maatalous

Etusivu / Posts tagged "maatalous"
Varsinais-Suomen päästötiedot osoittavat onnistumisia ja parannettavaa

Varsinais-Suomen päästötiedot osoittavat onnistumisia ja parannettavaa

Varsinais-Suomen päästötiedot osoittavat onnistumisia energiaratkaisuissa, liikenteen osalta parannettavaa – rakennussektorille maakunnalliset tavoitteet Tiedote, ELY-keskus, Valonia, Varsinais-Suomen liitto Suomen 5.5.2022: SYKEn tuoreet tilastot kertovat, että Varsinais-Suomen kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät 19 prosenttia vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Vaikuttavia toimenpiteitä tarvitaan edelleen erityisesti tieliikenteen ja maatalouden saralla. Hiilineutraaliuden saavuttaminen maakunnan ilmastovision mukaisesti vuoteen 2035 mennessä edellyttää päästöjen vähenemistä…

Jatka lukemista
Ilmastokestävyyttä varsinaissuomalaisille maatiloille

Ilmastokestävyyttä varsinaissuomalaisille maatiloille

Hiili peltoon, tieto käyttöön -hanke 2022-2024 ProAgrian, MTK:n ja Valonian yhteishankkeessa edistetään käytännönkäheisesti ja tietoon perustuen tilatason ilmastoimenpiteitä, hiilensidontaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista. Hanke on ajankohtainen ja tärkeä Varsinais-Suomen ollessa merkittävä ja monipuolinen ruoantuotantoalue. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma on parhaillaan lausuttavana 18.5.2022 saakka. Suunnitelma on osa eduskunnan käsittelyssä olevan ilmastolain edellyttämää suunnittelua. Hanke on saanut rahoitusta Hiilestä kiinni…

Jatka lukemista
Suomen biotalousstrategia 2022-2035

Suomen biotalousstrategia 2022-2035

Kestävästi kohti korkeampaa arvonlisää Strategian johtoajatuksena on, että Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnytetään sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia koko Suomelle. Biotalousstrategialla on rajapintaa useiden muiden valtioneuvoston strategioiden ja politiikkaohjelmien kanssa, joilla linjataan muun muassa kansallisten metsävarojen käytöstä, luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta, ilmasto- ja energiapolitiikasta sekä…

Jatka lukemista
Kasvinviljely ja -jalostus ja kasvipohjaiset tuotteet kestävää biotaloutta rakentamassa -webinaarit 22.4. ja 12.5.2022

Kasvinviljely ja -jalostus ja kasvipohjaiset tuotteet kestävää biotaloutta rakentamassa -webinaarit 22.4. ja 12.5.2022

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää osana hallitusohjelman mukaista maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta kaksi aamukahviwebinaaria, joissa syvennytään uusiin kasvintuotantotekniikoihin ja jatkojalostusmahdollisuuksiin.  Tilaisuudet järjestetään Teams -sovelluksella 22.4. klo 8.30–10.00 (englanniksi) ja 12.5. klo 8.30–10.30 (suomeksi ja englanniksi). Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu: 22.4. Disruptiiviset kasvintuotantoteknologiat 12.5. Pelloilta uusia tuotteita      

Jatka lukemista
Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020 – 2022 -haku auki!

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020 – 2022 -haku auki!

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman tavoitteena on edistää lannan, puhdistamolietteen ja muiden vastaavien ravinnepitoisten biomassojen prosessointia, jotta niistä saadaan ravinteet talteen hyödynnettäviksi maataloudessa. Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, sekä tuotannon käynnistämiseen liittyviä investointeja.  Investointihankkeita koskeva hakujakso on auki 31.3.2022 klo. 16.15 asti. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden osalta hakujakso on auki 29.4.2022 klo….

Jatka lukemista
Ilmastoviisaan maatalouden tiedonvaihtopäivä 17.3.2022

Ilmastoviisaan maatalouden tiedonvaihtopäivä 17.3.2022

Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa – valtakunnallinen koordinaatiohanke (VILLE), maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuverkosto, Ruokavirasto, Agrihubi ja ympäristöministeriö järjestävät Ilmastoviisaan maatalouden tiedonvaihtopäivän 17.3. klo 9.00 – 15.15.  Tilaisuudessa tutustutaan ilmastoviisasta maataloitta edistäviin hankkeisiin ja ihmisiin niiden takana, sekä ideoidaan tulevaisuuden hanketyötä työpajoissa. Tilaisuus järjestetään verkossa. Ilmoittautuminen viimeistään 10.3.2022. Tapahtuman ohjelma (lyyti.fi) Ilmoittautuminen (lyyti.fi)

Jatka lukemista
Varsinais-Suomessa kehitetään ilmastoystävällistä lounasmallia

Varsinais-Suomessa kehitetään ilmastoystävällistä lounasmallia

Yle kertoo uutisessaan 23.2.2022 Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen Hiililounas-hankkeesta, jossa kehitetään ilmastovaikutuksiltaan pienempää lounasruokailumallia. Lounasmalli rakennetaan keräämällä tutkimustietoa paikallisten kasviproteiinien hiilijalanjäljistä. Kasviproteiinien hiilijalanjärjistä on toistaiseksi vähän tutkimustietoa, sillä laskelmien tekeminen on alkutuottajien ja pienten yritysten näkökulmasta kallista ja työlästä. Hiililounas -hanke tuo tuottajat ja tutkijat yhteen tiedon keräämiskesi ja tulevaisuudessa tietoa ruuan hiilijalanjäljestä voidaan hyödyntää…

Jatka lukemista
Peltolohkokohtaisten ravinnetietojen kerääminen tehostaisi maatalouden vesiensuojelua

Peltolohkokohtaisten ravinnetietojen kerääminen tehostaisi maatalouden vesiensuojelua

Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus kertovat tiedotteessaan 16.2.2022 ympäristösääntelyn uudistuksesta, jolla rajoitetaan fosforilannoituksen määrää. Sääntelyn valvonta on haastavaa ja sen mahdollistamiseksi tarvittaisiin uusi digitaalinen tietojärjestelmä, johon kerättäisiin ravinne-, viljely- ja satotiedot kaikilta Suomen pelkolohkoilta. Tietojärjestelmän perustaminen edellyttäisi uutta lainsäädäntöä. ”Viljelijät kyllä tietävät omien peltojensa ravinnetilan, mutta tieto ei nykyisin siirry tiloilta hallinnon tai tutkimuksen käyttöön. Tämä…

Jatka lukemista
Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hankkeen tapahtumia helmi-maaliskuussa 2022

Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hankkeen tapahtumia helmi-maaliskuussa 2022

Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hanke järjestää viljelijöille ja metsänomistajille monipuolisesti alan tapahtumia. Katso tulevat tapahtumat hankkeen uutiskirjeestä! Huomaa myös menneiden tapahtumien tallenteet. Tulossa mm. 2.3.2022 klo 18-20 Vuokrapellot muuttuvassa ilmastossa -webinaari (lyyti.fi) 8.3.2022 klo 18-20 Metsänhoitoa ilmastotekoja ja viestintää -webinaari (lyyti.fi) 10.3.2022 klo 10-12 Some haltuun! -webinaari (lyyti.fi)   Katso kaikki tapahtumat ja uutiset Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -uutiskirjeessä…

Jatka lukemista
Sopimuslaidunnus haltuun -webinaari 15.3.2022

Sopimuslaidunnus haltuun -webinaari 15.3.2022

ProAgrian Lumotaito -hanke järjestää Sopimuslaidunnus haltuun -webinaarin 15.3.2022 klo 10-12. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Ilmoittautumiset 13.3. ko 18.00 mennessä. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen (proagria.fi)      

Jatka lukemista