Ilmastovastuujaosto

Toiminta

Tehtävät

Ilmastovastuujaosto on Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) alainen ja siten osa maakuntaliiton toimintaa. Tehtävänä on:

 • valmistella ja kehittää maakunnallista ilmastopolitiikkaa
 • aktivoida eri alojen toimijoita osallistumaan ilmastopositiivisten ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon
 • edistää maakuntaohjelman toteuttamista ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa
 • seurata ilmastonmuutokseen liittyvää keskustelua, tutkimusta ja erityisesti päätöksentekoa sekä tehdä ehdotuksia Varsinais-Suomeen sopivista toimintapolitiikoista
 • edistää elinkeinoelämän, julkisen hallinnon sekä ilmastonmuutokseen liittyvän koulutus- ja tutkimustoiminnan välistä vuorovaikutusta
 • sovittaa yhteen ja koordinoida aihekokonaisuuteen liittyvää hanketoimintaa

Jaosto toimii myös Canemure-Varsinais-Suomi aluekoordinaatiohankkeen yhteistyöryhmänä.


Tarkastelun kohteena erityisesti

 • kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttavat toiminnot kuten kiertotalous, biotalous, energian tuotanto, liikennejärjestelmä ja liikkuminen sekä maankäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentaminen
 • ilmastokysymysten esiin nostaminen myös koulutukseen, aluekehitykseen, yritysten kehittämiseen sekä kansalaisvaikuttamiseen liittyvissä toiminnoissa.

Kokoonpano

Jaostossa ovat edustettuina kunnat, aluehallinnon organisaatiot, yritykset, etujärjestöt sekä koulutus ja tutkimus.

 • kehittämispäällikkö Pekka Salminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, pj.
 • toimialapäällikkö, Riikka Leskinen, Valonia, siht.
 • kehityspäällikkö Antti Jyväkorpi, Vakka-Suomen Voima Oy
 • toimitusjohtaja Kaisa Leiwo, Turun kauppakamari
 • elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen, Uudenkaupungin kaupunki
 • liiketoiminnan kehityspäällikkö Rauni Karjala, Gasum Oy
 • lämpöyksikön johtaja Jari Kuivanen, Turku Energia
 • toiminnanjohtaja Juuso Kallio, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry
 • toimitusjohtaja Tero Siitonen, Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry. (SKAL)
 • kehittämispäällikkö Risto Veivo, Turun kaupunki
 • toimitusjohtaja Maria Aspala, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy (VASO)
 • joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte, Turun seudun joukkoliikenne FÖLI
 • ympäristöpäällikkö Lea Törmä, Laitilan kaupunki
 • luottamushenkilö Tiina Perho, Loimaan kaupunki
 • käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
 • elinvoimapäällikkö Lauri Hyttinen, Maskun kunta
 • elinkeinopäällikkö Minna Rautalin, Metsäkeskus Läntinen palvelualue
 • aluepäällikkö Aino Launto-Tiuttu, MTK Varsinais -Suomi
 • asiantuntija Satu Paananen, Pro Agria Länsi Suomi
 • toimitusjohtaja Pekka Heikkinen, Qvidja Kraft Ab
 • ympäristönsuojelupäällikkö Heidi Veck, Salon kaupunki
 • aluetoiminnan johtaja Teppo Virta, Teknologiateollisuus
 • johtaja Juha Kaskinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
 • lehtori, tutkimusvastaava Samuli Ranta, Turun ammattikorkeakoulu
 • kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtanen, Turun yliopiston ylioppilaskunta
 • liikennejärjestelmäpäällikkö Hanna Lindholm, Varsinais-Suomen ELY-keskus/liikennevastuualue
 • suunnittelujohtaja Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto
 • maakuntavaltuuston vpj. Pekka Myllymäki, Varsinais-Suomen liitto
 • elinkeinoasioiden päällikkö Jutta Wirén, Varsinais-Suomen Yrittäjät
 • erityisasiantuntija Jussi Somerpalo, Yrityssalo Oy