päästöt

Etusivu / Posts tagged "päästöt"
Uusi opas auttaa arvioimaan lainsäädännön ilmastovaikutuksia

Uusi opas auttaa arvioimaan lainsäädännön ilmastovaikutuksia

Suomen ympäristökeskus kertoo uutisessaan 3.6.2021 uudesta Säädösehdotusten ilmastovaikutusten arviointioppaasta, joka tarjoaa apuvälineitä säädösvalmistelijoille sekä muille arviointien tekijöille lainsäädännön ilmastovaikutusten arviointiin. Oppaan tavoite on vastata konkreettisesti lainvalmistelijoiden tarpeeseen tunnistaa ne paikat, joissa ilmastovaikutuksia säädösteksteissä syntyy. Opas palvelee laajasti kaikkia hallinnonaloja sekä erilaisia lainvalmisteluhankkeita. Suomen hallitusohjelman mukaan ilmastovaikutusten arviointi tulisi ottaa osaksi normaalia lainvalmistelua. Ilmastovaikutukset toteutuvat kuitenkin…

Jatka lukemista
Satakunnan ilmastopäästöt vähenivät 5 prosenttia vuonna 2019

Satakunnan ilmastopäästöt vähenivät 5 prosenttia vuonna 2019

Satakunnan ammattikorkeakoulun 1.6.2021 julkaiseman artikkelin mukaan Satakunta saavutti  5 prosentin vähennyksen vuonna 2019 edellisvuoteen 2018 verrattuna. Satakunnan kunnista Harjavalta vähensi edellisvuoteen verrattuna eniten kokonaispäästöjä (8 %) sekä päästöjä per asukas (7 %). Suurin pudotus Suomen ilmastopäästöissä tapahtui sähkön käytön päästöissä, koska sähköntuotannon päästöt laskivat Suomessa merkittävästi. Myös kaukolämmön , teollisuuden ja tieliikenteen päästöt laskivat, kun taas…

Jatka lukemista
Vaihtoehtoisia tukimuotoja öljylämmityksen vaihtajille

Vaihtoehtoisia tukimuotoja öljylämmityksen vaihtajille

ELY-keskus, ARA ja Motiva ohjeistaa öljylämmityksestä luopumista suunnittelevia omakotitalon omistajia tukimuodon valinnassa. Valtio tarjoaa kolme erilaista tukimuotoa, mutta yhteen remonttiin voi saada niistä vain yhtä. Tukien välillä on isoja eroja, joten ennen tuen hakemista kannattaa selvittää, mikä niistä soveltuu parhaiten oman kiinteistön lämmitysremonttiin. Remontin suunnittelu on hyvä aloittaa parhaiten soveltuvan lämmitysmuodon valinnalla. Avustus tulee muistaa…

Jatka lukemista
Hallitus päätti tieliikenteen päästöjen vähennyskeinoista

Hallitus päätti tieliikenteen päästöjen vähennyskeinoista

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo tiedotteessaan 6.5.2021 valtioneuvoston periaatepäätöksestä kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen kasvihuonekaasujen puolittamisessa vuoteen 2030 mennessä vertailukohtana käytetään vuoden 2005 päästötasoa. Tuolloin liikenteen hiilidioksidipäästöt olivat noin 12,5 miljoonaa tonnia eli vuonna 2030 päästöt saisivat olla yhteensä noin 6,25 miljoonaa tonnia. Vuoteen 2045 mennessä liikenne tulee…

Jatka lukemista
Kunnille uusi työkalu päästövähennystoimien suuntaamiseen

Kunnille uusi työkalu päästövähennystoimien suuntaamiseen

Suomen ympäristökeskus SYKE uutisoi 26.4.2021 julkaisemastaan uudesta kasvihuonekaasupäästövähennysten suunnittelutyökalusta, joka tukee kuntien ja maakuntien ilmastotyötä. Työkalulla voidaan muodostaa erilaisia päästöskenaarioita, jotka perustuvat kunkin kunnan nykyhetken päästötilanteeseen sekä erilaisiin päästöihin vaikuttaviin tekijöihin ja toimenpiteisiin. Sen avulla voidaan arvioida, minkälaisia muutoksia eri sektoreilla tarvitaan, jotta päästään asetettuihin päästövähennystavoitteisiin. Työkalun käyttö tukee myös alueellisten ilmastotiekarttojen vaikutusten arviointia. ”Kunnat…

Jatka lukemista
Ministeri Mikkonen: Sopu EU:n ilmastolaista merkittävä askel kohti ilmastoneutraalia Eurooppaa

Ministeri Mikkonen: Sopu EU:n ilmastolaista merkittävä askel kohti ilmastoneutraalia Eurooppaa

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 21.4.2021  EU:n jäsenmaiden, Euroopan parlamentin ja komission päässeen alustavasti sopuun EU:n ilmastolaista. Lain tullessa voimaan EU:n tavoite ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä kirjataan oikeudellisesti sitovaksi velvoitteeksi. Ilmastolakiin sisällytetään myös EU:n vähintään 55 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2030. EU:n ilmastolaki on ensimmäinen tärkeä ilmastopolitiikkaa koskeva lainsäädäntö komission vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) puitteissa. ”Sopu ilmastolaista…

Jatka lukemista
Öljylämmityksestä luopumisen ohjelmaluonnos lausunnoille – kieltojen sijaan edetään kannustein

Öljylämmityksestä luopumisen ohjelmaluonnos lausunnoille – kieltojen sijaan edetään kannustein

Ympäristöministeriö uutisoi 20.4.2021 pyrkivänsä vauhdittamaan  fossiilisesta öljylämmityksestä luopumista. Hankkeen edistämiseksi on laadittu uusi toimenpideohjelma, joka on lausuntokierroksella. Siirtymä vähähiilisempään lämmitykseen on tärkeä askel matkalla kohti hiilineutraalia Suomea 2035. Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on luopua öljylämmityksestä 2030-luvun alkuun mennessä, julkisissa rakennuksissa jo vuoteen 2024 mennessä. Rakennusten nykyisiä öljylämmitysjärjestelmiä ei olla kieltämässä, eikä öljylämmittäjille ole suunnitteilla sanktioita. Tarkoituksena…

Jatka lukemista
Uudistuva maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää vähähiilistä rakentamista ja vaatii panostuksia kestävään liikkumiseen

Uudistuva maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää vähähiilistä rakentamista ja vaatii panostuksia kestävään liikkumiseen

Helsingin Sanomat uutisoi maankäyttö- ja rakennuslain valmisteilla olevista muutoksista 18.4.2021 artikkelissaan ”Rakentajalle tulee vastuu rakennuksen virheistä, alle 30-neliöisen rakennuksen voisi pystyttää ilman lupaa – Rakentamisen säännöt muuttumassa laajasti ensi vuonna”.  Hallitus valmistelee merkittäviä uudistuksia maankäyttö- ja rakennuslakiin. Jos esityksestä päästään yhteisymmärrykseen, tulisi uusi lakipaketti voimaan jo ensivuonna.  Uudistuksen päätavoitteita ovat muun muassa hiilineutraali yhteiskunta, luonnon…

Jatka lukemista
Kohti saavutettavaa, kestävää ja tehokasta liikennejärjestelmää

Kohti saavutettavaa, kestävää ja tehokasta liikennejärjestelmää

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo tiedotteessaan 15.4.2021 Valtioneuvoston hyväksyneen Suomessa ensikertaa laaditun valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuosille 2021-2032. Suunnitelman tavoitteena on lisätä pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmän kehittämiseen koko Suomessa. Suunnitelmassa taataan koko Suomen saavutettavuus ja vastataan elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin. Ihmisillä tulisi olla mahdollisuus valita kestävämpiä liikkumismuotoja erityisesti kaupunkiseuduilla. Lisäksi tavoitteena on parantaa liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellista tehokkuutta. ”Nyt tehdään historiaa. Suomen…

Jatka lukemista