johtaminen

Etusivu / Posts tagged "johtaminen"
Ilmastovuosikertomus 2021: Suomen päästöt vähenivät poikkeusvuonna

Ilmastovuosikertomus 2021: Suomen päästöt vähenivät poikkeusvuonna

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 23.6.2021 valtioneuvoston eduskunnalle antamasta ilmastovuosikertomuksesta. Suomen päästöt vähenivät viime vuonna 9% edellisvuoteen verrattuna, mutta vuoteen 2035 mennessä tavoiteltu hiilineutraalius edellyttää lisää ja nopeampia toimia. Eduskunta aloittaa ilmastovuosikertomuksen käsittelyn kesätauon jälkeen. ”Suunta on oikea, mutta uusia ilmastotoimia tarvitaan. Parhaillaan valmistellaan tärkeimpiä ilmastosuunnitelmiamme: vuoteen 2035 ulottuvaa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa, ilmasto- ja energiastrategiaa sekä maankäyttösektorin…

Jatka lukemista
Kestävä tulevaisuus rakennetaan kunnissa – Paljon onnea uusille kunnanvaltuutetuille!

Kestävä tulevaisuus rakennetaan kunnissa – Paljon onnea uusille kunnanvaltuutetuille!

Suomen ympäristökeskus SYKE onnittelee uusia kunnanvaltuutettuja uutisessaan 14.6.2021. SYKE nostaa kuntien luottamushenkilöiden roolia reilun ja kestävän yhteiskunnan rakentamisessa, ja toivoo valtuutettujen tukevan päätöksissään kuntalaisten arjen kestäviä valintoja, ja tuovan ilmastonmuutokseen ja luontokatoon liittyviä näkökohtia kunnan päätöksentekoon. SYKE yhteistyökumppaneineen tarjoaa kuntien tueksi mm. HINKU-, FISU- ja Luontokunnat -kuntaverkostot ja materiaalikiertoa kehittävät Circwaste -hankkeen. Lisäksi SYKE työstää…

Jatka lukemista
Varsinais-Suomen ilmastovastuujaosto jäsenineen on aktiivinen ilmastotoimija

Varsinais-Suomen ilmastovastuujaosto jäsenineen on aktiivinen ilmastotoimija

Varsinais-Suomen ilmastovastuujaosto kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseen 11.6.2021. Tällä kertaa keskityttiin jäsenistön edustamien tahojen ilmastokuulumisiin. Keskusteltavaa riitti niin paljon, että osa kuulumisista jouduttiin ajan puutteen vuoksi siirtämään seuraavaan kokoukseen. Yhteistyössä nähdään voimaa ja kokouksessa nousi esiin halu vahvistaa yhteistä viestintää ja rahoituskanavien hyödyntämistä. Ilmastotoimissa on alueella paljon vipinää. Tässä joitakin poimintoja kokouksessa esiin tuoduista onnistumisista ja…

Jatka lukemista
Kunnat kiertotalouden toimijoina  

Kunnat kiertotalouden toimijoina  

Kiertotalous on jo pitkään kasvattanut tunnettuuttaan niin julkisen sektorin kuin yritystenkin toiminnoissa. Kierto- ja biotalousratkaisujen lisääminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö on osa myös ELY-keskusten ja Aluehallintovirastojen strategiaa v. 2020–2023.   Yksittäisen ilmiön kasvavalla suosiolla on niin hyvät kuin huonot puolensa. Sanonnan ”ei ole kaikki kultaa, mikä kiiltää” sisältö on oleellista muistaa etenkin kiertotaloudesta puhuttaessa, sillä sen tarkasta määrittelystä ei toistaiseksi ole olemassa yhteisymmärrystä. Useissa määritelmissä on kuitenkin yhtenevinä piirteinä jätteiden määrän minimoiminen ja tuotteiden sekä materiaalien pitäminen kierrossa mahdollisimman pitkään (vrt. Eurostat, 2019).   Ellen MacArthur Foundationin hieman laajemman määritelmän mukaan (2019) kiertotaloudessa jätteet ja saasteet suunnitellaan pois toiminnoista vähentäen samalla…

Jatka lukemista
Uusi kaava – ympäristöministeriön podcast asumisen tulevaisuudesta

Uusi kaava – ympäristöministeriön podcast asumisen tulevaisuudesta

Ympäristöministeriö on julkaissut asumisen tulevaisuutta käsittelevän podcast-sarjan Uusi kaava.  Luvassa keskustelua siitä, mitä asumiselta kaivataan ja siitä, miten asumista pitäisi kehittää. Pohdintaa mm. asumisen hinnasta, sijainnista ja laadusta: jakautuvatko alueet haluttuihin ja hiipuviin? Miten erilaiset asumisen unelmat liittyvät ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen? Muuttaako teknologia asumista? Uusi kaava-podcast löytyy mm. Spotifysta ja Apple podcasts -palvelusta. Lisää…

Jatka lukemista
Suomi nousi ykkössijalle kestävän kehityksen kansainvälisessä maavertailussa

Suomi nousi ykkössijalle kestävän kehityksen kansainvälisessä maavertailussa

Ulkoministeriö kertoo 14.6.2021 julkaistussa tiedotteessaan Suomen nousseen  ensikertaa ykkössijalle kestävän kehityksen maavertailussa. YK ja Bertelsmann-säätiö toteuttavat vertailun vuosittain, ja Suomi on aiemminkin ollut kärkikolmikossa yhdessä Tanskan ja Ruotsin kanssa. Vertailussa arvioidaan, miten valtiot edistävät globaalia kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:tä ja siihen kuuluvia kestävän kehityksen tavoitteita. Vertailun mukaan Suomi on saavuttanut tai on lähellä saavuttaa…

Jatka lukemista
Uusi opas auttaa arvioimaan lainsäädännön ilmastovaikutuksia

Uusi opas auttaa arvioimaan lainsäädännön ilmastovaikutuksia

Suomen ympäristökeskus kertoo uutisessaan 3.6.2021 uudesta Säädösehdotusten ilmastovaikutusten arviointioppaasta, joka tarjoaa apuvälineitä säädösvalmistelijoille sekä muille arviointien tekijöille lainsäädännön ilmastovaikutusten arviointiin. Oppaan tavoite on vastata konkreettisesti lainvalmistelijoiden tarpeeseen tunnistaa ne paikat, joissa ilmastovaikutuksia säädösteksteissä syntyy. Opas palvelee laajasti kaikkia hallinnonaloja sekä erilaisia lainvalmisteluhankkeita. Suomen hallitusohjelman mukaan ilmastovaikutusten arviointi tulisi ottaa osaksi normaalia lainvalmistelua. Ilmastovaikutukset toteutuvat kuitenkin…

Jatka lukemista
Koronan jälkeen ennusteissa valoisaa aikaa, erityisesti Saaristomeren ja Saaristotien tulevaisuudelle

Koronan jälkeen ennusteissa valoisaa aikaa, erityisesti Saaristomeren ja Saaristotien tulevaisuudelle

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen ylijohtaja Olli Madekivi pohtii toiveikkaasti koronan jälkeistä tulevaisuutta. Odotettavissa on muutoksia ELY-keskusten toimintaan ja valoa näkyvissä erityisesti Saaristomeren ja Saaristotien tulevaisuudessa. ”Hallituksen tahtotilan osoitus Saaristomeren hyväksi antaa ELY-keskukselle mainion tukijalan ponnistella yhdessä kumppaneidemme kanssa paitsi maatalouden, myös muiden vesien ja meren tilaan vaikuttavien asioiden parissa” Madekivi kirjoittaa. Lue koko teksti ELY-keskuksen uutiskirjeestä

Jatka lukemista
Satakunta-strategian luonnos 1 kommentoitavana 21.5.-9.8.2021

Satakunta-strategian luonnos 1 kommentoitavana 21.5.-9.8.2021

Satakunta-strategian ensimmäinen luonnos on kommentoitavana 21.5.-9.8.2021. Ensimmäinen strategialuonnos sisältää Satakunnan tilannekuvan, maakunnan pitkän aikavälin tahtotilan (maakuntasuunnitelma 2050), maakuntaohjelman 2022-2025 ja älykkään erikoistumisen strategian 2021-2027 alustavat sisällöt. Maakuntaohjelman toimintalinjoilla tähdätään maakunnan kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistamiseen maakuntaohjelmakaudella 2022-2025. Toimintalinjojen mukaisen kehittämisen kautta tavoitellaan Satakunta-strategian tulevaisuuskuvaa 2050 elinvoimaisesta, energisestä ja uudistuvasta, hyvinvoivasta ja vetovoimaisesta sekä vastuullisesta ja osaavasta…

Jatka lukemista
Pilottikohteita haussa vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmään

Pilottikohteita haussa vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmään

Hiilineutraalisuomi.fi kertoo 15.5.2021 julkaistussa jutussaan Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINOn etsivän syksyllä kokoontuvaan vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmään hankesuunnitteluvaiheen rakennushankkeita ja vähähiilisestä rakentamisesta motivoituneita hankkijoita. KEINOn asiantuntijat auttavat mukaan valittavia toimijoita hiilijalanjäljen huomioimisessa, vaihtoehtojen priorisoinnissa, laskennan työkaluissa sekä soveltuvien vähähiilisyystavoitteiden ja -kriteerien asettamisessa hankintoihin. Sparraus tuottaa tietoa ja kokemuksia siitä, miten hiilijalanjälkilaskenta on järkevää ottaa…

Jatka lukemista