Satakunnan kuntien ilmastopäästöt laskeneet 39 prosenttia

Etusivu / Okategoriserad / Satakunnan kuntien ilmastopäästöt laskeneet 39 prosenttia
Satakunnan kuntien ilmastopäästöt laskeneet 39 prosenttia

Suomen ympäristökeskus on julkaissut kuntien ilmastopäästötiedot koskien vuotta 2022. Satakunnan kuntien päästöt ovat laskeneet 39 % vuosien 2005–2022 välillä (Hinku-laskenta ilman päästöhyvityksiä). Edellisvuodesta päästöt ovat laskeneet 5,2 prosenttia. 

Satakunnan ilmastopäästökehitys.
Satakunnan kuntien yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain vuosina 1990 ja 2005–2022. Päästöt on laskettu Hinku-laskentasääntöjen mukaisesti ilman päästöhyvityksiä. ©Suomen ympäristökeskus

Suurin kasvihuonekaasujen päästölähde oli edellisvuosien tapaan tieliikenne, jonka päästöt olivat 29 prosenttia. Rakennusten eri lämmitysmuotojen yhteenlaskettu päästöosuus oli 20 prosenttia. Maatalouden osuus päästöistä oli 21 prosenttia.

Satakunnan ilmastopäästöjen jakautuminen vuonna 2022.
Satakunnan kuntien yhteenlaskettujen kasvihuonekaasupäästöjen jakauma. Laskettu Hinku-laskentasääntöjen mukaisesti ilman päästöhyvityksiä. ©Suomen ympäristökeskus

Päästöt vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna kaikilla sektoreilla lukuunottamatta päästökauppasektorin ulkopuolista teollisuutta ja työkoneita. Teollisuuden päästöt kasvoivat 37 prosenttia ja työkoneiden hillitymmin 0,3 prosenttia. Suomen ympäristökeskuksen mukaan keskeisenä syynä päästökauppasektorin ulkopuolisen teollisuuden päästöjen kasvussa oli koko Suomen tasolla öljyn käytön lisääntyminen Ukrainan sodan vuoksi. Työkoneiden laskennassa tehtiin tarkennuksia. Esimerkiksi metsäkoneiden päästöissä oli huomattavia kuntakohtaisia muutoksia. Työkoneiden osuus päästöistä oli Satakunnassa 7,5 prosenttia ja laskelmaan kuuluvan päästökauppasektorin ulkopuolisen teollisuuden osuus kokonaispäästöistä oli 6,6 prosenttia.

Energiasektorin päästöjen vähentämisessä saavutettu merkittäviä tuloksia

Sähkön ja kaukolämmön tuotannon puhdistumisella on ollut suuri merkitys päästöjen pienenemisessä. Satakunnassa kaukolämmön päästöjen vähentämisessä on lyhyellä aikavälillä saavutettu paljon. Päästöjen vähentymiseen on vaikuttanut muun muassa Porin Energian vuonna 2020 valmistunut Aittaluodon biokattilalaitos. Harjavallan kaukolämpö tuotetaan yli 90 prosenttisesti Suurteollisuuspuiston hukkalämmöllä.

Kun Suomen kuntien kaukolämmön päästöt laskivat keskimäärin 2,2 %, Satakunnassa päästöt laskivat edellisestä vuodesta jopa neljänneksen (-24,8 %). Myös öljylämmityksen (-15,6 %) ja sähkölämmityksen (-11,8 %) päästöt laskivat huomattavasti. Sähkön kulutus väheni 11,7 prosenttia. Tähän vaikutti Ukrainan sodan aiheuttama energiakriisi.

Jakeluvelvoitteen muutokset vaikuttivat tieliikenteen päästöihin negatiivisesti

Tieliikenteen päästöt pienenivät 3,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kuorma-autoliikenteessä päästöt koko Suomen tasolla kasvoivat siitä huolimatta, että ajosuorite pieneni. Kuorma-autoliikenteen päästöjen kasvuun vaikutti polttoaineisiin sekoitettavien biokomponenttien jakeluvelvoitteen pieneneminen. Jakeluvelvoitteen muutokset näkyvät erityisesti dieseliä polttoaineena käyttävissä liikennemuodoissa, kuten kuorma-autoliikenteessä.

Henkilöautojen keskimääräiset päästöt ja ajosuorite (km) ovat laskeneet vähitellen. Vaihtoehtoisten käyttövoimien (sähkö-, hybridi- ja kaasuautot) osuus oli Satakunnassa 3,6 prosenttia vuonna 2022.

Suomen ympäristökeskuksen ja Tampereen yliopiston tutkijoiden laatiman politiikkasuosituksen mukaan liikenteen päästöjä voitaisiin vähentää merkittävästi ajoneuvojen sähköistämisen, uusiutuvien polttoaineiden ja kestävän liikkumisen kannustimien avulla.

Maatalouden päästöt vähenivät 2,1 prosenttia edellisestä vuodesta, mihin on arvioitu vaikuttaneen lannoitteiden hinnannousu. Maatalouden päästöjä voidaan vähentää kehittämällä viljelytapoja, kotieläintuotantoa ja maatilojen energiatalouden käytäntöjä. Eläinten ruoansulatuksen ja lannankäsittelyn päästöt vähenevät järkevällä toiminnan tehostamisella.

Satakunnassa on laadittu ilmastotyön tueksi ilmasto- ja energiastrategia. Sen visiona on ilmastoystävällinen, kestävien energiaratkaisujen maakunta vuonna 2030.

Lue lisää

Canemure-logot.

 

SAMK-logo.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *