luonto

Etusivu / Posts tagged "luonto"
Turve, tiede ja tulevaisuus -webinaarisarja 27.1.-10.2.2022

Turve, tiede ja tulevaisuus -webinaarisarja 27.1.-10.2.2022

Luonnonvarakeskus järjestää kolmiosaisen webinaarisarjan, jossa Luonnonvarakeskuksen asiantuntijat vastaavat ajankohtaisiin kysymyksiin turpeen ja turvemaiden käytön tulevaisuudesta. Tapahtumasarja keskittyy turvepeltoihin, suometsiin ja turvetta korvaaviin tuotteisiin ympäristön, talouden ja uusien ratkaisujen näkökulmista. Mitä tehdä turvepelloille? 27.1. klo 9–10.15 Miten hoitaa ja käyttää suometsiä? 4.2. klo 9–10.15 Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15 Tilaisuuksien tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen (luke.fi)…

Jatka lukemista
Webinaari metsänomistajille – keskustelua talousmetsien luonnonhoidosta 25.1.2022

Webinaari metsänomistajille – keskustelua talousmetsien luonnonhoidosta 25.1.2022

Valonia järjestää tiistaina 25.1. klo 17-19 metsänomistajille talousmetsien luonnonhoitoa esittelevän webinaarin, johon ovat tervetulleita kaikki metsänomistajat ja metsien parissa työskentelevät. Aihetta tarkastellaan Salon ja Someron alueella sijaitsevan Hyyppäränharjun erityispiirteiden kautta, mutta tilaisuus sopii hyvin kaikille metsänomistajille.  Tilaisuus järjestetään Teams-etäyhteydellä. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen (valonia.fi)  

Jatka lukemista
Avustusta kalastusharrastusta ja kalakantojen monimuotoisuutta edistäville hankkeille

Avustusta kalastusharrastusta ja kalakantojen monimuotoisuutta edistäville hankkeille

Maa- ja metsätalousministeriö kertoo 3.1.2022 julkaistussa uutisessaan kalatalouden edistämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Avustusta voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille ja hankkeiden tulee edistää kalavesien kestävää käyttöä. Hakuaika on 3.1.–31.1.2022.  ”Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat laajasti kalastonhoitomaksun suorittaneita tai edistävät hallitusohjelman, kansallisen kalatiestrategian, lajikohtaisten hoito-ohjelmien ja –strategioiden tai vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian tavoitteita. Hankkeen pitää myös vaikuttaa useamman…

Jatka lukemista
Uusi opas luontoselvitysten laadintaan ja luontovaikutusten arviointiin

Uusi opas luontoselvitysten laadintaan ja luontovaikutusten arviointiin

Ympäristöministeriö kertoo uutisessaan 17.12.2021 yhteistyössä Suomen ympäristökeskus SYKEn kanssa julkaisemastaan oppaasta, joka on tuotettu luontoselvitysten laadinnan ja luontovaikutusten arvioinnin tueksi. Opas ohjeistaa niin työn tilaajaa, kuin suorittajaakin ja kattaa työn kaikki vaiheet. Oppaan hyödyntäminen tukee luontokadon pysäyttämistä ja auttaa kerryttämään tietoa luontotyypeistä tulevaa suunnittelu- ja suojelutyötä varten. ”Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimpien alueiden tunnistaminen joka kunnassa…

Jatka lukemista
Meren ja vesien tila hyväksi – valtioneuvostolta päätökset hoitosuunnitelmista

Meren ja vesien tila hyväksi – valtioneuvostolta päätökset hoitosuunnitelmista

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 16.12.2021 valtioneuvoston päätöksistä merenhoitosuunnitelmasta ja seitsemästä alueellisesta vesienhoitosuunnitelmasta, joiden avulla pyritään saavuttamaan meren ja vesien hyvä tila.  ”Suunnitelman toimet vähentävät ihmisen toiminnasta aiheutuvia haittoja, kuten ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta, vedenalaista melua, meressä olevien roskien määrää sekä meriympäristöön kohdistuvia onnettomuusriskejä. Eniten uusia toimenpiteitä on ravinnekuormituksen ja rehevöitymisen vähentämiseksi, roskaantumisen vähentämiseksi sekä meriluonnon…

Jatka lukemista
Suomi sitoutuu EU:n biodiversiteettistrategiaan

Suomi sitoutuu EU:n biodiversiteettistrategiaan

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 15.12.2021 ilmastokriisi- ja luontokato-infosta, jossa ministeri Emma Kari kertoi Suomen tavoitteista EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanossa. Suomen tulee määritellä sitoumuksensa strategian toimeenpanosta vuoden 2022 loppuun mennessä. ”Osana tätä kokonaisuutta olemme sitoutuneet suojelemaan kaikki vanhat ja luonnontilaiset metsämme. Suojelutasoon kehyksen meille antaa EU-alueelle asetettu 30 prosentin suojelutavoite maa- ja meripinta-alasta. Tavoitetta ei ole jyvitetty jäsenmaittain,…

Jatka lukemista
VELMU-uutiskirje 5/2021

VELMU-uutiskirje 5/2021

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMU on julkaissut vuoden 2021 viidennen uutiskirjeensä. Uutisissa asiaa mm. Saaristomeren rehevöitymisestä ja Itämeren suojeluhankkeista. Uutiskirjeessä kerrotaan myös kyselystä, jolla kerätään vastauksia VELMU-karttapalvelun kehittämiseksi! Lue VELMU-uutiskirje (kehaemail.sst.fi)    

Jatka lukemista
Liito-oravalle sopivien elinympäristökarttojen julkistustilaisuus 8.12.2021

Liito-oravalle sopivien elinympäristökarttojen julkistustilaisuus 8.12.2021

Luonnonvarakeskus järjestää yhdessä Luonnontieteellinen keskusmuseon ja Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa tilaisuuden, jossa julkaistaan kartat liito-oravalle sopivista elinympäristöistä. Kartat julkaistaan Laji.fi -palvelussa. Luonnonvarakeskuksen tekemässä mallinnuksessa hyödynnettiin paikkatietoa liito-oravan esiintymisestä Suomessa ja valtakunnan metsien inventoinnin metsäaineistoa. Karttoja voi käyttää esimerkiksi aluesuunnittelun tukena. Elinympäristökarttojen julkistamiswebinaarissa keskiviikkona 8.12.2021 klo 13-15 kuullaan lisää kartoista, niiden taustalla olevasta työstä sekä karttojen hyödyntämismahdollisuuksia….

Jatka lukemista
Satakunnan viherrakenneselvitys on valmistunut

Satakunnan viherrakenneselvitys on valmistunut

Satakunnan viherrakenneselvitys on valmistunut. Selvityksessä on määritelty Satakunnan tärkeimmät luonnon ydinalueet ja niiden välisiä ekologisia yhteyksiä. Viherrakenteella tarkoitetaan erilaisten luontoalueiden ja niiden välillä olevien yhteyksien muodostamaa verkostoa. Viherrakenne on yhdessä rakennetun ympäristön ja liikenneverkon kanssa osa yhdyskuntarakennetta. Valmistunut selvitystyö on osa maankäyttö- ja rakennuslain velvoittamaa maakunnallista suunnittelutyötä ja toimii Satakunnan kokonaismaakuntakaavan laadintaa koskevan suunnittelun tausta-aineistona….

Jatka lukemista
Keskustelua luontosuhteen murroksesta 9.12.2021

Keskustelua luontosuhteen murroksesta 9.12.2021

Sitra järjestää keskustelutilausuuden erilaisista luontosuhteista ja luontosuhteen ja sivistyksen yhteydestä torstaina 9.12. klo 9-10. Keskustelutilaisuutta voi seurata Sitran Youtube-kanavalla. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ennen tilaisuutta.  Lisätiedot ja ilmoittautuminen (sitra.fi)  

Jatka lukemista