Varsinais-Suomen ilmastotiekartta

Etusivu / Hiilineutraali Lounais-Suomi / Varsinais-Suomen ilmastotiekartta

Tavoitteena hiilineutraali Varsinais-Suomi 2035

Vaikuttavat toimenpiteet vievät kohti tavoiteltua muutosta

Varsinais-Suomen ilmastotiekartassa esitetään priorisoidut muutostavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet energia-, liikenne- ja maataloussektoreiden kasvihuonekaasupäästöjen merkittäväksi vähentämiseksi. Ilmastotiekartassa esitetyt toimenpiteet tulisi toteuttaa vuoteen 2030 mennessä. Yhdessä valtakunnallisten toimenpiteiden kanssa ne mahdollistavat hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2035 mennessä.

Varsinais-Suomen maakuntahallitus hyväksyi ilmastotiekartan kokouksessaan 25.1.2021.

Kuntia, yrityksiä ja kaikkia toimijoita kannustetaan tunnistamaan oma roolinsa ja sitoutumaan tiekartan toimeenpanoon. Näissä merkeissä lähestytään muun muassa kuntia tämän vuoden aikana.  

  • Energiamurros vaatii remontteja ja investointeja, energiatehokkuutta voidaan parantaa kautta linjan.
  • Digitalisaatio ja uudet käyttövoimat vauhdittavat liikenteen päästöjen puolittamista.
  • Kannattavan maatalouden vahvuutena on kyky hiilensidontaan, koko ruokaketju mukaan tukemaan kestävää tuotantoa. 

Seurantaa  ja reagointia

Tiekartan toteutumista seurataan vuosittain muun muassa SYKEn julkaiseman päästölaskelman avulla ja arvioidaan sovittujen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Vuoden 2021 aikana käsitellään uusina teemoina yhdyskuntarakennetta ja rakentamista sekä maankäyttöä, hiilinieluja ja hiilen sidontaa. Tavoitevuotta on valmius aikaistaa, kun tieto valittujen toimenpiteiden vaikuttavuuspotentiaalista lisääntyy. 

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hanke tukee toteutusta ja tarjoaa vuosittain päästölaskelma- sekä seurantatietoa kaikkien toimijoiden käyttöön.  

Voit seurata ilmastotiekartan valmistumista ja toteutusta näillä sivuilla sekä tilata Ympäristö Nyt -uutiskirjeen osoitteesta: info@ymparistonyt.fi

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta, näyttöversio (pdf)

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta, tulostusversio (pdf)

Obs. Klimatvägkartan publiceras på svenska under februari.

Varsinais-Suomen ilmastovisio 2035

Hiilineutraali Varsinais-Suomi on elinvoimainen maakunta, jossa on ennakkoluulottomasti kehitetty ja otettu käyttöön ilmastokestäviä ratkaisuja luottaen osaamiseen, yhteistyöhön ja yhteiseen vastuuseen.

Ilmastotyö tukee kuntien ja yritysten elinvoimaisuutta ja asukkaiden elämänlaatua.

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) 2018-2024

Varsinais-Suomi on mukana valtakunnallisessa yhteishankkeessa, jonka alueellisena koordinaattorina toimii ELY-keskus kumppaneinaan Varsinais-Suomen liitto ja Valonia. Hanketta johtaa SYKE ja tehtävänä on viedä käytäntöön Suomen kansallisen ilmastopolitiikan tavoitteita.

Alue- ja kuntatason ratkaisumahdollisuuksia:
• energian tuotanto ja käyttö
• liikenne ja liikkuminen
• kestävä kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen
• vähäpäästöiset maaperän käyttötavat maa- ja metsätaloudessa
• vähäpäästöisen tuotannon ja kulutuksen edellytykset

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johdolla tuotetaan päästölaskelmia ja eri toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioivia laskentatyökaluja alueellisen työn tueksi.

Tutustu valtakunnalliseen hankkeeseen

Canemure kartta

CANEMURE-hanke 2018-2024 tekee käytännön ilmastotyötä maakunnissa

Hiilineutraalisuomi.fi –sivusto kokoaa ilmastotyötä koskevan tiedon yhteen

CANEMURE-hanke on saanut rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta