Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030

Etusivu / Hiilineutraali Lounais-Suomi / Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030

Ilmastotiekartan 2030 ensimmäinen osa valmistuu vuoden 2021 alussa.

Mikä on varsinaissuomalaisten tie ilmastonmuutoksen hillintään?

Varsinais-Suomen ilmastotiekarttaluonnoksen kommentointikierros on päättynyt. Kaikki palaute käydään läpi ja käsitellään Varsinais-Suomen ilmastovastuujaostossa. Tiekartan ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2021 alkupuolella.

Eri tahojen sitoutuminen ja rooli tiekartan tavoitteisiin ja toimenpiteisiin tapahtuu tiekartan valmistumisen jälkeen.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi päästöjä täytyy vähentää kaikilla toimialoilla ja alueilla – monia näkökulmia kaivataan

Suurimmat päästöt syntyvät lämpö- ja sähköenergian kulutuksesta, liikenteestä ja maataloudesta. Näillä kaikilla sektoreilla toimii yrityksiä, viranomaisia, oppilaitoksia, tutkijoita, järjestöjä ja kansalaisia.   

Ilmastonmuutoksen torjuntaan ja varautumiseen on tärkeää vaikuttaa monella tasolla: globaaleista tavoitteista yksittäisiin kuntiin ja yrityksiin. Varsinais-Suomen ilmastotiekartta koostaa yhteen maakunnan keskeisimpiä tavoitteita ja toimia, joilla rakennamme yhteistyössä hiilineutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä. Teemme päästöjä vähentävää muutostyötä rinnakkain toisten maakuntien kanssa. Tiekartan ensimmäisessä osassa tarkastelun alle otetaan energia, liikenne ja maatalous.

Tiekarttatyötä ohjaa Varsinais-Suomen ilmastovastuujaosto

Tiekarttaluonnos pohjautuu tutkimustietoon, kansallisiin strategioihin ja ohjelmiin sekä lukuisiin keskusteluihin ja tilaisuuksiin eri toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Myös nyt kirjattuja tavoitteita ja toimenpiteitä tarkistetaan ja päivitetään tulevina vuosina. Päästöjen kehitystä sekä tiekartan toteutumista seurataan jatkuvana prosessina.

Voit seurata ilmastotiekartan valmistumista ja toteutusta näillä sivuilla sekä tilata Ympäristö Nyt -uutiskirjeen osoitteesta: info@ymparistonyt.fi

 

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) 2018-2024

Varsinais-Suomi on mukana valtakunnallisessa yhteishankkeessa, jonka alueellisena koordinaattorina toimii ELY-keskus kumppaneinaan Varsinais-Suomen liitto ja Valonia. Hanketta johtaa SYKE ja tehtävänä on viedä käytäntöön Suomen kansallisen ilmastopolitiikan tavoitteita.

Alue- ja kuntatason ratkaisumahdollisuuksia:
• energian tuotanto ja käyttö
• liikenne ja liikkuminen
• kestävä kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen
• vähäpäästöiset maaperän käyttötavat maa- ja metsätaloudessa
• vähäpäästöisen tuotannon ja kulutuksen edellytykset

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johdolla tuotetaan päästölaskelmia ja eri toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioivia laskentatyökaluja alueellisen työn tueksi.

Tutustu valtakunnalliseen hankkeeseen

Canemure kartta

CANEMURE-hanke 2018-2024 tekee käytännön ilmastotyötä maakunnissa

Hiilineutraalisuomi.fi –sivusto kokoaa ilmastotyötä koskevan tiedon yhteen

CANEMURE-hanke on saanut rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta