisen kehittämisen kautta tavoitellaan Satakunta-strategian tulevaisuuskuvaa 2050 elinvoimaisesta, energisestä ja uudistuvasta, hyvinvoivasta ja vetovoimaisesta sekä vastuullisesta ja osaavasta…

Jatka lukemista
Satakunnan viherrakenneselvitys työn alla

Satakunnan viherrakenneselvitys työn alla

Satakunta.fi kertoo tiedotteessaan 6.5.2021 Satakuntaliiton aloittamasta maakunnallisen viherrakenneselvityksen laatimisesta. Viherrakenteella tarkoitetaan erilaisten luontoalueiden ja niiden välillä olevien yhteyksien muodostamaa verkostoa. Viherrakenne on yhdessä rakennetun ympäristön ja liikenneverkon kanssa osa yhdyskuntarakennetta. Selvitystyö on osa maankäyttö- ja rakennuslain velvoittamaa maankäytön suunnittelutyötä.  Satakunnan viherrakenneselvityksen tavoitteena on määrittää olemassa olevan luontotiedon pohjalta Satakunnan tärkeimmät luonnon ydinalueet sekä esittää erilaisten…

Jatka lukemista
Hiilineutraali Lounais-Suomi 2030 -verkkosivut uudistuivat

Hiilineutraali Lounais-Suomi 2030 -verkkosivut uudistuivat

Ympäristö Nyt -verkkopalvelun Hiilineutraali Lounais-Suomi -teemasivustolta löydät Varsinais-Suomen ja Satakunnan ilmastotiekartat vuoteen 2030 tavoitteineen ja toimenpiteineen. Sivustolle päivitetään tietoa tavoitteiden toteutumista edistävistä hankkeista ja toimenpiteistä sekä tilastotietoa helpottamaan saavutettujen muutosten seurantaa. Ajankohtaista-osiosta löydät myös aihepiiriin liittyvät ympäristöuutiset. ymparistonyt.fi/hiilineutraalilounaissuomi Ympäristö Nyt on lounaissuomalaisten oma ympäristötietopalvelu. Ilmastoteeman lisäksi löydät sivustolta alueellista tietoa muun muassa vesien tilaan vaikuttamisesta,…

Jatka lukemista
Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia rakennettiin maakunnan ilmastotyön tueksi

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia rakennettiin maakunnan ilmastotyön tueksi

Satakunnan ammattikorkeakoulu uutisoi 15.4.2021 Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian valmistumisesta. SAMKissa valmisteltu ilmasto- ja energiastrategia maakunnan ilmastotyön tueksi ja taustamateriaaliksi. Toiveena on, että satakuntalaiset toimijat, käyttäisivät laadittua strategiaa työkalupakkina, tausta-aineistona ja yhteistyön edistäjänä. Satakunta on monipuolinen maakunta, jonka sisälle mahtuu erilaisia alueita ja toimijoita. Painopisteet ilmastotyön toteuttamisella ovat eri alueilla ja toimijoilla erilaiset, mutta pitkän aikavälin…

Jatka lukemista
Vähemmällä enemmän – kiertotalouden ajankohtaiset

Vähemmällä enemmän – kiertotalouden ajankohtaiset

Elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskuksen artikkelissa 15.4.21021 todetaan kiertotalouden merkityksen korostuneen ilmastonmuutoksen ja monimuotoisuuden heikkenemisen torjunnassa 2000-luvulla. Sitra on tehnyt työtä kiertotalouden edistämiseksi ja julkaissut kansallisen kiertotaloustiekartan jo vuonna 2016 sekä listaamalla säännöllisesti alan kotimaisia toimijoita. Myös Työ- ja elinkeinoministeriö ja Ympäristöministeriö julkaisivat tammikuussa kiertotalouden strategisen ohjelman ja Ympäristöministeriö on aloittamassa vähähiilisen kiertotaloussopimuksen laatimista. Varsinais-Suomi ja…

Jatka lukemista