luonto

Etusivu / Posts tagged "luonto"
Varsinais-Suomen kuntien luontotapaaminen 3.12.2021

Varsinais-Suomen kuntien luontotapaaminen 3.12.2021

Valonia järjestää Varsinais-Suomen kunnille luontotapaamisen perjantaina 3.12. klo 9-12. Tilaisuus on suunnattu kaikille kuntien työntekijöille, jotka ovat työssään tekemisissä luontotyön kanssa, toimialasta riippumatta. Voit osallistua tapaamiseen paikanpäällä tai etäyhteydellä. Ilmoittautuminen 1.12. mennessä. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen (valonia.fi)

Jatka lukemista
Loimijoen uoma ennallistettiin talkoovoimin Huittisissa

Loimijoen uoma ennallistettiin talkoovoimin Huittisissa

Maaseudun tulevaisuus kertoo 2.11.2021 julkaistussa artikkelissaan Huittisissa innostaneesta virtavesikunnostuksesta. Hankkeessa kunnostettiin Loimijokeen kuuluvan Loimankosken yläpuolinen osa, Vuorisenlahti.  Kunnostushanke sai alkunsa paikallisen asukkaan aloitteesta ja pian innokkaita kunnostajia oli jonoksi asti! Umpeen kasvanut uoma sai täysin uuden ilmeen, ja hankkeen yhteydessä toteutettu lähiympäristön kunnostus on tehnyt alueesta kutsuvan virkistysalueen. ”Alueen arvo on noussut kaikilla mittareilla, niin…

Jatka lukemista
Lasten luontoretki Turussa 20.11.2021

Lasten luontoretki Turussa 20.11.2021

Luontoliitto järjestää lapsille luontoretken lauantaina 20.11. Turun Virnamäellä. Retkelle lähdetään Halistenkosken padolta klo 13 ja samaan paikkaan palataan noin klo 15.30. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet Luontoliiton sivuilla    

Jatka lukemista
5-8 -vuotiaiden luontokerho Kemiönsaaressa

5-8 -vuotiaiden luontokerho Kemiönsaaressa

Luontoliitto järjestää Kemiönsaaren Taalintehtaan ruukkikylällä luontokerhon maanantaisin klo 16.15-17.30. Kerho on kaksikielinen ja suunnattu 5-8 -vuotiaille. Kerho kokoontuu Fjällstuganin / Suomutalon museotalossa ja joka kerta retkeillään lähiluonnossa. Toisinaan retkiä tehdään kauemmaskin saaristoon. Kerhossa tutkitaan ja ihmetellään luonto ja luonnon ilmiöitä, opitaan retkeilytaitoja ja lajeja sekä taiteillaan. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet Luontoliiton sivulla  

Jatka lukemista
Matkailun kehittämiskeskus edistää kestävää ja vastuullista liiketoimintaa

Matkailun kehittämiskeskus edistää kestävää ja vastuullista liiketoimintaa

Satakunnan ammattikorkeakoulu kertoo uutisessaan 21.10.2021 SAMKin avaamasta uudesta matkailun kehittämiskeskuksesta. Kehittämiskeskuksen tavoitteena on tukea matkailualan kestävää kehitystä. Matkailu on Satakunnassa merkittävä työllistäjä ja tulonlähde. ”Kehittämiskeskuksen toiminnan keskeisiä teemoja ovat kestävä ja vastuullinen matkailu sekä matkailun digitaalinen kehitys. Matkailun kehittäminen maaseudulla ja vesistöissä sekä erityisesti luonto, ruoka ja kulttuuri ovat merkittävässä asemassa keskuksen toiminnassa.” Lue koko…

Jatka lukemista
Vaelluskalaretki Eurajoella 1.11.2021

Vaelluskalaretki Eurajoella 1.11.2021

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys järjestää maanantaina 1.11.2021 klo 17-19 vaelluskalaretken. Iltaretkellä seurataan siian ja taimenen kutuvaellusta kahdella Eurajoen alajuoksun koskella vaelluskala-asiantuntijoiden opastamana. Mukaan sään mukainen vaatetus, tukevat jalkineet ja valaisin (tasku- tai otsalamppu). Retkellä on säävaraus, joten seuraathan ilmoittelua! Lisätiedot Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen sivuilla  

Jatka lukemista
Säästöpuut ovat tärkeitä metsäluonnon monimuotoisuudelle

Säästöpuut ovat tärkeitä metsäluonnon monimuotoisuudelle

Metsäkeskuksen Metsään -lehdessä 19.10.2021 julkaistussa artikkelissa kerrotaan säästöpuiden tärkeästä roolista luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Monet eläimet, hyönteiset, kasvit ja sienet ovat riippuvaisia lahopuusta elinympäristönään ja moni laji on myös sidoksissa tiettyyn puulajiin. Lajien säilymisen kannalta on tärkeää, että metsissä on eri ikäisiä  ja -lajisia säästöpuita. ”Jätettävien puiden valintaan satsaamalla voi luonnonhoidon laatua parantaa huomattavasti. Ihanteellinen tilanne…

Jatka lukemista
Lounais-Suomeen saatiin oma Jokitalkkari!

Lounais-Suomeen saatiin oma Jokitalkkari!

Vesistökunnostusverkoston 15.10.2021 ilmestyneessä uutiskirjeessä kerrotaan Jokitalkkari-hankkeesta, jonka tavoitteena on parantaa virtavesien tilaa mm. kosteikkojen rakentamisella ja ympäristötietoisuutta lisäämällä. Hankkeesta vastaa Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ja se on saanut mallinsa Vantaanjoella pitkään toimineesta Jonkitalkkari-hankkeesta. Tavoitteena on tehdä Jokitalkkari-toiminnasta pysyvää. Lounais-Suomessa Jokitalkkari-hanke keskittyy virtavesien kunnostamiseen ja kosteikkojen rakentamiseen ja ennallistamiseen. Asiasta kiinnostuneita maanomistajia on tähän mennessä ollut vähän ja…

Jatka lukemista
Alueellinen ilmastonmuutostieto tukee sopeutumistyötä Suomessa

Alueellinen ilmastonmuutostieto tukee sopeutumistyötä Suomessa

Suomen ilmastopaneeli kertoo tiedotteessaan 23.9.2021 raportistaan, johon on koottu tiedot ilmastonmuutoksen alueellisista vaikutuksista ja Suomessa tehdyistä sopeutumistoimista. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on tärkeää, sillä päästövähennystoimista huolimatta Suomen ilmasto tulee muuttumaan lähivuosikymmeninä. ”Maakuntien ilmastosuunnitelmat ovat painottuneet ilmastonmuutokseen hillintään, ja sopeutuminen on toistaiseksi jäänyt vähemmälle huomiolle, raportissa todetaan. Sopeutumistyötä on tehty hyvin eri tavoin eri maakunnissa. Tarkemmat vaikutusarviot, sopeutumisen…

Jatka lukemista
Erityisavustusta kunnille ja järjestöille luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi

Erityisavustusta kunnille ja järjestöille luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 14.10.2021 erityisavustuksesta, jota kunnat, yhdistykset, säätiöt ja vesiosuuskunnat voivat hakea luonnonhoitotyötä varten. Haku aukeaa 22.10.2021. Tukea haetaan Uudenmaan ELY-keskuksesta. ”On mahtavaa saada kunnat ja järjestöt mukaan toteuttamaan Helmi-ohjelmaa. Ohjelmassa tavoitteemme on turvata Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa. Uuden asetuksen myötä tämä onnistuu paremmin. Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi laajentavat toimijajoukkoa ja kasvattavat…

Jatka lukemista