Behandling av avloppsvattnen på stugan

Etusivu / Kehityspolut / Kestävät valinnat / Behandling av avloppsvattnen på stugan

Då vi använder vatten, blandas olika slags orenheter och näringsämnen i det.

Uima-altaalla_1500x1000Till följd av utsläpp av obehandlade avloppsvatten ökar näringshalten i vattendrag, och badplatser och dricksvatten kan ta skada. Därför är det viktigt att avloppsvattnen behandlas innan de leds ut i marken eller i vattendrag. Avloppsvattnen kan ledas i avlopp till avloppsreningsverk för behandling. Om man inte har ett avloppssystem i fritidsbostaden är fastighetsvis behandling av avloppsvattnen det rätta alternativet.

Enkelt är vackert – också vid behandlingen av avloppsvatten

Vid val av lämplig behandlingsmetod för avloppsvattnet bör man ta i beaktande inte bara platsen och dess omgivning utan också avloppsvattnets mängd och beskaffenhet. Ju mindre man använder vatten, desto enklare är behandlingen av avloppsvattnet.

Det traditionella torrdasset, eller utetuppen, är den vanligaste behandlingsmetoden vid sommarstugor. Dasset är som tur en utmärkt lösning. I dasset blandas inte vatten i avföringen och urinen, vilket underlättar behandlingen av avloppsvattnen över lag. Diskvattnen kan man utnyttja för vattning av trädgården. Om man har tryckvatten på stugan, ska man leda vattnet från duschen och eventuella tvättmaskiner via en slamavskiljare till ett system för utförligare behandling, exempelvis till en reningsanläggning i marken eller ett reningsverk för tvättvatten.

Luktfritt dass

Huussi-edestä_1500_MinnaNummelinPå många sommarstugor finns ett traditionellt utedass, som man lätt hittar tack vare lukten och flugsvärmen. Med små förändringar kan man göra det gamla dasset mycket trivsammare. Då kommer man också enklare undan med underhållet i fortsättningen. Och på köpet får man utmärkt jordförbättringsmedel helt gratis. Det finns rikligt med information om hur man kan piffa upp dasset.

Vilken toalettmodell passar dig bäst?

Om du funderar på att skaffa en ny toalett, lönar det sig att ta i beaktande många saker, såsom

 • utrymmet
 • tillgången till vatten eller el
 • användarantalet
 • lätt att använda och lättskött
 • tiden mellan tömningarna
 • anskaffnings- och brukskostnaderna.

Ta tid på dig att jämföra olika modeller, så du säkert hittar den modell som passar dig bäst. Det finns otaliga alternativ – från frysande till brännande. Alla hittar säkert en lämplig modell.

Du ser ju till att obehandlat avloppsvatten inte kommer direkt ut i vattendragen!

Luktproblem? Råd för snabbrenovering av dasset

 1. Rätt slags ventilation, rakt rör från behållaren över takåsen
 2. Skaffa torrströ, använd inte kalk
 3. Avskilj urinen från avföringen
 4. Kompostera avfallet från dasset, returnera näringsämnena till kretsloppet

Bukt på avloppsvattnen på stugan!

 1. Huvudparten av näringsämnena och de skadliga ämnena i avloppsvattnet finns i avföringen och urinen. Kompostdass i stället för vattenklosett underlättar behandlingen av avloppsvattnen och återför näringsämnena tillbaka till kretsloppet.
 2. Placera dasset och komposten på långt avstånd från stranden och brunnen. Tänk också på grannarna.
 3. Använd naturenliga och snabbt nedbrytbara tvättmedel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *