Vältän turhia kemikaaleja

Etusivu / Teemat / Vaikuta vesiin Nyt / Vältän turhia kemikaaleja

Käytätkö mahdollisesti liikaa aineita?

Tarvitsetko todella nykyisessä määrin kosmetiikkatuotteita, pesuaineita, torjunta-aineita, hajusteita, lääkkeitä - entä ylipäätään tavaraa? Mitä enemmän tavaraa on, sitä enemmän kotona on kemikaaleja. Kemikaalien käytöstä aiheutuu ympäristöön erilaisia riskejä riippuen kemikaalin ominaisuuksista, käyttötarkoituksesta ja käyttötavasta.

Ulkona käytettävät kemikaalit, kuten torjunta-aineet ja autonpesuaineet pääsevät helposti vesistöihin ja pohjaveteen. Siellä ne aiheuttavat terveysriskiä sekä ihmisille että vesieliöille. Kemikaalit päätyvät vesiin myös jätevesien mukana ja aiheuttavat siinä matkalla ongelmia myös jäteveden puhdistuksessa.

Kemikaalien käyttöä vähentämällä sekä niiden oikealla valinnalla pystytään tehokkaasti vähentämään niiden aiheuttamia haittoja vesistöihin ja juomavesiin. Kannattaa suosia esimerkiksi tuotteita, joista löytyy ympäristömerkki.

Puutarhan ja pihan hoito

Hoida puutarhaasi, älä leviä!

Vesiensuojelu alkaa omalta pihalta ja puutarhasta, sillä jokainen talo ja tontti sijaitsee jollakin valuma-alueella.Pihastakin sadevedet valuvat lähimpään vesistöön. Voit edistää vesien hyvinvointia hoitamalla puutarhaasi ja pihaasi kestävällä tavalla.

Lue lisää >>

 

Oma tontti puhtaana

Tiedätkö mitä juotKemikaalien käytöstä aiheutuu ympäristöön erilaisia riskejä. Ulkona käytettävät kemikaalit, kuten torjunta-aineet ja autonpesuaineet pääsevät helposti vesistöihin ja pohjaveteen - myös pihakaivoon. Siellä ne aiheuttavat terveysriskejä.

Lue lisää >>

 

Kodin kemikaalit

Liikaa aineita

Kodin puhtaus, hygienia ja kauneudenhoito ovat meille arkipäivän asioita. Monet käytetyt aineet ovat haitallisia ympäristölle. Viemäriin joutuessaan ne haittaavat jätevedenpuhdistusta ja osa niistä päätyy puhdistetun jäteveden mukana luonnon vesiin.

Lue lisää >>