Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030

Etusivu / Hiilineutraali Lounais-Suomi / Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030

Kohti hiilineutraalia Varsinais-Suomea

Ilmastovastuujaosto

Ilmastovastuujaosto on Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) alainen ja siten osa maakuntaliiton toimintaa. Jaosto toimii CANEMURE-hankkeen ohjausryhmänä.

Tehtävät

 • valmistella ja kehittää maakunnallista ilmastopolitiikkaa
 • aktivoida eri alojen toimijoita osallistumaan ilmastopositiivisten ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon
 • edistää maakuntaohjelman toteuttamista ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa
 • seurata ilmastonmuutokseen liittyvää keskustelua, tutkimusta ja erityisesti päätöksentekoa sekä tehdä ehdotuksia Varsinais-Suomeen sopivista toimintapolitiikoista
 • edistää elinkeinoelämän, julkisen hallinnon sekä ilmastonmuutokseen liittyvän koulutus- ja tutkimustoiminnan välistä vuorovaikutusta
 • sovittaa yhteen ja koordinoida aihekokonaisuuteen liittyvää hanketoimintaa

Tarkastelun kohteena erityisesti

 • kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttavat toiminnot kuten kiertotalous, biotalous, energian tuotanto, liikennejärjestelmä ja maankäyttö
 • ilmastokysymysten esiin nostaminen myös koulutukseen, aluekehitykseen, yritysten kehittämiseen sekä kansalaisvaikuttamiseen liittyvissä toiminnoissa.

Kokoonpano

Jaostossa ovat edustettuina kunnat, aluehallinnon organisaatiot, yritykset, etujärjestöt sekä koulutus ja tutkimus.


 • elinkeinovastuualueen johtaja Timo Metsä-Tokila, Varsinais-Suomen ELY-keskus, pj.
 • toimialapäällikkö, Riikka Leskinen, Valonia, siht.
 • kehityspäällikkö Antti Jyväkorpi, Vakka-Suomen Voima Oy
 • yhteyspäällikkö Tiina Vainio, Turun kauppakamari
 • elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen, Uudenkaupungin kaupunki
 • liiketoiminnan kehityspäällikkö Matti Ojanpää, Gasum Oy
 • lämpöyksikön johtaja Jari Kuivanen, Turku Energia
 • toiminnanjohtaja Juuso Kallio, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry
 • toimitusjohtaja Tero Siitonen, Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry. (SKAL)
 • kehittämispäällikkö Risto Veivo, Turun kaupunki
 • toimitusjohtaja Maria Aspala, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy (VASO)
 • joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte, Turun seudun joukkoliikenne FÖLI
 • ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste, Laitilan kaupunki
 • luottamushenkilö Tiina Perho, Loimaan kaupunki
 • käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
 • luottamushenkilö Tatu Puottula, Maskun kunta
 • yrityspalvelujen asiantuntija Jussi Somerpalo, Metsäkeskus Läntinen palvelualue
 • aluepäällikkö Aino Launto-Tiuttu, MTK Varsinais -Suomi
 • palvelupäällikkö Satu Näykki, Pro Agria Länsi Suomi
 • toimitusjohtaja Pekka Heikkinen, Qvidja Kraft Ab
 • ympäristönsuojelupäällikkö Heidi Veck, Salon kaupunki
 • aluetoiminnan johtaja Teppo Virta, Teknologiateollisuus
 • johtaja Juha Kaskinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
 • lehtori, tutkimusvastaava Samuli Ranta, Turun ammattikorkeakoulu
 • Jasmin Luolavuori, Turun yliopiston ylioppilaskunta
 • liikennejärjestelmäpäällikkö Hanna Lindholm, Varsinais-Suomen ELY-keskus/liikennevastuualue
 • toimialapäällikkö Markku Alm, Varsinais-Suomen ELY-keskus/elinkeinovastuualue
 • suunnittelujohtaja Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto
 • maakuntavaltuuston pj. Pekka Myllymäki, Varsinais-Suomen liitto
 • koordinaattori Lassi Rosala, Varsinais-Suomen Yrittäjät
 • toimitusjohtaja Jyrki Moilanen, Yrityssalo Oy

CANEMURE-hanke koordinoi ja edistää maakunnan ilmastotyötä

Varsinais-Suomi on mukana valtakunnallisessa yhteishankkeessa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) 2018-2024. Hankekoordinaattorina toimii ELY-keskus ja kumppaneina ovat Varsinais-Suomen liitto ja Valonia, joilla on pitkä yhteistyökokemus ja asiantuntemus energiaratkaisujen ja kiertotalouden aloilta kunnissa.

Tehtävänämme on viedä käytäntöön kansallisen ilmastopolitiikan tavoitteita. Kokoamme maakunnan eri toimijat yhteen käytännön ilmastotoimien nopeaksi löytämiseksi. CANEMUREssa on mukana seitsemän maakuntaa, joissa ilmastotyötä tehdään yhteistyöryhmien asiantuntemuksen avulla ja laajan sidosryhmäverkoston kautta.

Päätehtävänä ilmastotiekartan 2030 laadinta

CANEMUREn teemat ovat: älykäs ja vähähiilinen liikkuminen, uusiutuvan energian tuotanto, rakennusten energiatehokkuus, kestävä kaupunkisuunnittelu, edellytykset vähähiiliselle tuotannolle ja kulutukselle  sekä vähäpäästöiset maaperän hoitomenetelmät maa- ja metsätaloudessa.

Tavoitteet ja seuranta pohjautuvat tietoon

Varsinais-Suomen ilmastotiekarttaan otettavien toimintojen valintaan vaikuttavat hiilidioksidin päästömäärät, mahdollisuus vaikuttaa päästöihin sekä meneillään olevat kehittämis- ja kokeiluhankkeet. Hankekokonaisuutta johtava Suomen ympäristökeskus SYKE tuottaa päästölaskelmia ja eri toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioivia laskentamalleja alueellisen työn tueksi.

Tiekartan ensimmäinen vaihe valmistuu keväällä 2020.

Canemure kartta

Viestintä