Mökin jätevesihuolto

Jätevedet sisältävät ravinteita ja lika-aineita

Käyttäessämme vettä siihen sekoittuu erilaisia lika-aineita ja ravinteita. Syntyvät jätevedet tuleekin käsitellä ennen maahan tai vesistöihin johtamista. Käsittelemättömät jätevedet aiheuttavat ravinteiden lisäänäntymistä ja rehevöitymistä rantavedessä tai jopa juomaveden pilaantumista.

Jätevedet voidaan johtaa käsiteltäväksi viemäreitä pitkin jäteveden puhdistamolle. Loma-asunnoilla viemärin puuttuessa ratkaisuksi jää usein kiinteistökohtainen jätevesien käsittely.

Sopivan järjestelmän valintaan vaikuttaa sijainti sekä jäteveden määrä ja laatu. Mitä vähemmän vettä käytetään, sitä helpompaa jätevesien käsittely on.

Yksinkertaisimmillaan mökin jätevesihuolto voidaan hoitaa huussilla ja tiskivesien kaatamisella puutarhaan. Jos mökille halutaan samat vesikalusteet kuin kotiin, tulee jätevesien käsittelystä huomattavasti vaativampaa ja kalliimpaa. Lisätietoa erilaisista kiinteistökohtaisista jätevesien käsittelyjärjestelmistä löytyy nettisivuilta: www.ymparisto.fi/hajajatevesi

Yleisin mökkikäytössä oleva käsittelyjärjestelmä on perinteinen huussi. Se onkin aivan oiva ratkaisu., sillä siinä jätöksiä ei sotketa veteen ja näin jätevesien käsittelykin on helpompaa. Markkinoilta löytyy myös kehittyneempiä käymälämalleja, joissa voidaan hyödyntää myös jonkin verran vettä tai jätökset voidaan pakastaa tai polttaa. Malleja on lukuisia ja jokaiselle löytyy varmasti sopiva.

Pesuvedet imeytykseen

Loma-asunnon pesuvesien käsittely hoituu helposti, vaikka asunnolle ei olisi vesi- ja viemärijohtoyhteyttä. Tällöin tiskivedet voidaan kaataa pihalle. Saunavedet voidaan imeyttää maahan esimerkiksi pienen sorapesäkkeen kautta.

Mikäli mökille tulee painevesi, tulee suihkuista ja mahdollisista pesukoneista tulevat pesuvedet johtaa saostussäiliöiden kautta vaativampaa käsittelyyn kuten maapuhdistamoon tai pesuvesille tarkoitettuun puhdistamoon.

Huolehdithan, ettei pesuvesiä pääse suoraan vesistöön.

Mikä käymälämalli sopii meidän mökille?

Ensimmäisenä on hyvä pohtia tullaanko käymälä sijoittamaan sisätiloihin vai pihaan. Sisätiloissa käymälälle varatun tilan koko rajoittaa mallin valintaa. Osa malleista tarvitsee tilaa kahdessa kerroksessa. Mallin valintaan vaikuttaa myös se, onko käytettävissä vettä, sähköä ja onko tila ympäri vuoden lämmin. Pihamaalla käymälä on hyvä sijoittaa mahdollisimman kauas rannasta.

Ratkaisevaa on, kuinka paljon käyttäjiä tulee olemaan. Käymälän käytön helppous ja vaivattomuus kannattaa nostaa yhdeksi tärkeimmäksi tekijäksi. Mallia valittaessa ei kannata unohtaa järjestelmän käyttömukavuutta. Yleensä suurisäiliölliset mallit ovat miellyttävämpiä ainakin tyhjentäjän kannalta ajateltuna. Tyhjennysväli on harvempi sekä lisäksi jätös on pitemmälle kompostoitunutta.

Kustannusten osalta tulee hankintahinnan lisäksi huomioida myös käyttökulut. Niihin vaikuttaa muun muassa se, kuinka paljon kuiviketta tarvitaan ja löytyykö sopivaa kuiviketta omasta pihasta vai joudutaanko sitä ostamaan pikkusäkeissä. Mallien vertailuun kannattaa käyttää aikaa, jotta löytää itselle sopivimman vaihtoehdon.

Huussi hajuttomaksi

Monen mökin pihan perältä löytyy vanha perinteinen huussi, jonka voi paikallistaa hajun tai kärpäsparven perusteella! Pienillä muutoksilla vanhasta huussista saadaan viihtyisä pikkula, jossa on mukava asioida eivätkä huoltohommatkaan kauhistuta.

Ensin hankitaan laakea tiivispohjainen astia. Tässä voi hyödyntää vaikka lapsilta käyttämättömäksi jäänyttä vanhaa pulkkaa. Astian pohjalle laitetaan muutama tiiliskivi ja loppuosa täytetään turpeella tai muulla kuivikkeella. Sen jälkeen alusastiana toimivan saavin pohjaan tehdään sormenpaksuisella poranterällä reikiä ja sijoitetaan astia pulkassa olevien tiilien päälle. Näin ylimääräinen neste pääsee imeytymään turpeeseen ja haihtumaan ilmaan. Tämän jälkeen käymälän tyhjentäminen on huomattavasti mukavampaa ja tyhjennysvälikin kasvaa huomattavasti.

Jotta käymälässä istuminen olisi miellyttävämpää, tulee käymälän tuuletus hoitaa kuntoon. Tässä toimii parhaiten suora tuuletusputki alustilasta katolle.  Käymälään ei saa heittää kalkkia. Se pysäyttää massan kompostoitumisen ja uskomuksista poiketen pahentaa hajuja eikä poista niitä. Kalkin sijaan alusastiaan tulee aina käytön jälkeen heittää kauhallinen kuiviketta, kuten esimerkiksi turvetta tai lehtikariketta.

Alusastian täyttyessä tyhjennetään jätökset sekä pulkassa oleva turve kompostiin jatkokompostoitumaan. Kompostin tulee olla pohjaltaan tiivis sekä useimmiten myös kannellinen. Käymäläjätteitä ei saa haudata maahan!

Näin mökillä on toimiva huussi. Kaupanpäälliseksi saadaan hyvää ja ilmaista maanparannusainetta.

Linkkejä ja vinkkejä

Käymäläseura Huussi ry (huussi.net)

Kesämökin jätevesiopas (jatevesihanke.fi) 

Haja-asutuksen jätevedet (SYKE, ymparisto.fi)

Haja-asutuksen vesihuolto (valonia.fi)  

Jätevesiopas (Suomen vesiensuojeluyhdistyksen liitto, vesiensuojelu.fi)  

Onko hajua? Huussi kuntoon -pikaohje

  • Hanki kuiviketta, älä käytä kalkkia
  • Oikeanlainen tuuletus, suora putki säiliötilasta katonharjan yli
  • Ulosteen ja nesteiden erotus
  • Kompostoi käymäläjäte, laita ravinteet kiertoon

Kiva tietää

  • Valtaosa jäteveden ravinteista ja haitta-aineista on ulosteessa ja virtsassa.
  • Valitsemalla kompostikäymälän vesivessan sijaan helpottuu jätevesien käsittely ja lisäksi ravinteet saadaan kiertoon.
  • Käytä luonnonmukaisia ja nopeasti hajoavia pesuaineita.
  • Sijoita huussi sekä jatkokompostointi kauas rannasta ja kaivoista. Muista myös naapurit.