johtaminen

Etusivu / Posts tagged "johtaminen"
Lähes kaikilla Varsinais-Suomen kunnilla ilmastosuunnitelma hyväksytty tai valmisteilla – monilla lähestymistapa kuitenkin varovainen

Lähes kaikilla Varsinais-Suomen kunnilla ilmastosuunnitelma hyväksytty tai valmisteilla – monilla lähestymistapa kuitenkin varovainen

hiilineutraalisuomi.fi 20.3.2024 Riikka Leskinen ja Liisa Harjula, Valonia Varsinais-Suomessa kuntien ilmastotyö on aktiivista ja lähes kaikilla kunnilla on ilmastosuunnitelma vähintäänkin valmisteilla. Kunnat kokoontuvat Valonian kutsumana säännöllisesti jakamaan kokemuksia ja saamaan tuoreimpaa tietoa ja tukea työn etenemiseen. Alueellisen verkoston tapaamisissa on yleensä paikalla vähintään 15 kuntaa maakunnan yhteensä 27 kunnasta. Ilmastotyöstä valtavirtaa Varsinais-Suomen kunnissa ilmastotyö alkaakin…

Jatka lukemista
Tieto jakoon! Työkaluja ilmasto- ja taloustiedolla johtamiseen -webinaari 21.11.2023

Tieto jakoon! Työkaluja ilmasto- ja taloustiedolla johtamiseen -webinaari 21.11.2023

Kuntien ilmastotyöhön liittyy monenlaisia tieto- ja raportointitarpeita, jotka usein toteutetaan käsityönä. Jotta kunnat saisivat kytkettyä ilmasto- ja resurssiviisaustyön vaikuttavaksi osaksi kunnan talousjohtamista ja normaalia toimintaa, täytyy niihin liittyvä tieto saada kulkemaan kunnan eri järjestelmiin ja poimittua sieltä ulos tehokkaasti eri tarkoituksiin. Tieto jakoon! Työkaluja ilmasto- ja taloustiedolla johtamiseen 21.11.2023 klo 15–16, Teams Webinaarissa tehdään katsaus eri tasoisiin tiedon…

Jatka lukemista
Kunnilta odotetaan paljon myös ilmastotyössä

Kunnilta odotetaan paljon myös ilmastotyössä

Kevään aikana on julkaistu kaksi selvitystä kuntien roolista ja tarpeista ilmastotyössä. Ympäristöministeriö pohtii, miten kirittää erilaisin ohjauskeinoin kuntia parempaan suoritukseen. Kunnat tarvitsevat suunnitelmallisuutta, resursseja sekä avointa yhteistyötä. Kuntaliitto toteutti vuoden 2021 lopulla selvityksen kuntien ja maakuntien ilmastotyön tilasta. Selvitystä täydennettiin kevään 2022 aikana haastatteluin. Kunnissa ilmastokoordinaattoreiden palkkaaminen on yleistynyt. Merkittävin haaste on kuntien yleinen taloustilanne….

Jatka lukemista
Turun ilmastosuunnitelma päivittyi tavoitekorotuksilla

Turun ilmastosuunnitelma päivittyi tavoitekorotuksilla

turku.fi 21.4.2022: Päivitetyn ilmastosuunnitelman päästövähennystavoitteita esitetään korotettavaksi maltillisesti, jotta Turun hiilineutraaliustavoite vuoteen 2029 mennessä sekä siitä eteenpäin vahvistuva ilmastopositiivisuus on mahdollista toteuttaa. Turun asettamat ilmastotavoitteet on tähän mennessä saavutettu ja ylitetty asetettuja aikatauluja nopeammin. Päivitetyn ilmastosuunnitelman merkittävimmät muutokset liittyvät kahteen tavoitteeseen: Vuoteen 2025 mennessä päästöjä vähennetään vähintään 75 prosenttia vuoden 1990 tasosta (vanha tavoite: vähintään…

Jatka lukemista
Uusi rakentamislaki sekä alueidenkäytön digitaalisuus eduskuntaan syksyllä

Uusi rakentamislaki sekä alueidenkäytön digitaalisuus eduskuntaan syksyllä

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 22.3.2022 hallituksen sopineen maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa toteutettavista asioista. Hallitus vie ehdotuksen eduskuntaan syksyllä 2022 ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024. Uudistuksella tullaan edistämään erityisesti kestävää rakentamista ja rakentamisen digitalisaatiota. ”Nyt etenevä rakentamista ja digitalisaatiota koskeva lakiuudistus tuo ilmastonmuutoksen torjunnan osaksi rakentamista ohjaavaa lainsäädäntöä. Leikkaamme rakentamisen päästöjä sekä vähennämme raaka-aineiden kulutusta…

Jatka lukemista
Lakisääteisillä ilmastosuunnitelmilla vahvistusta pienten ja keskisuurten kuntien ilmastotyöhön

Lakisääteisillä ilmastosuunnitelmilla vahvistusta pienten ja keskisuurten kuntien ilmastotyöhön

Suomen ympäristökeskus SYKE kertoo 23.2.2022 julkaistussa artikkelissaan ympäristöministeriön toimeksiannosta tekemästään selvityksestä, jossa kartoittettiin, miten kunnat voitaisiin ilmastolaissa velvoittaa laatimaan ilmastosuunnitelma.  ”Samalla kun ilmastosuunnitelmat auttavat saavuttamaan Suomen ilmastotavoitteita, ne on myös nähtävä kunnille mahdollisuutena saada kustannussäästöjä ja edistää aluetaloutta”, selvityksen vastuullinen johtaja, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta sanoo. SYKEn esityksen mukaan kuntien ilmastosuunnitelman tulisi sisältää toimenpideohjelman…

Jatka lukemista
Peltolohkokohtaisten ravinnetietojen kerääminen tehostaisi maatalouden vesiensuojelua

Peltolohkokohtaisten ravinnetietojen kerääminen tehostaisi maatalouden vesiensuojelua

Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus kertovat tiedotteessaan 16.2.2022 ympäristösääntelyn uudistuksesta, jolla rajoitetaan fosforilannoituksen määrää. Sääntelyn valvonta on haastavaa ja sen mahdollistamiseksi tarvittaisiin uusi digitaalinen tietojärjestelmä, johon kerättäisiin ravinne-, viljely- ja satotiedot kaikilta Suomen pelkolohkoilta. Tietojärjestelmän perustaminen edellyttäisi uutta lainsäädäntöä. ”Viljelijät kyllä tietävät omien peltojensa ravinnetilan, mutta tieto ei nykyisin siirry tiloilta hallinnon tai tutkimuksen käyttöön. Tämä…

Jatka lukemista
Ministeriöt hakevat kumppaneita vähähiiliseen kiertotaloussopimukseen

Ministeriöt hakevat kumppaneita vähähiiliseen kiertotaloussopimukseen

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 18.2.2022 vähähiilisen kiertotalouden sopimuksesta, johon etsitään järjestöjä, yrityksiä, kuntia, maakuntia ja muita tahoja valmistelijoiksi ja sopimuskumppaneiksi. Toimijat voivat liittyä sopimukseen omalla sitoumuksellaan, jossa ne määrittelevät omat toimensa ja tavoitteensa kiertotalouden edistämiseksi. Sitoutumalla sopimukseen toimijat sitoutuvat tavoitteidensa ja toiminensa toteutumista. Sopimukseen liittyville tahoille on tarjolla asiantuntija-apua tavoitteiden toteuttamiseksi ja niiden vaikuttavuuden arvioimiseksi. ”Lähtemällä…

Jatka lukemista
Kestävä kuntatyö 22.3.2022

Kestävä kuntatyö 22.3.2022

Circwaste, Canemure, FISU, FISS, Hinku, KETS, Luontokunnat, SYKE, Motiva, Kuntaliitto, YM ja Energiavirasto kutsuvat kaikki Suomen kunnat Kestävä kuntatyö -ymmärrystä ja yhteistyötä -seminaariin 22.3.2022 klo 9 – 15.30.  ”Tilaisuus tarjoaa kattavan katsauksen ajankohtaisista lakiuudistuksista kestävyyden eri teemoista. Lisäksi tilaisuudessa paneudutaan rohkeasti haastaviin, mutta vaikutuksiltaan merkittäviin ja laaja-alaisiin teemakokonaisuuksiin hyödyntäen eri kuntaverkostojen sekä järjestäjäorganisaatioiden vahvuuksia sekä viimeisimpiä tutkimustuloksia. Tilaisuudessa kuulet myös konkreettisia käytännön…

Jatka lukemista
Tutustu turkulaiseen ilmastotyöhön!

Tutustu turkulaiseen ilmastotyöhön!

Turun kaupungilla on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2029. Tämän jälkeen Turku pyrkii ilmastopositiivisuuteen eli sitomaan päästöjä enemmän kuin niitä tuotetaan. Tavoitteita tavoitellaan investoimalla puhtaaseen tuotantoon ja energiaan, kiertotalouteen ja kestävään liikkumiseen. Lisäksi panostetaan uuteen osaamiseen, parempiin toimintatapoihin ja uusiin ratkaisuihin. Turussa toteutettuja ilmastotoimia kerätään The Planet Companyn sivustolle, jossa voi tutustua kaupungin alueella tehtyihin…

Jatka lukemista