Suomen kaikkien aikojen suurin luontohanke käynnistyy

Etusivu / Kehityspolut / Luonto / Suomen kaikkien aikojen suurin luontohanke käynnistyy
Suomen kaikkien aikojen suurin luontohanke käynnistyy

ELY-keskus 18.10.2023: EU:n Luonto LIFE -ohjelmasta rahoitettu Priodiversity LIFE -hanke (2024–2031) toteuttaa EU:n biodiversiteettiohjelmaa, Suomen kansallista biodiversiteettistrategiaa ja Helmi-elinympäristöohjelmaa. Priodiversity LIFE on Suomen kaikkien aikojen suurin luontokatoa torjuva hanke. Sen aikana kootaan parhaita käytäntöjä ja etsitään uusia rahoitusmuotoja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Hankkeen pääkoordinaattori on Metsähallituksen luontopalvelut. Hankkeeseen osallistuvat ELY-keskukset (Varsinais-Suomi, Kaakkois-Suomi, Lappi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo) laativat alueilleen luonnon monimuotoisuusohjelmat laajassa yhteistyössä maakuntaliittojen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Monimuotoisuusohjelmat laaditaan sekä Varsinais-Suomeen että Satakuntaan. Ohjelmissa esitetään yhteiset tavoitteet ja suuntaviivat sille, miten luonnon monimuotoisuutta maakunnissa vaalitaan ja edistetään tulevina vuosina.

Vaikuttavampaa ennallistamista ja luonnonhoitoa

“Laadittavissa ohjelmissa tunnistetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmat aluekokonaisuudet ja keskitetään etenkin hankkeen luonnonhoito- ja suojelutoimia näille alueille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti”, selventää ylitarkastaja Iiro Ikonen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Kokemuksista luodaan parhaat toimintamallit ja opastusaineistot, joiden avulla autetaan naapurimaakuntiakin eteenpäin luonnon monimuotoisuusohjelmien tekemisessä ja toteuttamisessa. Luonnonvara-alan toimijoiden osaamista vahvistetaan luonnonhoitotöissä, minkä ansiosta luonnonhoidon laatu ja vaikuttavuus paranevat.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa arvokkaita monimuotoisuusalueita ja niiden välisiä viheryhteyksiä vapaaehtoisten Helmi-elinympäristöohjelman ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman METSO:n avulla. Hankkeen ostopalvelut tuovat merkittävästi lisätyötä luonnonhoidon urakoitsijoille ja suunnittelijoille. Maaseudulla toimiville yrittäjille hanke avaa mahdollisuuden laajentaa osaamista uudenlaisiin tehtäviin.

Lisää luonnon monimuotoisuutta edistäviä hankkeita

Hankkeessa pyritään erityisesti aktivoimaan luonnon monimuotoisuuden rahoitusta ja käynnistää ns. täydentävinä hankkeina Priodiversity LIFE -hankkeen tavoitteita tukevia hankkeita laajasti eri rahoitusohjelmista yli miljardin euron edestä. ”Tavoitteena onkin valtavirtaistaa luonnon monimuotoisuuden huomiointia ja asiaan liittyviä yhteistyöverkostoja kaikilla sektoreilla”, kertoo Iiro Ikonen.

Varsinais-Suomen ELY-keskus edistää hankkeessa esimerkiksi arvokkaiden metsäkokonaisuuksien suojelua Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen ELY-keskus toteuttaa hankkeen aikana merkittävän pienvesien suojelua koskevan valtakunnallisen pilottihankkeen. ”Tavoitteena on markkinoida ja saada pysyvään suojeluun vapaaehtoisen METSO-ohjelman avulla noin 1000 hehtaaria pienvesien lähiympäristöjen arvokkaita metsäkokonaisuuksia Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.”, täydentää Ikonen. Arvokkaiden pienvesikohteiden etsintä on jo alkanut Priodiversity-hanketta täydentävissä hankkeissa mm. Varsinais-Suomen liiton Valonian hankkeissa. Lisäksi pilottihankkeena on tarkoitus edistää niittohoidon aloittamista Someron Rekijoen Helmi-keskittymässä ja osallistua molemmissa maakunnissa uhanalaisten lajien suojelun suunnitteluun ja toteutukseen metsäympäristöissä.

Lue lisää ELY-keskuksen tiedotteesta 18.10.2023 »

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *