Ympäristöohjelma

Etusivu / Hiilineutraali Lounais-Suomi / Ympäristöohjelma

Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävä kehittäminen on vauhdissa.
Ilmastotiekartan ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2020 lopussa.

Tiekartan valmistelua

Ilmastotiekartta koostuu visiosta 2035 sekä strategisista muutostavoitteista ja käytännön toimenpiteistä, joilla tavoitteisiin päästään. Ensimmäisessä vaiheessa teemoina ovat energian tuotanto ja käyttö, liikenne ja liikkuminen, maatalous ja ruokaketju sekä rakentaminen.

Maakunnan toimijat haluavat tuoda esille varsinaissuomalaisia onnistumisia ja ratkaisuja ilmastotyön edistämiseen liittyen. On myös tärkeää kiinnittää huomio teknologioiden kehittymiseen.

  • Päästölaskelma 2005-2017 valmistui helmikuussa. Kunnat olivat kiinnostuneita päästötilanteestaan ja laskelman perusteita arvioitiin tarkasti.
  • Liikennettä ja liikkumista sekä energiaa koskevia muutostavoitteita ja kärkitoimenpiteitä on valmisteltu ja käsitelty muun muassa ilmastovastuujaoston kokouksissa 7.2. ja 24.4. sekä pyöreän pöydän keskusteluissa.
  • Ensimmäiset tiekarttaluonnokset jaetaan laajempaan kommentointiin kesän aikana.

Maakunnan ilmastovastuujaosto

Ilmastovastuujaosto on Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) alainen.

Jaoston tehtävänä on kehittää maakunnallista ilmastopolitiikkaa, aktivoida eri alojen toimijoita osallistumaan
ilmastopositiivisten ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä seurata kehitystä ja
tehdä ehdotuksia Varsinais-Suomeen sopivista toimintapolitiikoista.

Lue lisää jaoston toiminnasta  »

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) 2018-2024

Varsinais-Suomi on mukana valtakunnallisessa yhteishankkeessa, jonka alueellisena koordinaattorina toimii ELY-keskus kumppaneinaan Varsinais-Suomen liitto ja Valonia. Hanketta johtaa SYKE ja tehtävänä on viedä käytäntöön Suomen kansallisen ilmastopolitiikan tavoitteita.

Alue- ja kuntatason ratkaisumahdollisuuksia:
• energian tuotanto ja käyttö
• liikenne ja liikkuminen
• kestävä kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen
• vähäpäästöiset maaperän käyttötavat maa- ja metsätaloudessa
• vähäpäästöisen tuotannon ja kulutuksen edellytykset

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johdolla tuotetaan päästölaskelmia ja eri toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioivia laskentatyökaluja alueellisen työn tueksi.

Tutustu valtakunnalliseen hankkeeseen

Canemure kartta

CANEMURE-hanke 2018-2024 tekee käytännön ilmastotyötä maakunnissa

Hiilineutraalisuomi.fi –sivusto kokoaa ilmastotyötä koskevan tiedon yhteen

CANEMURE-hanke on saanut rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta