uutiset

Etusivu / Posts tagged "uutiset"
Broilerinlannasta ulostebakteereita Eurajokeen?

Broilerinlannasta ulostebakteereita Eurajokeen?

Maaseudun tulevaisuus kertoo artikkelissaan 18.9.2021 Eurajoella havaituista korkeista ulostebakteeripitoisuuksista, joiden syyksi epäillään pellolle levitettyä broilerin lantaa.  Eurajoen veden korkea bakteeripitoisuus kävi ilmi velvoitetarkkailussa. Paikallinen vesiensuojeluyhdistys ja viranomaiset pitävät tärkeänä selvittää saastumisen syitä. Tapaus saattaa johtaa lannoittamista koskevan lainsäädännön ottamiseen tarkasteluun, jos ilmenee, ettei nykyinen sääntely ole riittävää vesien tilan turvaamiseksi. Lue koko artikkeli Maaseudun tulevaisuuden…

Jatka lukemista
Korona-aika on kasvattanut kävelyn ja pyöräilyn suosiota

Korona-aika on kasvattanut kävelyn ja pyöräilyn suosiota

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen uutiskirjeessä 16.9.2021 julkaistussa artikkelissa todetaan kävelyn ja pyöräilyn lisääntyneen korona-aikana. Etätyö on vähentänyt matkustustarvetta, mutta moni joukkoliikenteen käyttäjä on siirtynyt käyttämään muita kulkuneuvoja. Yksityisautoilun määrä laski koronan myötä merkittävästi ja on nyt hiljalleen piristymässä. Raskas liikenne on korona-aikanakin pysynyt entisellään.  Kävelyn ja pyöräilyn lisääntynyt suosio selittyy osittain sillä, että monet muut liikuntaharrastukset ovat…

Jatka lukemista
Sähköinen allekirjoitus säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä

Sähköinen allekirjoitus säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 16.9.2021 Kynät pois -haastekampanjasta, jossa saatiin merkittäviä tuloksia siirtymällä sähköiseen allekirjoittamiseen. Yhdeksän suurta kiinteistö- ja rakennusalan toimijaa osallistuivat kampanjaan ja selvitti toimen vaikutusta käytettyjen työtuntien, paperin ja rahan määrään. ”Selvisi, että sähköiseen allekirjoittamiseen siirtyminen olisi kansantaloudellisesti aidosti merkittävää. Vaikuttavuusarvioinnin mukaan koko kiinteistö- ja rakentamisala voisi säästää vuosittain yli 300 miljoonaa euroa allekirjoittamalla…

Jatka lukemista
Rakennusten käyttämästä energiasta 38 % oltava jatkossa uusiutuvaa

Rakennusten käyttämästä energiasta 38 % oltava jatkossa uusiutuvaa

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 9.9.2021 hallituksen antamasta lakiesityksestä, jonka mukaan rakennukseen ostettavasta lämmöstä ja sähköstä vähintään 38 prosenttia olisi jatkossa oltava uusiutuvaa energiaa. Lakiesitys muuttaa maankäyttö- ja rakennuslakia, joka on muutenkin parhaillaan uusistumassa. Kiireellisyyden vuoksi energiauudistus on kuitenkin käsitelty erillisenä ja muutos huomioidaan lakiuudistuksessa sellaisenaan. Uusiutuvan energian vähimmäisvaatimus tulee koskemaan uusia ja laajasti korjattavia rakennuksia. Laajamittaisella…

Jatka lukemista
Ely-keskukselta rahoitusta öljyllä pilaantuneiden alueiden puhdistukseen

Ely-keskukselta rahoitusta öljyllä pilaantuneiden alueiden puhdistukseen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kertoo tiedotteessaan 13.9.2021 öljyllä pilaantuneiden alueiden puhdistamisen rahoituksen muutoksesta. Ely-keskukselta on tähänkin asti voinut hakea tukea pilaantuneiden alueiden selvittämiseen ja puhdistamiseen, ja jatkossa rahoitusta voi saada myös öljyllä pilaantuneiden kohteiden puhdistukseen. Aiemmin öljyllä pilaantuneiden kohteiden selvitykseen ja puhdistukseen on saanut rahoitusta JASKA-hankkeesta ja Soili-ohjelmasta sekä ympäristöministeriön öljysuojarahastosta. Avustusta öljyllä pilaantuneiden maiden…

Jatka lukemista
41 kiinnostavaa kiertotalousyritystä Suomesta

41 kiinnostavaa kiertotalousyritystä Suomesta

Sitra on pitänyt listaa Suomen kiinnostavimmista kiertotalousyrityksistä jo vuodesta 2017. Kiertotalousyritysten määrä on lisääntynyt merkittävästi muutamassa vuodessa, ja alan liiketoiminta on kannattavaa suurillekin yrityksille. Päivitetyllä Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1 -listalla Sitra esittelee 41 yritystä, joiden toiminta tarjoaa ratkaisuja maailmanlaajuiseen kestävyyskriisiin. Listan tarkoituksena on kannustaa Suomalaisia yrityksiä kehittämään uusia kiertotalouden ratkaisuja ja tehdä niistä kannattavaa liiketoimintaa. Listalta…

Jatka lukemista
Kuinka suuri on Suomen globaali vastuu?

Kuinka suuri on Suomen globaali vastuu?

Jari Lyytimäki, Jukka Käyhkö ja Ilari E. Sääksjärvi pohtivat Turun Sanomissa 4.9.2021 julkaistussa kirjoituksessaan Suomen roolia globaalin kantajana. Mitä on globaali vastuu ja miten sen kantamista voidaan mitata?  ”Ongelma muodostuu siitä, että emme itse asiassa tiedä kovinkaan paljon oman toimintamme vaikutuksista esimerkiksi ihmisoikeuksien toteutumiseen tai ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillintään muissa maissa tai globaalisti.” Lue artikkeli…

Jatka lukemista
Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelma käynnistää vahvan alueellisen yhteistyön elintarvikeketjussa

Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelma käynnistää vahvan alueellisen yhteistyön elintarvikeketjussa

Pyhäjärvi-instituutti kertoo tiedotteessaan 6.9.2021 alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelman käynnistämisestä Lounais-Suomessa. Ohjelma tähtää tuotantoketjujen monipuoliseen tutkimukseen ja kehittämiseen. ”Toiminnassa keskitytään mm. hiilineutraaliin tuotantoon, tuotannon sivuvirtojen hyödyntämiseen, peltojen kasvukuntoon, bioturvaan, keinoälyyn maatilojen toiminnassa ja eläinten hyvinvoinnissa sekä kalatalouteen. Lisäksi panostetaan elintarviketeollisuuden ja uusien liiketoimintojen kehittämiseen. Kotimainen ruokaturva, huoltovarmuus ja viestintä ovat myös toiminnan keskiössä.” Lue Pyhäjärvi-instituutin tiedote…

Jatka lukemista
Varsinais-Suomen maakuntastrategialuonnos kommentoitavana

Varsinais-Suomen maakuntastrategialuonnos kommentoitavana

Varsinais-Suomen Kumppanuusfoorumi kertoo uutisessaan 1.9.2021 Varsinais-Suomen maakuntastrategian luonnoksen olevan kommentoitavana 20.10.2021 asti. Maakuntastrategia on maakunnan kehittämisen työväline, jonka laatimisen puitteista määrätään maankäyttö- ja rakennuslaissa ja laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta.   ”Esitettävän Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ missio on rakentaa kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomea. Yhteistyön arvot ovat vastuullisuus, saavutettavuus, luottamus ja uteliaisuus. Uusi strategia…

Jatka lukemista
Päästöskenaariotyökalu auttaa kuntia päästövähennystavoitteisiin pääsemisessä

Päästöskenaariotyökalu auttaa kuntia päästövähennystavoitteisiin pääsemisessä

HiilineutraaliSuomi.fi kertoo uutisessaan 26.8.2021 Suomen ympäristökeskuksen laatimasta työkalusta, jonka avulla voi vertailla päästöskenaarioita. Työkalu on toteutettu tukemaan kuntien kunnianhimoista ilmastotyötä. Päästöskenaariotyökalun käytön helpottamiseksi ja edistämiseksi on laadittu ohjevideo, jossa käyttöä demonstroidaan esimerkkien kautta. Tavoitteena on, että ohjevideo kannustaisi yhä useammat kokeilemaan työkalua. Työkalun avulla voidaan muodostaa skenaarioita kunnan tämänhetkisen päästötilanteen pohjalta. Se myös auttaa arvioimaan,…

Jatka lukemista