Yhteistyö vahvistuu

Onnistuminen kulttuuriympäristön vaalimisessa edellyttää, että tieto läpäisee hallinnon eri tasot.
Tähän päästään yhteistyön kautta.

Toimet

Kulttuuriympäristötyöryhmän toimintaa kehitetään

 • Kulttuuriympäristötyöryhmä vakiinnuttaa vuosittaisen Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöteko -palkinnon. 
 • Kulttuuriympäristötyöryhmän toimijoiden kartoitus ja täydentäminen tarpeen mukaan. 
 • Kehitetään kulttuuriympäristötyöryhmän viestintää hyödyntäen monipuolisesti erilaisia kanavia. 
 • Vastuutahot: Kultu, V-S AV, V-S ELY-keskus, V-S L ja V-S T. 

Hyödynnetään eri tahojen selvityksiä kokonaisvaltaisesti

 • Käytetään aktiivisesti hyödyksi kulttuuriympäristöselvityksiä ja inventointeja ja huomioidaan ne kaavoituksessa. Selvitetään ristiriitatilanteet viranomaisneuvotteluissa. 
 • Esitetään valtakunnalliset ja seudulliset kulttuuriympäristöt ja kohteet kaavakartoissa ohjaten näin kuntakaavoitusta. 
 • Edistetään tehtyjen selvitysten käyttöä ja hyödyntämistä kotiseututyössä ja matkailussa. 
 • Vastuutahot: Kunnat, V-S AV, V-S ELY-keskus ja V-S L, V-S K, ProAgria ja FHS. 

Kulttuuriympäristötieto on kaikkien käytössä

 • Saatetaan yhteiset, ajantasaiset tietokannat kaikkien käyttöön suoraan rajapintojen kautta. 
 • Vastuutahot: Kunnat, Turun yliopistoV-S AV, V-S ELY-keskus ja V-S L. 

Laaditaan kuntien kulttuuriympäristöohjelmia

 • Laaditaan kulttuuriympäristöohjelmia osallistaen kuntia ja kuntalaisia. 
 • Vastuutahot: KunnatV-S AV ja V-S ELY-keskus. 

Laaditaan Varsinais-Suomen julkisen taiteen ohjelma

 • Laaditaan Varsinais-Suomen julkisen taiteen ohjelma osallistaen kuntia ja muita sidosryhmiä 
 • Vastuutahot: V-S AV, kunnat, Taiteen edistämiskeskus (Taike)