Turun AMK:lle rahoitusta monialaiseen hulevesihallintaratkaisuja kehittävään hankkeeseen

Etusivu / Ilmasto / ilmastonostot / Turun AMK:lle rahoitusta monialaiseen hulevesihallintaratkaisuja kehittävään hankkeeseen
Turun AMK:lle rahoitusta monialaiseen hulevesihallintaratkaisuja kehittävään hankkeeseen

Turun ammattikorkeakoulu kertoo uutisessaan 24.11.2021 sen hulevesihallintaratkaisuja kehittävään hankkeeseen myönnetystä lähes 800 000 euron rahoituksesta. Rahoituksen on myöntänyt Opetus- ja kulttuuriministeriö. Ilmastonmuutoksen myötä kaupunkialueiden tulvariski on kasvanut ja lisääntyneet sateet lisäävät myös vesistöjen ravinnekuormaa. Turun AMK etsii monialaisessa yhteistyössä ratkaisuja näihin ongelmiin Intelligent and Sustainable Stormwater Management -hankkeessa (ISMO).

Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Tavoitteena on perustaa osaamiskeskus, jossa kehitetään parempia laskennallisia malleja luonnolliseen hulevesihallintaan. Veden kulkeutumista seurataan pilottikohteissa ja kerätyn mittausdatan avulla kehitetään laskennallisia ennusteita.

”– ISMO-hanke mahdollistaa kaupunkimallien testaamista ja kehittämistä konkreettisessa aluesuunnittelussa, jolloin on parempi mahdollisuus ottaa huomioon erilaisia ympäristöön vaikuttavia asioita yhä aikaisemmassa vaiheessa, toteaa lehtori Pirjo Oksanen Rakennettu ympäristö -tutkimusryhmästä.”

Lue lisää (Turkuamk.fi)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.