johtaminen

Etusivu / Posts tagged "johtaminen"
Broilerinlannasta ulostebakteereita Eurajokeen?

Broilerinlannasta ulostebakteereita Eurajokeen?

Maaseudun tulevaisuus kertoo artikkelissaan 18.9.2021 Eurajoella havaituista korkeista ulostebakteeripitoisuuksista, joiden syyksi epäillään pellolle levitettyä broilerin lantaa.  Eurajoen veden korkea bakteeripitoisuus kävi ilmi velvoitetarkkailussa. Paikallinen vesiensuojeluyhdistys ja viranomaiset pitävät tärkeänä selvittää saastumisen syitä. Tapaus saattaa johtaa lannoittamista koskevan lainsäädännön ottamiseen tarkasteluun, jos ilmenee, ettei nykyinen sääntely ole riittävää vesien tilan turvaamiseksi. Lue koko artikkeli Maaseudun tulevaisuuden…

Jatka lukemista
Vuoden parhaat sitoumukset -tilaisuus 24.9.2021

Vuoden parhaat sitoumukset -tilaisuus 24.9.2021

Valtioneuvoston kanslia järjestää 24.9. klo 9.00-10.00 Vuoden parhaat sitoumukset -tilaisuuden, jossa kerrotaan, millaisia kestävän kehityksen toimia kunnissa ja muissa organisaatioissa on saatu aikaan toimenpidesitoumuksilla. Tilaisuudessa Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeristö palkitsee vuoden parhaat kestävän kehityksen toimenpidesitoumukset. Palkittavien organisaatioiden vastuullisuustyön lisäksi kuullaan siitä, miten Espoon kaupunki on hyödyntänyt sitoumuksia menestyksekkäästi osana omaa kestävän kehityksen työtään. Tilaisuus järjestetään…

Jatka lukemista
Rakennusten käyttämästä energiasta 38 % oltava jatkossa uusiutuvaa

Rakennusten käyttämästä energiasta 38 % oltava jatkossa uusiutuvaa

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 9.9.2021 hallituksen antamasta lakiesityksestä, jonka mukaan rakennukseen ostettavasta lämmöstä ja sähköstä vähintään 38 prosenttia olisi jatkossa oltava uusiutuvaa energiaa. Lakiesitys muuttaa maankäyttö- ja rakennuslakia, joka on muutenkin parhaillaan uusistumassa. Kiireellisyyden vuoksi energiauudistus on kuitenkin käsitelty erillisenä ja muutos huomioidaan lakiuudistuksessa sellaisenaan. Uusiutuvan energian vähimmäisvaatimus tulee koskemaan uusia ja laajasti korjattavia rakennuksia. Laajamittaisella…

Jatka lukemista
Kuinka suuri on Suomen globaali vastuu?

Kuinka suuri on Suomen globaali vastuu?

Jari Lyytimäki, Jukka Käyhkö ja Ilari E. Sääksjärvi pohtivat Turun Sanomissa 4.9.2021 julkaistussa kirjoituksessaan Suomen roolia globaalin kantajana. Mitä on globaali vastuu ja miten sen kantamista voidaan mitata?  ”Ongelma muodostuu siitä, että emme itse asiassa tiedä kovinkaan paljon oman toimintamme vaikutuksista esimerkiksi ihmisoikeuksien toteutumiseen tai ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillintään muissa maissa tai globaalisti.” Lue artikkeli…

Jatka lukemista
Reilun kiertotalouden valmennus kunnille -hae mukaan 2.11. mennessä

Reilun kiertotalouden valmennus kunnille -hae mukaan 2.11. mennessä

Motiva Oy ja Ympäristöministeriö tarjoavat osana Kestävä kaupunki -ohjelmaa kunnille Reilun kiertotalouden valmennusta. Valmennus antaa kunnille asiantuntija-apua sosiaalista kestävyyttä ja kiertotaloutta edistävien ratkaisujen tekemiseen.  Valmennukseen voi osallistua uudella tai jo olemassa olevalla kehittämistoimenpiteellä, tai osalla laajempaa kehittämisprosessia. Valmennukseen valittavien hankkeiden kriteereinä ovat hankkeen poikkihallinnollisuus ja vaikuttavuus. Toimi tai sen osa tulee toteuttaa sellaisessa aikataulussa, että…

Jatka lukemista
Varsinais-Suomen maakuntastrategialuonnos kommentoitavana

Varsinais-Suomen maakuntastrategialuonnos kommentoitavana

Varsinais-Suomen Kumppanuusfoorumi kertoo uutisessaan 1.9.2021 Varsinais-Suomen maakuntastrategian luonnoksen olevan kommentoitavana 20.10.2021 asti. Maakuntastrategia on maakunnan kehittämisen työväline, jonka laatimisen puitteista määrätään maankäyttö- ja rakennuslaissa ja laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta.   ”Esitettävän Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ missio on rakentaa kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomea. Yhteistyön arvot ovat vastuullisuus, saavutettavuus, luottamus ja uteliaisuus. Uusi strategia…

Jatka lukemista
Päästöskenaariotyökalu auttaa kuntia päästövähennystavoitteisiin pääsemisessä

Päästöskenaariotyökalu auttaa kuntia päästövähennystavoitteisiin pääsemisessä

HiilineutraaliSuomi.fi kertoo uutisessaan 26.8.2021 Suomen ympäristökeskuksen laatimasta työkalusta, jonka avulla voi vertailla päästöskenaarioita. Työkalu on toteutettu tukemaan kuntien kunnianhimoista ilmastotyötä. Päästöskenaariotyökalun käytön helpottamiseksi ja edistämiseksi on laadittu ohjevideo, jossa käyttöä demonstroidaan esimerkkien kautta. Tavoitteena on, että ohjevideo kannustaisi yhä useammat kokeilemaan työkalua. Työkalun avulla voidaan muodostaa skenaarioita kunnan tämänhetkisen päästötilanteen pohjalta. Se myös auttaa arvioimaan,…

Jatka lukemista
Turku Energian ja Turun kaupungin yhteinen metsityshanke

Turku Energian ja Turun kaupungin yhteinen metsityshanke

Turku Energia kertoo tiedotteessaan 19.8.2021 yhdessä Turun kaupungin kanssa toteuttamastaan metsittämishankkeesta, jossa istutettiin 5000 puuntainta Turun lentokentän pohjoispuolella sijaitsevalle vanhalle maankaatopaikalle. Metsityshanke on osa Turun kaupungin uutta metsäsuunnitelmaa, jonka tavoitteena on lisätä ja turvata Turun luonnon monimuotoisuutta, metsien virkistyskäyttöä ja päästöjen kompensointia metsien hiilinieluja kasvattamalla. Turun kaupungilla on tavoitteena saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2029 mennessä. Hiilinielujen…

Jatka lukemista
Ympäristöministeriö myöntää tukea maakuntien ilmastotyölle ‒ avustushaku auki 1.10.2021 asti

Ympäristöministeriö myöntää tukea maakuntien ilmastotyölle ‒ avustushaku auki 1.10.2021 asti

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma on avannut avustushaun kuntien ilmastotyötä tukeville maakuntien ilmastohankkeille. Tavoitteena on tarjota pienille ja ilmastotyötään vasta aloitteleville kunnille alueellista asiantuntijatukea. ”Tarkoituksenamme on auttaa kuntien edustajia ymmärtämään, minkälaiset ilmastotoimet ovat juuri heidän kunnassaan vaikuttavimpia ja taloudellisesti kannattavimpia, sekä hakemaan näille toimille rahoitusta. Toivottavasti saamme jokaisesta maakunnasta hyviä hakemuksia: alueellisessa ilmastotyössä on mahdollista huomioida…

Jatka lukemista
Puurakentamisen parhaat palat ja mitä niistä voidaan oppia 31.8.2021

Puurakentamisen parhaat palat ja mitä niistä voidaan oppia 31.8.2021

Motiva järjestää tiistaina 31.8.2021 klo 13.45-16.00 webinaarin puurakentamisen edistämisestä kiinnostuneille! Webinaarissa kuullaan Pudasjärven määrätietoisesta massiivipuurakentamisesta sekä tutustutaan Muhoksen puurakennushankkeeseen. Rakennushankkeiden parhaiden palojen lisäksi perehdytään lyhyesti hankintoihin ja paneelikeskustelussa keskustellaan miten puurakentamisesta saadaan valtavirtaa. Tilaisuus on Pohjois-Pohjanmaan alueellinen tapahtuma, mutta tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet. Tilaisuus on suunnattu kuntatoimijoille, tilaajille, toimittajille ja urakoitsijoille. Se järjestetään osana Motivan…

Jatka lukemista