Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma

Etusivu / Teemat / Kulttuuriympäristö / Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma

Tervetuloa Satakunnan kulttuuriympäristöohjelman pariin!

Satakunnan ensimmäinen kulttuuriympäristöohjelma laadittiin vuonna 1995. Ohjelman tavoitteena oli lisätä kulttuuriympäristötietoutta, sekä ohjata kulttuuriympäristön hoidossa, säilymisessä ja kehittämisessä. Nämä tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia.

Kulttuuriympäristömme kohtaa jatkuvasti uusia kysymyksiä ja haasteita säilymisen, hoidon ja jatkuvuuden suhteen. Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma tarttuu näihin teemoihin sekä katsastaa kulttuuriympäristömme nykytilaa. Ohjelmalla toimitaan paikallisidentiteetin, yhteisen tulevaisuuden sekä viihtyisän, rakkaan ja uniikin kulttuuriympäristön puolesta.

Lue lisää »

Visio 2025

Kulttuuriympäristö on vakiinnuttanut asemansa hyvinvoinnin ja elinvoiman lähteenä.

Tavoitetila  2025

Kulttuuriympäristön erityispiirteet on turvattu säilyttämällä maisemassa näkyvät ihmisen pitkäaikaisen läsnäolon jäljet tasapainoisesti ja korostamalla kulttuuriympäristöä paikallisen identiteetin vahvistajana. Kulttuuriympäristön hoito on turvattu riittävällä rahoituksella ja tietopohjalla sekä yhteisöjen aktivoinnilla. Tietoa kulttuuriympäristöstä tuotetaan jatkuvasti lisää inventointien, tutkimusten ja korkeakouluyhteistyön avuin sekä tieto on helposti kaikkien saatavilla.

Kulttuuriympäristöosaamista vahvistetaan aktiivisella ja monialaisella yhteistyöllä. Kulttuuriympäristö on itsestään selvä osa maisemaa ja maankäyttöä koskevaa suunnittelua. Kulttuuriympäristöä koskevat tulevaisuuden kysymykset ja haasteet huomioidaan, sekä etsitään keinoja niiden ratkaisemiseksi. Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö on mielletty vahvuudeksi ja vetovoimatekijäksi ja myös sen taloudellinen arvo ymmärretään.

Auringonnousukuvassa näkyy jokea, tummana hahmona puuvillatehdas ja oikealla reunassa silta.

Satakunnan kulttuuriympäristöohjelman 2025 tavoitteet ja toimenpiteet

Satakunnan kulttuuriympäristöohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään viiden vuoden välein.

Tieto ja tietoisuus

  • Lisätään tutkimustietoa
  • Parannetaan tiedon saatavuutta
  • Ymmärretään hyvin hoidetun kulttuuriympäristön merkitys

Korjausrakentaminen ja hoito

  • Hyödynnetään rahoitusta tarkoituksenmukaisesti
  • Tietoa ja osaamista on helposti saatavissa
  • Vuoropuhelu eri alan ammattilaisten välillä on säännöllistä ja toimivaa

Osana maankäytön suunnittelua

  • Hoidetaan kulttuuriympäristöä ohjelmapohjaisesti
  • Maankäytön suunnittelu perustuu ajantasaisiin selvityksiin
  • Vuorovaikutus asukkaiden ja kaavoittajien välillä on aktiivista
  • Täydennys- ja uudisrakentaminen kulttuuriympäristössä on laadukasta

Artikkeleita Satakunnan kulttuuriympäristöstä

Mustavalkoinen kuva puurakennuksesta. Etualalla puistonpenkki.

Seuranta

Kulttuuriympäristöohjelman toimenpiteiden toteutuminen käydään läpi ohjelmakauden lopulla Satakunnan kulttuuriympäristötyöryhmän toimesta.

Ohjelmakauden 2015–2020 toimenpiteiden toteutuminen »

Kuvassa vihertävä vanha puurakennus.

Vaikutusten arviointi

Maakunnallisen kulttuuriympäristöohjelman vaikutuksia on arvioitu lain viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005) 3§ mukaisesti. Ympäristövaikutuksella tarkoitetaan suunnitelman välitöntä ja välillistä vaikutusta.

Lue lisää »

Kurkistus kuva-albumeihin

Satakunnan kulttuuriympäristötyöryhmän KULTUn jäsenet esittelevät itselleen tärkeitä paikallisia kulttuuriympäristöjä. Selaile kuvia ja videoita nuolinäppäimillä.

Peltokuva aamuauringossa. Pelto yöpakkasten jäljiltä huurteessa ja taustalla näkyy metsää ja taloja.
Kuvassa vasemmassa etureunassa puu, jonka ledet peittävät oranssin ja vihertävät koristeelliset kivirakennukset.
Kuvassa punainen puinen rakennus, jossa kolmikulmainen iso koko yläosan kattava lasi-ikkuna. Rakennuksen edessä puutukkikasa.
Kuvassa ylhäältä kuvattu jokimaisema talviaikaan. Taustalla näkyy peltomaisemaa.
Kuvassa joen yli kulkeva kivisilta.
Kuva otettu majakan tornista ylhäältä. Kuvassa näkyy majakkasaarta, sen venesatamaa ja puustoa.
Kuvassa uudistettu vanha kivisilta, joka johtaa joen toiselle puolelle. Joen toisella puolella vasemmalla punainen ja oikealla puolella keltainen puutalo.
Harjunpään kylä ja kulttuurimaisema. Kuva: Päivi Valkama, Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö Harjunpään kylä ja kulttuurimaisema. Kuva on otettu Harjunpään kylän itäpuoliselta peltoalueelta pohjoisen suuntaan. Peltoalue rajoittuu etelässä Harjunpäänjokeen. Kuva: Päivi Valkama, ELY-keskus.

Kivi-Pori rakennuksineen luo upean yhtenäisen rakennetun kulttuuriympäristön. Kuva: Meri-Tuuli Suorsa, Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2020.

Kivi-Pori rakennuksineen luo upean yhtenäisen rakennetun kulttuuriympäristön. Kuva: Meri-Tuuli Suorsa, ELY-keskus.

Pihlavan saha_Liisa Nummelin

Pihlavan saha kesäkuussa 2020. Vuonna 1875 perustetun ja edelleen toimivan Pihlavan sahan tuotantorakennus on rakennettu kahdessa vaiheessa vuosina 1900 ja 1916. Kuva: Liisa Nummelin, Satakunnan Museo.

Puurijärvi. Kuva: Katariina Alaspää 2020

Puurijärven maisema kuuluu Kokemäenjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Ihmisen toiminta on läpi historian vaikuttanut järveen, kun vesistöjä on perattu ja padottu esimerkiksi peltomaan lisäämiseksi ja toisaalta tukinuiton mahdollistamiseksi. Nykyisellään järvi on arvokas lintukosteikko ja osa Puurijärvi-Isosuon kansallispuistoa. Kuva: Katariina Alaspää, ELY-keskus.

Tulkkilan silta_ Niina U-S

Tulkkilan vanha silta Kokemäellä on rakennettu vuonna 1918. Tätä edeltävä puusilta oli poltettu sisällissodassa ja uusi teräsbetonisilta rakennettiin vankityövoimalla vielä saman vuoden aikana. Taustalla näkyy vanha hautausmaa ja Pyhän Marian kivisakasti 1550-luvulta. Siltaa on kuvan ottamisen jälkeen kunnostettu. Kuva: Niina Uusi-Seppä, Satakuntaliitto.

Kylmäpihlaja. Kuva: Kirsti Virkki, ELY-keskus.

Raumalla sijaitseva Kylmäpihlajan majakkasaari on aivan avomeren tuntumassa. Kylmäpihlajan majakka ja luotsiasema valmistuivat vuonna 1953. Kuva: Kirsti Virkki, ELY-keskus.

Pomarkun kirkonkylän kivisilta kunnostettiin vuonna 2019. Kuva: Meri-Tuuli Suorsa.

Pomarkun kirkonkylässä rakennettiin uusi kivisilta alkuperäistä yli satavuotiasta kivisiltaa kunnioittaen ja vanhoja kiviä käyttäen. Silta valmistui keväällä 2020. Kuva: Meri-Tuuli Suorsa, ELY-keskus.

Liinmaan linna
ToistaPlay

Liinmaan linna on Eurajoella sijaitseva muinaislinna, joka oli käytössä 1300-luvulla.

Säpilän riippusilta
ToistaPlay

Säpilän riippusillan kunnostaminen sai Satakunnan vuoden kulttuuriympäristöteko -palkinnon syksyllä 2020.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Satakunnan kulttuuriympäristötyöryhmä KULTU

KULTU-ryhmään kuuluu edustajia kulttuuriympäristön hoidon parissa työskentelevistä alueellisista organisaatioista, kuten Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan Museo, Satakuntaliitto, ProAgria Länsi-Suomi / Maa- ja kotitalousnaiset, Museovirasto, Metsähallitus ja muutamat paikalliset kunnat.

Ryhmä toimii valmistelu-, keskustelu- ja tiedonvälitysfoorumina erilaisissa ajankohtaisissa kulttuuriympäristön hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Ryhmän tehtäviin kuuluu myös kulttuuriympäristöohjelman laatiminen ja päivittäminen.

Lisätietoja: Olli Joukio, Satakunnan Museo, KULTU-ryhmän sihteeri
etunimi.sukunimi@pori.fi

Kuva: Satakunnan kulttuuriympäristötyöryhmä luovuttamassa vuoden kulttuuriympäristöteko -palkintoa Raition kyläyhdistykselle Säpilän riippusillan kunnostamisesta Kokemäellä, syksyllä 2020. Kuvaaja: Meri-Tuuli Suorsa.

Kuvassa Satakunnan kulttuuriympäristötyöryhmän edustajat luovuttavat palkintoa riippusillan edessä.

Satakunnan aikaisempia kulttuuriympäristöaiheisia julkaisuja

Sivuston artikkeleihin tai kirjoituksiin viitatessa on mainittava artikkelin/kirjoituksen kirjoittaja, otsikko, julkaisuvuosi, Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma ja sivun osoite. Sivuston kuviin viitatessa on mainittava kuvan ottajan nimi ja kuvaa säilyttävä organisaatio.