Arkeologinen kulttuuriperintö

Muinaisjäännökset ovat maisemassa, maaperässä tai veden alla säilyneitä rakenteita ja kerrostumia, jotka ovat syntyneet kauan sitten eläneiden ihmisten toiminnasta. Esihistoriallisen ajan muinaisjäännökset ovat kulttuuriympäristön vanhinta kerrostumaa. Ne ovat peräisin ajanjaksolta, jolta ei tunneta kirjallisia lähteitä. Ne ovat siis ainoita todisteita oman aikansa ihmisen elämästä. Historiallisen ajan muinaisjäännökset puolestaan ovat ajalta, jolta on kirjallisia lähteitä. Voit lukea aiheesta lisää Arkeologisen kulttuuriperinnön oppaasta tai Museoviraston sivulta Arkeologinen kulttuuriperintö. 

Kuvassa on kapea puistopolku, jonka molemmin puolin puita.

Arkeologisen kulttuuriperinnön ja -maiseman kehitys Varsinais-Suomessa 

Sanna Saunaluoma, tutkija, Turun museokeskus sekä Satu Mikkonen-Hirvonen, intendentti ja Teija Tiitinen, projektipäällikkö, Museovirasto

Kulttuurimaisemalle on tyypillistä kerroksellisuus, sen eri-ikäiset rakenteet, joiden näkyvyys ja merkitys katsojalle vaihtelevat. Vaikka arkeologiset kerrostumat ovat usein maan tai veden pinnan alaisia ja vaikeasti havaittavia, ne ovat kuitenkin ratkaisevasti vaikuttaneet maisemarakenteen syntyyn ja kehitykseen. Esimerkiksi vanhat kalmistoalueet ovat vielä pitkään käytöstä poistumisensa jälkeen saattaneet säilyä vältettävinä paikkoina, vaikkei niiden alkuperäistä merkitystä ehkä enää muistettukaan. 

Lue koko artikkeli

Kuvassa on arkeologinen kaivauskuoppa, jossa on maan alta kaivettuja kivitalon perustuksia. Kuopassa on kaksi miestä kypärät päässään. Kuopan reunaa kiertää aitaus ja sen takana on kauhakuormaaja. Taustalla on lehtipuita ja vanha lohenpunainen kolmekerroksinen kivitalo.

Historiallisen ajan muinaisjäännökset  

Tanja Ratilainen, tutkija, Turun museokeskus ja Marianna Niukkanen, yli-intendentti, Museovirasto

Historiallisen ajan muinaisjäännöksillä tarkoitetaan keskiaikaisia (1150-1520) ja sitä nuorempia muinaisjäännöksiä. Niiden kirjo on hyvin moninainen, käsittäen muun muassa asutus-, liikenne-, elinkeino- ja sotahistoriallisia kohteita, kirkonpaikkoja ja hautausmaita sekä erilaisia tarinapaikkoja. Muinaismuistolaissa (295/63) ei anneta varsinaista ikärajaa kiinteille muinaisjäännöksille, vaan määritelmät on muodostettu antikvaaristen linjausten pohjalta. Nuorimmat kiinteiksi muinaisjäännöksiksi luokitellut kohteet ovat 1900-luvun alun puolustusvarustuksia ja teollisuuslaitoksiin liittyviä rakenteita.  

Lue koko artikkeli

Muinaisjäännösten hoito tuo menneisyyden lähelle

Sanna Saunaluoma, tutkija, Turun museokeskus sekä Satu Mikkonen-Hirvonen, intendentti ja Teija Tiitinen, projektipäällikkö, Museovirasto

Muinaisjäännöskohteet ovat historian aineellinen muisti, joka muodostaa toiminnallisen ja elävän yhteyden menneisyyden ja nykyisyyden välille. Muinaisjäännösten hoidolla tarkoitetaan muinaisjäännöksen ja sen lähiympäristön maiseman hoitoa, jonka avulla pyritään tuomaan esiin nykymaisemassa näkyviä eri ikäisiä historiallisia elementtejä. Muinaisjäännösten hoidon ensisijainen tavoite on arkeologisen kulttuuriperinnön suojelu ja säilyttäminen muuttuvassa maisemassa. Lisäksi tavoitteisiin kuuluu menneisyyden tuominen lähelle nykyihmistä

Lue koko artikkeli

Lähikuvassa suuri sinivalkoinen opastaulu, jossa kerrotaan taustalla näkyvästä muinaisjäännöskohteesta. Taustalla näkyy aukio, joka päättyy metsänreunaan.
Kyrksundetin kappelin ja kauppapaikan opastaulu Kemiönsaaren Hiittisissä. Kuva: Satu Mikkonen-Hirvonen, 2017, Museovirasto.

Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet VARK-hanke  

Teija Tiitinen, projektipäällikkö, Museovirasto

Museovirasto toteuttaa valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden (VARK) inventoinnin yhteistyössä alueellisten vastuumuseoiden ja Metsähallituksen kanssa. Työ aloitettiin kesällä 2018 ja sen on arvioitu valmistuvan vuoden 2022 aikana. Hanke käsittää koko Suomen Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.  

Muinaismuistolaki rauhoittaa automaattisesti muinaisjäännökset. Muinaisjäännöksiä kuitenkin tuhoutuu kokonaan tai osittain maankäyttöhankkeissa. Vaikka paikalla tehdään muinaismuistolain mukaiset tutkimukset ja tieto tallennetaan arkistoihin ja kokoelmiin, on autenttisen kohteen häviäminen aina lopullinen menetys kulttuuriperinnölle. 

Lue lisää VARK -hankkeesta

Kuvassa on sammaleen peittämää muuria ja joitakin ohuita kaatuneita puunrunkoja.
Kuuston ruukki sijaitsi Salossa Hamarjärvestä Kiskonjokeen laskevan pienen puron, Kuustonojan, varrella vuosien 1732–1830 välillä. Kuva: Tanja Ratilainen, 2020, Turun museokeskus.

Vedenalaiset muinaisjäännökset

Riikka Tevali, meriarkeologi, Museovirasto

Varsinais-Suomen merialueet eteläinen Selkämeri sekä Saaristomeri olivat jo varhain tärkeitä kulkureittejä Suomen alueellisiin keskuksiin. Utön ja Jurmon välistä kulkevaa merireittiä eteläiseltä Itämereltä purjehdittiin keskiajalla Turkuun ja kohti Uudenmaan rannikon kauppapaikkoja. Houtskärin länsipuolella Kihti on kautta aikojen tarjonnut reitin kohti Pohjanlahtea. Saarten ja luotojen pilkuttama rannikko merkitsi sitä, että sopivia väyliä suuremmille aluksille oli vain muutama. Saaristolaiset tarjosivat luotsipalveluja ja reittien varsilla oli myös merimerkkejä, joista huolehtiminen oli saariston asukkaiden vastuulla.  

Lue koko artikkeli

Vedenalaisessa kuvassa näkyy laivan hylkyä ja viisi sukeltajaa sitä katsomassa.
Kemiönsaaren vesillä sijaitseva ns. Keulakuvahylky on suosittu sukelluskohde. Kuva: Pekka Tuuri, 2019.

Muinaisjäännökset rekisterissä

Varsinais-Suomessa on lähes 6000 arkeologista kohdetta. Voit tutustua niihin Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkunassa eli Kypissä.

Kuvassa on loivasti nouseva harmaa kallio, jolle on aseteltu kivenmurikoita, jotka muodostavat munuaisenmuotoisen labyrintin. Labyrintin keskellä on yksi vähän isompi kivi. Kuvan yläosassa näkyy kallion takana kasvavan havumetsän puita. Joidenkin puiden välistä pilkottaa sinistä taivasta.
Kuvassa vihreä nurmi, joka nousee keskeltä matalaksi kumpareeksi, jonka päällä kasvaa muutamia kapearunkoisia puita.
Kuvassa harmaakivisiä linnanraunioita. Muureissa on punatiilireunaisia ikkunan ja ovienaukkoja.
Kuvassa on aukeaa metsää. Keskellä iso harmaa kivi. Oikeassa alareunassa toinen ja oikealla edessä kolmas. Taustalla puita.
Kuvan etualalla on maassa vihreä pressu ja sen päällä paljon erikokoisia maasta kaivettuja kiviä. Sitten on kuoppa, jossa ihmiset kyykistelevät kaivamassa arkeologia löytöjä. Kuopan takana on neljä puista löytöjen seulontatelinettä. Taustalla peltoja ja latoja.
Kuvassa kolme harmaatiilistä rakennusta, joissa harjakatot.
kuvan etualalla kasvaa runsaasti valkoista koiranputkea ja niiden läpi johtaa kävelypolku kohti edessä olevaa metsikköä.
Kuvassa on pitkää heinää, joka päättyy keskellä olevaan riukuaitaan. Aidan lähellä ja takana kasvaa komearunkoisia puita.
Kuvassa on tasainen nurmikko kumpareen päällä. Nurmesta on leikattu pois tasaisia neliöitä ja jäljelle on jäänyt siksak-kuvio vasempaan reunaan. Oikealla näkyy maan alta paljastuneita esihistoriallisia kuoppia ja painanteita. Taustalla on kaksi uutta omakotitaloa.
Lähikuvassa vanhan kivikirkon seinää kuvattuna seinän juurelta niin, että katonharja näkyy korkealla kuvan yläosassa.
Kuvassa rinne, jolla kasvaa runsaasti erivärisiä ketokukkia. Taustalla puita, joiden välistä näkyy asvaltoitu autotie.
Kuvan etualalla erikokoisia harmaakiviä. Nurmella kasvaa myös puita ja pensaita.
Talvikuvassa on lumen peittämä nurmikenttä, jonka keskellä kasvaa harvakseen korkeita lumen peittämiä puita. Taustalla metsän reuna.
Kivinen koski kuohuu keskellä kuvan poikki. Oikeassa rannassa, aivan joessa kiinni, on jäljellä neliönmuotoisen rakennuksen pohjakerros. Ympärillä metsää.
Kuvassa on suorakaiteen muotoinen kuoppa, jonka pohjalla on harmaakiviä. Kiviä on myös kuopan reunoilla, joilla näkyy myös arkeologien työvälineitä kuten ämpäreitä.
Harmaasävyisessä kuvassa on piirros Vrouw Maria -nimisen laivan hylystä meren pohjassa. Hylky on kuvassa sivuttain, kokka kohti oikeaa alakulmaa ja rikkoutunut perä kohti vasenta yläkulmaa. Kaksi mastoa on vielä pystyssä mutta kansilaudat ovat irtoilleet ja pitkiä puuosia makaa sekä kokonaan meren pohjassa että myös osittain hylyn reunojen päällä.
Kallio kohoaa kuvan keskelle, jossa on leveässä röykkiössä harmaita kivenmurikoita. Takana kasvaa mäntyjä.
Kuvan vasemmasta reunasta nousee oikealle jyrkähkö rinne, jolla kasvaa hyvin harvakseltaan eri kokoisia puita ja pensaista. Oikeassa reunassa näkyy osa rinteen päällä olevasta punaisesta puurakennuksesta.
Jatulintarha/Jungfrudans (Finby Nauvo). Kivilabyrintin molemmat nimet pohjaavat kansanperinteisiin. Kuva: Karolina Jalarvo, 2020, ELY-keskus.

Jatulintarha/Jungfrudans (Finby Nauvo). Kivilabyrintin molemmat nimet pohjaavat kansanperinteisiin. Kuva: Karolina Jalarvo, 2020, ELY-keskus.

Rautakautinen polttokenttäkalmisto (Vainionmäki, Laitila). Kuva: Teija Tiitinen, 2010, Museovirasto.

Rautakautinen polttokenttäkalmisto (Vainionmäki, Laitila). Kuva: Teija Tiitinen, 2010, Museovirasto.

Kuusiston linnan rauniot. Kuva: Karolina Jalarvo, 2020, ELY-keskus.

Kuusiston linnan rauniot. Kuva: Karolina Jalarvo, 2020, ELY-keskus.

Uhrikivet kalmistoalueen itäpuolella (Muikunvuori, Kaarina). Kuva: Teija Tiitinen, 2005, Museovirasto.

Uhrikivet kalmistoalueen itäpuolella (Muikunvuori, Kaarina). Kuva: Teija Tiitinen, 2005, Museovirasto.

Yleisökaivaus käynnissä. Rautakautinen polttokenttäkalmisto (Vainionmäki, Laitila). Kuva: Esa Mikkola, 2010, Museovirasto.

Yleisökaivaus käynnissä. Rautakautinen polttokenttäkalmisto (Vainionmäki, Laitila). Kuva: Esa Mikkola, 2010, Museovirasto.

Taalintehtaan hiiliuunit eli masuunit (Kemiönsaari). Kuva: Teija Tiitinen, 2019, Museovirasto.

Taalintehtaan hiiliuunit eli masuunit (Kemiönsaari). Kuva: Teija Tiitinen, 2019, Museovirasto.

Rautakautinen polttokenttäkalmisto (Vainionmäki, Laitila). Yleiskuva ennen hoidon aloittamista. Kuva: Teija Tiitinen, 2005, Museovirasto.

Rautakautinen polttokenttäkalmisto (Vainionmäki, Laitila). Yleiskuva ennen hoidon aloittamista. Kuva: Teija Tiitinen, 2005, Museovirasto.

Kuralan Kylämäen riukuaidan takana on piilossa rautakautinen kalmisto. Kuva: Karolina Jalarvo, 2020, ELY-keskus.

Kuralan Kylämäen riukuaidan takana on piilossa rautakautinen kalmisto.
Kuva: Karolina Jalarvo, 2020, ELY-keskus.

Myöhäisrautakautisen ruumiskalmiston ja kivikautisen asuinpaikan kaivausalue pohjatasossa. Halikon Kirkkomäki, Salo. Kuva: Ville Rohiola, 2010, Museovirasto

Myöhäisrautakautisen ruumiskalmiston ja kivikautisen asuinpaikan kaivausalue pohjatasossa. Halikon Kirkkomäki, Salo. Kuva: Ville Rohiola, 2010, Museovirasto

Mynämäen kirkon seinää. Kuva: Emilia Horttanainen, 2020.

Mynämäen kirkon seinää. Kuva: Emilia Horttanainen, 2020.

Muikunvuori (Kaarina). Alueen keskiosaa, jossa sijaitsee rautakautinen asuinpaikka. Kuva: Teija Tiitinen, 2010, Museovirasto.

Muikunvuori (Kaarina). Alueen keskiosaa, jossa sijaitsee rautakautinen asuinpaikka. Kuva: Teija Tiitinen, 2010, Museovirasto.

Rautakautinen polttokenttäkalmisto (Vainionmäki, Laitila). Kuva: Teija Tiitinen, 2010, Museovirasto.

Rautakautinen polttokenttäkalmisto (Vainionmäki, Laitila). Kuva: Teija Tiitinen, 2010, Museovirasto.

Muikunvuoren (Kaarinassa) muinaisjäännösalueen eteläisintä osaa, jossa taustalla sijaitsee Kiukaistenkulttuurin aikainen kivikautinen asuinpaikka. Kuva: Teija Tiitinen, 2010, Museovirasto.

Muikunvuoren (Kaarinassa) muinaisjäännösalueen eteläisintä osaa, jossa taustalla sijaitsee Kiukaistenkulttuurin aikainen kivikautinen asuinpaikka. Kuva: Teija Tiitinen, 2010, Museovirasto.

Latokartanon koski ja Haapaniemen linnan rauniot, Perniönjokilaakso. Kuva: Marie Nyman, 2012.

Latokartanon koski ja Haapaniemen linnan rauniot, Perniönjokilaakso. Kuva: Marie Nyman, 2012, ELY-keskus.

Rautakautisen polttokenttäkalmiston kaivaustutkimukset käynnissä (Vainionmäki, Laitila). Kuva: Teija Tiitinen, 2010, Museovirasto.

Rautakautisen polttokenttäkalmiston kaivaustutkimukset käynnissä (Vainionmäki, Laitila). Kuva: Teija Tiitinen, 2010, Museovirasto.

Vrouw Marian hylky Saaristomeren pohjassa. Piirros: Tiina Miettinen, 2007, Museovirasto.

Vrouw Marian hylky Saaristomeren pohjassa. Piirros: Tiina Miettinen, 2007, Museovirasto.

Pronssikautinen röykkiöhauta Nauvon Jetukasbergetin laella. Kuva: Karolina Jalarvo, 2020, ELY-keskus.

Pronssikautinen röykkiöhauta Nauvon Jetukasbergetin laella. Kuva: Karolina Jalarvo, 2020, ELY-keskus.

Untamalan harjun itärinnettä Vuorenpäänalueella. Rautakautinen asuinpaikka (Untamalan Myllymäki, Laitila). Kuva: Teija Tiitinen, 2007, Museovirasto.

Untamalan harjun itärinnettä Vuorenpäänalueella. Rautakautinen asuinpaikka (Untamalan Myllymäki, Laitila). Kuva: Teija Tiitinen, 2007, Museovirasto.

9maki3

Untamalan harjun länsirinnettä, aluetta josta on otettu hiekkaa aiemmin ja jossa nyt on monimuotoinen perinnebiotooppi. Rautakautinen asuinpaikka (Untamalan Myllymäki, Laitila). Kuva: Teija Tiitinen, 2007, Museovirasto.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow